Perquè fa una aposta decidida per la formació interdisciplinar