Màster en professorat d'ESO i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes

Preinscripció i matrícula

coordinació

coordinadora del màster:

Dra.  Sílvia Llach Carles

Telèfon: 972 418741

Correu electrònic: silvia.llach@udg.edu

 

secretària administrativa:

M. Loreto Bosch

Despatx 329

Telèfon: 972 418311

Correu electrònic: loreto.bosch@udg.edu

 

Preinscripció
PREINSCRIPCIÓ CURS 2017-2018 - del 12 al 15 de setembre

 

 

Podeu ampliar la informació a la pàgina web del Departament d'Economia i Coneixement

 

Preinscripció

El procés de preinscripció anirà a càrrec de l'Oficina d'Accés a la Universitat, la qual gestionarà l'accés al Màster de les persones que disposin d'una llicenciatura, arquitectura, enginyeria o estudis de grau, garantint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat a través de mitjans telemàtics.

La preinscripció es fa per internet mitjançant el portal http://accesnet.gencat.cat.

Calendari de preinscripció - curs 2017-2018
Formalització preinscripció:

del 12 al 15 de setembre de 2017

Publicació assignació de places i tràmit "Assignació definitiva"

27 de setembre

Matrícula:

matricula assignats - de 28 de setembre a 2 d'octubre de 2017

Publicació 1ª reassignació - 6 d'octubre 2017

Matrícula 1ª reassignació - 9 d'octubre 2017

calendari de matriculació

Estudiants de cursos anteriors:

pendent actualització

Inici de curs:

pendent actualització

Documentació que cal presentar

Originals i fotocòpia de la documentació requerida per formalitzar la preinscripció.

Preus i formes de pagament

Curs 2017 - 2018 

www.udg.edu/ca/Portals/3/Normativa/Normativa_matrícula_17-18.pdf?ver=2017-06-30-122913-833

www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Preus/Preus-masters

 


Decret de preus 88/2017 de 4 de juliol de 2017, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2017 - 2018

* Màsters que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades; màsters que disposen de recomanacions acordades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a l'elaboració de les memòries de sol.licitud dels títols oficials, i màsters que donen accés als títols professionals de la marina mercant, inclosos en l'annex 4: el preu del crèdit és de 41,17

 

+ informació de beques i ajuts en aquest enllaç