Màster en professorat d'ESO i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes

Preinscripció i matrícula

coordinació

coordinadora del màster:

Dra.  Sílvia Llach Carles

Telèfon: 972 418471

Correu electrònic: silvia.llach@udg.edu

 

secretària administrativa:

M. Loreto Bosch

Despatx 329

Telèfon: 972 418311

Correu electrònic: loreto.bosch@udg.edu

 

Preinscripció
PREINSCRIPCIÓ CURS 2017-2018 - del 12 al 15 de setembre

 

 

Podeu ampliar la informació a la pàgina web del Departament d'Economia i Coneixement

 

Preinscripció

El procés de preinscripció anirà a càrrec de l'Oficina d'Accés a la Universitat, la qual gestionarà l'accés al Màster de les persones que disposin d'una llicenciatura, arquitectura, enginyeria o estudis de grau, garantint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat a través de mitjans telemàtics.

La preinscripció es fa per internet mitjançant el portal http://accesnet.gencat.cat.

Calendari de preinscripció - curs 2017-2018
Formalització preinscripció:

del 12 al 15 de setembre de 2017

Publicació assignació de places i tràmit "Assignació definitiva"

27 de setembre

Matrícula:

matricula assignats - de 28 de setembre a 2 d'octubre de 2017

Publicació 1ª reassignació - 6 d'octubre 2017

Matrícula 1ª reassignació - 9 d'octubre 2017

calendari de matriculació

Estudiants de cursos anteriors:

pendent actualització

Inici de curs:

pendent actualització

Documentació que cal presentar

Originals i fotocòpia de la documentació requerida per formalitzar la preinscripció.

Preus i formes de pagament

Curs 2016-2017 

Preus en estudis de màster universitari per al curs 2015-2016 -

El sistema de pagament previst amb caràcter general és la domiciliació bancària.

El pagament dels preus de matrícula es pot fer al comptat o fraccionat sempre que l’import de la matrícula sigui superior a 300€. Es podrà pagar en dos terminis, tres terminis o en 10 mensualitats. En el cas de sol·licitar el pagament fraccionat en terminis es farà de la forma següent:

- dos terminis: 1r rebut, el 60% dels preus acadèmics que es domiciliarà just després de la matrícula. 2n rebut, el 40% a liquidar a mitjan desembre.

- tres terminis: 1r rebut, el 40% dels preus acadèmics que es domiciliarà just després de la matrícula. 2n rebut, el 20% a liquidar a mitjan octubre i el 3r rebut, el 40% a liquidar a mitjan desembre.

- 10 mensualitats: el 1r termini es cobrarà 3 dies després de la matrícula i la resta de terminis el dia 5 de cada mes (excepte si el 2n termini és a l’agost, que serà el 5 de setembre). El darrer termini serà el dia 5 de maig. Heu de tenir present que si us matriculeu al setembre els terminis es redueixen a 9 o 8 terminis en funció de la data de matrícula.

Amb independència del terminis escollits, el primer rebut inclourà el 100% de l’import corresponent a la gestió d’expedient i serveis docents i administratius (veure apartat import matrícula per estudis)

+ informació de beques i ajuts en aquest enllaç