MLHTML

Màster en emprenedoria i desenvolupament empresarial

UdG-RandomImage

La UdG en imatges

Admissió

Contacte

Dra. Andrea Bikfalvi

andrea.bikfalvi@udg.edu

Logo

Indicates required fields

Informació de contacte

Missatge

Destacats

 

 

Admissió

El màster està obert a persones amb titulació de graduat, llicenciat, enginyer o arquitecte, sigui de l’àmbit econòmic, científic, de l’enginyeria, educatiu, humanístic, social o sanitari, amb vocació emprenedora.

L’admissió es farà en funció de la valoració dels candidats sobre la base del seu expedient acadèmic, formació complementària, experiència laboral, sol·licitud motivada i entrevista personal.

Per als estudiants admesos d’àmbits diferents de l’econòmic i empresarial, el Consell de Màster, segons la formació prèvia dels candidats, determinarà els complements formatius necessaris.