Perquè permet conèixer la realitat de sis universitats, els diferents campus i accedir a un equip de professors especialitzats