Màster en atenció a la diversitat en una educació inclusiva

Pla d'estudis

Contacte

coordinació del màster:

Judit Fullana

Telèfon: 972 418744

Correu electrònic:

judit.fullana@udg.edu

secretaria del màster:

Carles Trèmols

Telèfon: 972 418253

Correu electrònic:

carles.tremols@udg.edu

Novetats

 2/10/2017

Inauguració del curs 

16:30: Sessió d'acollida. Aula 055

17:30: Conferència Col·loqui "Academia de especialistas"Com hem de treballar tots junts per aconseguir canviar el punt de vista de la societat sobre els nostres fills i parents amb discapacitat? A càrrec de Miguel Gallardo, il·lustrador, dibuixant de còmics i pare de la María. Aula 063

Pla d'estudis

El pla d'estudis consta de 60 crèdits ECTS:

 • 36 crèdits ECTS de matèries obligatòries
 • 12 crèdits ECTS de matèries optatives.
 • 6 crèdits de Pràctiques supervisades
 • 6 crèdits del Treball Final de Màster 

El programa de formació és el següent:

(Al final de la taula trobareu un enllaç al pla d'estudis detallat)

Mòdul

Crèdits

Semestre

Continguts

Educació i inclusió

6

1

 • Avenços i reptes de l’educació inclusiva a la societat actual (3 ECTS)
 • Polítiques educatives, legislació i models d’inclusió educativa. Perspectiva internacional. (3 ECTS)

Investigació e inclusió educativa

9

1

 • Metodologia d’investigació en inclusió educativa (3 ECTS)
 • Planificació i gestió de projectes d’investigació en educació inclusiva (3 ECTS)
 • Investigació inclusiva (3 ECTS)

La inclusió educativa com a procés de canvi i millora en educació.

6

1

 • Lideratge de processos d’innovació educativa (3 ECTS)
 • Transició a l’edat adulta i vida activa com a via per a la inclusió social(3 ECTS)

Diversitat cultural, social i lingüística i inclusió educativa

6

1

 • La diversitat cultural i social a l’escola inclusiva. (3 ECTS)
 • La diversitat lingüística a l’escola inclusiva (3 ECTS)

Discapacitat i trastorn generalitzat del desenvolupament

9

2

 • Intervenció educativa amb alumnat amb discapacitat intel·lectual (3 ECTS)
 • Intervenció educativa amb alumnat amb discapacitat neuromotora i sensorial. (3 ECTS)
 • Intervenció educativa amb a alumnat  amb Trastorn Generalitzat del Desenvolupament. (3 ECTS)

Optatives 

 

12

2

 •  Relacions i conducta a l’aula (6 ECTS) (No es programa el curs 2017-18)
 • Dificultats d’aprenentatge i altes capacitats (6 ECTS)
 • Família, interculturalitat i aula multilingüe (6 ECTS)

 

Pràctiques externes supervisades

6

Anual

 

Treball de fi de Màster

6

2

 

Total crèdits

60

 

 

PLA D'ESTUDIS DETALLAT