Master's in Business Innovation and Technology Management (BITM)

Admissió

Coordinación

Dra. Maria Luisa Garcia-Romeu de Luna

Coordinació

POLITÈCNICA II - Despatx 102

Campus Montilivi

17071 - GIRONA

mluisa.gromeu@udg.edu

BITM logo

Admissió

Els perfils i la formació prèvia més adequats per superar el programa de màster corresponen als estudis següents: Enginyeria Industrial, llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses, Enginyeria d’Organització, llicenciatura d’Economia, Enginyeria de Telecomunicacions, Enginyeria Informàtica, enginyeries tècniques, llicenciatura de Química, llicenciatura de Biologia i llicenciatura de Ciències Ambientals.

Tenen també un perfil apropiat els alumnes amb altres formacions científiques, tecnològiques o de ciències socials no detallades en la llista anterior i que estiguin interessats en els aspectes relatius a la gestió de la innovació i de la tecnologia a l’empresa.

Els estudiants hauran d’acreditar un coneixement suficient d’anglès per seguir els ensenyaments del programa.

En el procés d’admissió al màster es prioritzaran les sol·licituds que acreditin un millor expedient acadèmic.

La comissió acadèmica podrà determinar, en funció dels expedients de les sol·licituds, complements formatius necessaris per a l’acceptació de les sol·licituds menys ajustades al perfil d’ingrés definit.

 

Accés al doctorat

La superació d’aquest màster permet accedir al període de recerca d’un programa de doctorat, tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants, com ara l’exigència de complements de formació específics.