Perquè aquest projecte formatiu aspira a anar més enllà de la formació de professionals en aquest àmbit i vol incidir en la transformació i millora de les polítiques i els estudis de joventut