Màster Interuniversitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge (PPCEL)

Calendar and schedule

Contacte

Coordinadors d'estudi

Dra. Anna Ribas

anna.ribas@udg.edu

Tel. (+34) 972 418 714

Dra. Mita Castañer

mita.castaner@udg.edu


Facultat de Lletres

Campus Barri Vell

Plaça Ferrater Mora, 1

17071 Girona

Tel. 972 418 213

Fax. 972 418 117

dir.depgeografia@udg.edu

Calendar and Schedule

Academic course 2016/17

The course is divided in four quarters:

  • First quarter: from the 3rd of October to the 25th of November
  • Second quarter: from the 28th of November to the 3rd of February
  • Third quarter: from the 27th of February to the 28th of April
  • Fourth quarter: from the 2nd of May to the 22nd of June
Download the schedules here pdf