Màster en atenció a la diversitat en una educació inclusiva

Requisits d'accés

Contacte

coordinació del màster:

Judit Fullana

Telèfon: 972 418744

Correu electrònic:

judit.fullana@udg.edu

secretaria del màster:

Carles Trèmols

Telèfon: 972 418253

Correu electrònic:

carles.tremols@udg.edu

Novetats

 2/10/2017

Inauguració del curs 

16:30: Sessió d'acollida. Aula 055

17:30: Conferència Col·loqui "Academia de especialistas"Com hem de treballar tots junts per aconseguir canviar el punt de vista de la societat sobre els nostres fills i parents amb discapacitat? A càrrec de Miguel Gallardo, il·lustrador, dibuixant de còmics i pare de la María. Aula 063

Requisits d'accés

Accés

Disposar, preferentment, d'un títol de graduat o diplomat en Mestre d'Educació Infantil, Mestre d'Educació Primària, graduat o diplomat en Educació Social, graduat o llicenciat en Pedagogia, graduat o llicenciat en Psicologia, llicenciat en Psicopedagogia, graduat o diplomat en Treball Social o altres de l'Espai Europeu d'Educació Superior o aliens a ell, que siguin equivalents. En cas que hi hagi més demanda que oferta de places, els titulats en els àmbits explicitats tindran preferència sobre la resta. 

Més informació
» Accés a màsters

Complements formatius

Per als estudiants que accedeixin al màster des de les titulacions d'accés preferent es podran establir els següents complements de formació quan l'estudiant no pugui acreditar haver cursat aquesta formació en estudis previs:

  • Un mínim de 6 crèdits ECTS en metodologia d'investigació educativa i/o en ciències socials. 
  • Un mínim de 6 crèdits en matèries relacionades amb l'educació: matèries relacionades amb la pedagogia, la intervenció educativa o la psicologia de l'educació.  

En cas que es determini que l'estudiant ha de cursar complements de formació, aquests es cursaran durant el primer semestre. 

Si s'admeten titulats procedents d'altes àmbits podran establir-se complements de formació específics en funció del currículum previ.