Màster Enginyeria del Disseny de Productes

Sortides professionals

Contact

Responsable acadèmic
Dr. Fernando Julián

Sortides

Sortides professionals

Dissenyadors especialitzats en àmbits amb alt valor afegit, com ara l’automoció, la medicina, els electrodomèstics, l’electrònica, el mobiliari, les joguines, etc.
Enginyers de producte i arquitectes, especialitzats en creativitat i innovació, capaços d’afegir valor als projectes en què s’involucrin.
Gestors de projectes i de la innovació, amb una clara dedicació al producte industrial i als espais arquitectònics.
Empresari/empresària, executiu/iva d’empresa i tècnic/a de projectes amb interessos vinculats a la innovació.
Investigador/a en l’àmbit de la innovació, la creativitat i el disseny de productes i espais mitjançant l’ús de les noves tecnologies per a la recollida de dades, l’anàlisi, etc., amb coneixement dels models teòrics sobre els quals es poden sostenir els resultats obtinguts.
Especialista i professor/a que treballi en àrees de coneixement relacionades amb el disseny aplicat a l’enginyeria i l’arquitectura.