Màster Enginyeria del Disseny de Productes

Assignatures

Contact

Responsable acadèmic
Dr. Fernando Julián

Assignatures


 

Mòdul comú assignatures obligatòries

Mòdul comú assignatures optatives

 

Estètica, percepció i tendències

Gestió de la innovació

Creativitat i projecte

Direcció estratègica i empresarial

Tècniques projectuals de la imatge

Estructures

Dret de la propietat industrial i responsabilitat pels productes

Materials avançats

Enginyeria del disseny

Materials sostenibles i disseny

Arquitectures efímeres

Control de gestió

Espais públics

Introducció a la investigació

Pràctiques en empresa

Cada assignatura: 5 crèdits

PFM: 15 crèdits

Projecte final del màster


Crèdits: 60

Un curs acadèmic.

D'Octubre a Maig.

Principalment horari de tardes.