Màster Enginyeria del Disseny de Productes

Accés

Contact

Responsable acadèmic
Dr. Fernando Julián

Accés

Accés

Grau o titulació equivalent en:

  • Enginyeria del disseny
  • Enginyeria industrial
  • Enginyeria en tecnologies industrials
  • Enginyeria mecànica
  • Arquitectura
  • Arquitectura tècnica

 

                      DISSENY                       ENGINYERIA                     ARQUITECTURA