Índex

·      Què em cal per accedir a un màster?

·      Com, quan i on em puc preinscriure i matricular?

·      Quina documentació acreditativa em cal?

·      On he de fer arribar la documentació?


Requisits d’accés 

Els requisits d'accés són tenir un títol universitari de graduat en les branques de Ciències Socials i Humanitats (o equivalents) i complir aquestes altres condicions

En cas de complir els requisits d'accés al MIJS, els criteris de selecció s'estableixen a partir de la proporció següent:

1. Expedient acadèmic de la formació oficial acreditada, ponderat segons la nota mitjana de la universitat d'origen (50%)

2. Formació acadèmica o professional complementària. Certificacions o títols d'una altra formació complementària en camps afins als continguts del màster (25%)

3. Experiència laboral en els àmbits temàtics del màster amb certificació de l'empresa on constin el temps i les tasques desenvolupades. Experiència en el terreny de la investigació concretada en estades en centres de recerca reconeguts i en publicacions relacionades amb les matèries del màster (15%)

4. Sol·licitud motivada amb cartes de recomanació, si escau (5%)

5. Entrevista amb el director del màster, si escau (5%)