Màster en Ciència i Tecnologia de l'Aigua

Treball final de màster

Contacte

Girona International Graduate School - Escola de Postgrau
Mòdul 20
Mòduls centrals Enllaç al mapa de situació
Campus de Montilivi
17071 Girona
Telèfons: (+34)
972 41 80 48 (doctorat)
972 41 88 43 (màsters)
972 41 80 06 (direcció)
Fax (+34) 972 41 97 47
A/e: postgrau@udg.edu

Treball final de màster

El treball final de màster (TFM) consisteix en realitzar un projecte o treball de recerca en el que s'aplicaran i desenvoluparan els conceptes i habilitats adquirits durant el màster. Aquest treball es pot realitzar en un grup de recerca o en una empresa o institució.

 

GRUPS DE RECERCA UdG

Els grups de recerca en els quals es pot realitzar el TFM en una de les seves línies d'investigació són els següents:

 

EN UN CENTRE D’INVESTIGACIÓ

 

Centres d’investigació externs a la UdG amb els que es disposa d’un conveni de col·laboració. Els dos centres que més estudiants acullen per fer el TFM són l’ICRA (Institut Català de Recerca de l’Aigua) i el CSIC de Blanes.

 

 

EN EMPRESES O INSTITUCIONS NACIONALS

 

En aquest l’estudiant combina l’estada a l’empresa amb el desenvolupament del projecte. Les empreses i institucions que proposen TFM varien any a any, però s’emmarquen en sectors com consultories, empreses de disseny de tecnologies, explotadors de plantes de tractament d’aigua,  gestors (generalment consorcis).

En edicions anteriors, algunes de les empreses/institucions que van prop'osar TFM van ser:

                    AIGÜES DE CATALUNYA

                    AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

                    PRODAISA

                    AIGÜES DE LA COSTA BRAVA

                   CENTRE DE DIAGNOSI DE L'AIGUA

                   SORELLÓ (estudis del medi aquàtic)

                   TELVESA

                   DIFERENTS INSTITUCIONS: com ajuntaments, associacions i consorsis

 

 

EN EMPRESES O INSTITUCIONS EUROPEES.

 

Dins del programa ERASMUS PLACEMENT o d’un Projecte EUROPEU d’intercanvi d’estudiants, el treball es pot realitzar dins una empresa combinant l’estada a l’empresa o institució amb el desenvolupament d’un projecte.