L’any 2000 les universitats de Lleida i Girona, la Rovira i Virgili i l’Autònoma de Barcelona es van posar d’acord per fer una primera experiència de formació interuniversitària en matèria de joventut. Així va començar el Màster en Estudis i Polítiques de Joventut, que es va mantenir fins al 2004.

La valoració satisfactòria d’aquesta primera experiència formativa i la necessitat de donar continuïtat al projecte va engrescar-nos a preparar el primer màster oficial centrat en joventut a l’Estat espanyol. La primera edició va tenir lloc el curs 2008-2009, i s'’ha mantingut ininterrompudament fins avui.

El Màster Interuniversitari en Joventut i Societat és un màster oficial reconegut per la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya i, per tant, amb validesa i reconeixement oficial a tot el territori espanyol i està adaptat a les directrius europees. Com a tal, segueix la normativa vigent que regula aquesta formació a tot l’Estat, de la qual es desprenen també els preus públics que hi regulen l’accés i els costos per crèdits matriculats.

Crèdits: 60 ECTS

Orientativament, 1 ECTS equival a 25-30 hores de treball, per tant, el màster està pensat perquè ocupi unes 1.500 hores de treball, una part de les quals són presencials i la resta són de treball que cada estudiant ha de fer pel seu compte.

El MIJS està previst perquè pugui realitzar-se en un curs acadèmic però l'estudiant pot escollir fer-lo en més temps sempre que el primer any es matriculi en un mínim de 30 crèdits ECTS