Màster en professorat d'ESO i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes

Informació general

coordinació

coordinadora del màster:

Dra.  Sílvia Llach Carles

Telèfon: 972 418741

Correu electrònic: silvia.llach@udg.edu

 

secretària administrativa:

M. Loreto Bosch

Despatx 329

Telèfon: 972 418311

Correu electrònic: loreto.bosch@udg.edu

 

Dades generals màster

 

DADES GENERALS DEL MÀSTER
Nom del màster

Màster Universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Tipus

professional

Promotors

Facultat d'Eduació i Psicologia

Crèdits

60 ETCS durant un any acadèmic (amb la possibilitat de cursar-lo a temps parcial durant dos anys acadèmics)

Idiomes

català- 80%, castellà i anglès

Règim d'estudi

Presencial - temps complet

Període lectiu

octubre-maig

Nombre màxim de places

30 per especialitat

Preu

D’acord amb el Decret 88/2017, de 4 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2017-2018, s’estableix que els màsters universitaris oficials que habilitin per a l’exercici d’activitats professionals regulades com és el cas del màster en formació de professorat, el preu per crèdit és de 41,17 euros més informació