Màster Enginyeria del Disseny de Productes

Inici

Contact

Responsable acadèmic
Dr. Fernando Julián

Home

Objectius formatius

Aquest màster està concebut per formar professionals capaços de desenvolupar nous productes, tant des de l’àmbit industrial com des del de l’arquitectura, atenent tant als aspectes formals, econòmics, d’ús, ergonòmics i estètics com als tecnològics, de manera que en la seva comercialització tinguin un valor afegit que els faci competitius en el mercat internacional.

Què aporta?

  • Formació especialitzada per generar noves idees de producte, desenvolupant-les formal i tècnicament, proposant una adequada comunicació pel llançament al mercat.  
  • Capacitació professional per dur a terme tasques d’investigació.