Perquè és un dels pocs màsters existents centrat en l’estudi de la joventut i les polítiques de joventut. Per la temàtica d’estudi i formació: la joventut i les polítiques de joventut.