Màster en Enginyeria Informàtica

Presentació

Contacte

Miquel Bofill

Escola Politècnica Superior

C/ Maria Aurèlia Capmany, 61

17003 Girona

Tel. (+34) 618 260 252

coord.meinf@udg.edu

Admissió i matrícula

Per informació sobre l'admissió cliqueu aquí.

Per informació sobre la matrícula cliqueu aquí.

Màster en Enginyeria Informàtica

El màster en Enginyeria Informàtica és l’únic màster que habilita per la professió d'Enginyer informàtic. Està regulat per la Resolució 12977 de la Secretaria General d'Universitats del 8 de juny del 2009.

 

Aquest màster respon a la gran demanda per part de les empreses en experts en enginyeria informàtica per dirigir, dissenyar i mantenir els seus sistemes informàtics. Està indicat per complementar la formació dels Graduats en Enginyeria Informàtica i dels Enginyers Tècnics Informàtics.

 

El màster aporta els coneixements, les habilitats i les competències necessaris per la direcció de projectes informàtics i per desenvolupar una activitat professional altament especialitzada en l'àmbit de la informàtica. Els titulats disposen d'una formació molt sòlida en tecnologies de la informació i són capaços de liderar, dirigir, dissenyar i desenvolupar tot tipus de projectes informàtics, tant des d’una vessant tecnològica com de gestió.

 

El Màster en Enginyeria Informàtica també es contempla com la via natural perquè els estudiants puguin completar els 300 ECTS requerits per iniciar un doctorat. Vàries assignatures d’aquest màster treballen amb les eines pròpies de la metodologia científica, per tal que els alumnes que vulguin puguin continuar la seva formació cap a la investigació. Els professors que donen docència en el màster pertanyen a grups de recerca amb una àmplia experiència en la direcció de tesis i en la publicació de treballs científics.

 

El màster és de 90 crèdits ECTS per cursar en tres quadrimestres a temps complert. Pensant en tots aquells professionals que els pot interessar aquest màster, també es pot cursar a dedicació parcial cursant 30 ECTS cada curs, amb una dedicació de dos tardes a la setmana.

 

Amb l'esperit d'estar permanent connectats al món, tenim un grup creat al LinkedIn Màster Enginyeria Informàtica - UdG. Creiem que és un punt d'unió entre la UdG i les empreses de l'entorn que certament ens dóna visibilitat i un munt d'oportunitats de col·laboracions.  També pots afegir-te al grup Facebook Màster en Enginyeria Informàtica - UdG.

 

També  disposeu d'un vídeo Presentació del Màster on veureu estudiants interessats en fer el màster i empresaris que recomanen cursar-lo. Finalment també us podeu mirar la presentació que ve a continuació