Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a segones llengües

Dades generals

Contacte

Responsable acadèmica

BEATRIZ BLECUA FALGUERAS

beatriz.blecua@udg.edu
  • 972 41 81 06
  • 972 41 89 46
  • ST. DOMÈNEC
    Plaça Ferrater Mora 1
    17071 - GIRONA
    Despatx: 325

Facultat de Lletres

Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona mapa de situacio
Tel.  972 418 200
Fax. 972 418 230

deg.lletres@udg.edu

   

Dades Generals

 
Nom del màster Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües
Àmbit Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
Tipus Mixt (professional i recerca)
Unitat d'adscripció

Departament de Filologia i Comunicació  link UdG

Secretaria acadèmica Facultat de Lletres  link UdG
Durada

60 ECTS; un curs acadèmic

Calendari i horari

Període lectiu: anual (d’octubre a juny). Horari presencial: tardes d’octubre a febrer. A partir del mes de març es faran les pràctiques externes i el treball de fi de màster.

Règim i modalitat Temps complet / temps parcial; Presencial
Idiomes d'impartició

Català: 50 % - castellà: 50 %; el percentatge de formació impartida en català i castellà dependrà de l’itinerari escollit

Requisits d’idioma

Coneixements d’espanyol o de català

Sistema de qualitat: Processos de qualitat  link UdG
Nombre màxim de places 30
Preu (curs 2016-2017) Preinscripció: 30 euros. Matrícula: 46,11 euros / crèdit (ciutadans de països de fora de la Unió Europea, no residents a l’Estat espanyol: 65,87 euros / crèdit). Més informació  link UdG
Pla d'acció tutorial Més informaciólink UdG

 

Objectius formatius

Aquest màster proporciona una formació de recerca i professionalitzadora en els àmbits de l’estudi de segones llengües i de l’atenció a la diversitat lingüística, cultural, educativa i social.

 

D’una banda, s’ofereix una formació integral a futurs professors d’espanyol i/o de català com a segones llengües, tant des d’un punt de vista didàctic com gramatical, i es completa, en aquest sentit, l’oferta formativa existent per donar resposta a la demanda social, en el context de les noves necessitats que comporten les situacions d’interculturalitat. D’altra banda, es garanteix la base necessària per desenvolupar activitats de recerca en lingüística general i comparada, contacte lingüístic i ensenyament i adquisició de llengües, amb una atenció particular a les situacions de plurilingüisme vinculades al fet migratori.

 

El màster ofereix la possibilitat de fer el pràctiques en universitats de l’estranger i optar a una beca "Erasmus + for Traineeships".