El MIJS organitzarà cada any alguna activitat oberta al públic en diferents formats (seminaris, jornades, congressos, simposis, etc.). L’objectiu és compartir el treball intern que es realitza i alhora facilitar el contacte i la comunicació amb les experiències i reflexions que s’estan fent en altres instàncies.

En el menú de l'esquerra podeu accedir als materials i documents d'algunes de les principals activitats que s'han organitzat.

Galeria multimèdia

Galeria 1