Màster Enginyeria del Disseny de Productes

Professorat

Contact

Responsable acadèmic
Dr. Fernando Julián

ProfessoratDepartament d'Organizació, Gestió Empresarial i

Disseny de Producte


Departament d'Enginyeria Mecànica i de la

Construcció IndustrialGrup recerca: PRODIS


Grup recerca: AMADEDr. Fernando Julián


Dr. J. Andreu MayugoDr. F. Xavier Espinach


Dr. Norbert BlancoDr. Josep Tresserras


Dr. Daniel TriasDr. Manel Alcalà


Dr. Lluis TorresGrup recerca: GITASP


Dr. Xavier CahísDra. Anna Arbussà

Dra. Andrea Bikfalvi

Dr. Josep Llach


Departament d'Enginyeria Química, Agrària i

Tecnologia Agroalimentària


Departament d'Arquitectura i

Enginyeria de la ConstruccióGrup recerca: LEPAMAP


Grup recerca:Dr. Pere Mutje


Arquitectura i territoriDr. J. Alberto Méndez


Dra. Nadia FavaDra. Fabiola Vilaseca


Grup recerca: PRODISDr. Jordi Bayer


Dr. Ramon Ripoll
Departament de Dret Privat


Departament de FísicaGrup recerca:


Grup recerca: AMADEDret privat europeu


Dr. Pere RouraDr. Josep Solé


Dr. Josep CostaGrup recerca:


Dr. Jordi FarjasEstudis socials

Dra. Helena Boet