Perquè sis universitats públiques avalen aquest projecte