Màster en Biologia Molecular i Biomedicina

Treballs de recerca, projectes

Contacte

coord.biomolecular@udg.edu

 

 

Treballs de recerca, projectes

INDICACIONS SOBRE L’AVALUACIÓ DEL TREBALL FINAL DE MÀSTER

Podeu consultar aquí tota la normativa referent al TFM, inclosa la rúbrica d'avaluació  pdf

L’avaluació del Treball Final de Màster (TFM) la farà un tribunal designat per el Consell d’Estudis del Màster a partir de la Memòria del TFM redactada per l’alumne, la Defensa pública de la mateixa i un Informe confidencial realitzat per el tutor. A continuació s’exposen algunes indicacions per a cadascun d’aquestes tres elements:

-          Memòria del TFM. La memòria ha de tenir entre 25 i 50 pàgines. Es recomana redactar-la com a  treball científic, amb els apartats corresponents: un resum (en català o castellà i en anglès), una introducció i objectius, un apartat de metodologia, un apartat de resultats i discussió i un llistat de les referències bibliogràfiques utilitzades. En qualsevol cas, és imprescindible plantejar uns objectius i discutir els resultats (positius o negatius). A més, a la memòria s’ha d’incloure un certificat signat pel tutor o tutors indicant que el treball s’ha realitzat sota la seva direcció i que ha estat revisat prèviament a la seva presentació. 

-          Defensa pública del TFM. El tribunal que avaluarà els TFM estarà constituït per tres membres (un del departament de Biologia, un de l’IDIBGi i un del departament de Ciències Mèdiques). L’estudiant tindrà uns 15 minuts per exposar la feina realitzada i hi haurà 10 minuts addicionals pel torn de preguntes del tribunal. La defensa s’han de basar en l’explicació dels objectius, de les tècniques realitzades i en la discussió dels resultats (tant si han estat positius com negatius), situant-los dins del context del laboratori on s’ha dut a terme el treball. El tribunal avaluarà tant la memòria com la defensa realitzada per l'estudiant. Cada una de les dues qualifacions ponderarà un 35% de la nota fina del TFMl.

-          Informe del tutor. El tutor enviarà un informe confidencial sobre els progressos de l'estudiant durant el desenvolupament del treball i qualificarà l'estudiant. Aquesta nota constituirà el 30% restant de la nota del TFM.

 

Consideracions addicionals per al procés d’avaluació.

  1. Tant a la memòria com a la presentació cal deixar clar quins experiments ha fet l’estudiant i el temps de durada de les pràctiques.
  2. El tribunal valorarà en especial la capacitat de l’estudiant per entendre i exposar els experiments realitzats, definir-ne els objectius i situar-los dins la línia de recerca del laboratori que l’ha acollit.
  3. Els estudiants que facin el mòdul pràctic i el TFM al mateix laboratori poden presentar els resultats globals de la seva estada.

 

És convenient que els estudiants que presentin el treball abans del descans estiguin 15 minuts abans de l'inici de la primera sessió i que els que el presenten després del descans, estiguin també 15 minuts abansdela primera sesssió que continui al descans per tal de carregar les seves presentacions a l'ordinador de la sala assignada.

 

PRESENTACIONS DELS TREBALLS FINALS DE MÀSTER

 

Curs 2016-2017

______________________________________________________________________________________

Setembre 2017

Word TFM Setembre_2017.docx

Juliol 2017


1. Ferran Comas Vila

“Estudi del paper del sulfur d’hidrogen (h2s) en la diferenciació adipocitària”. Tutor: Dr. José María Moreno Navarrete.

2. Miquel Estévez Gay

“Molecular Dynamics Simulations of experimentallyevolved halohydrin dehalogenase enzymes for the synthesis of Lipitor”. Tutor: Dra. Sílvia Osuna Oliveras.  

3. Aina Lluch Balaña

“Identification of olfactomedin 2 as a novel factor involved in the physiology of adipose tissue”. Tutor: Dr. Francisco José Ortega Delgado.  

4. Natalia Orbengozo Redin

“Identificación de microRNAs en cordón umbilical asociados al crecimiento recuperador postnatal tras restricción fetal”. Tutor: Dra. Judit Bassols Casadevall.

5. Adrià Duran Sidera

“Analysis of aberrant glycosylation on neo-expressed glycoproteins as potential biomarkers for improving pancreatic cancer diagnosis: Muc5Ac and Mesothelin”. Tutor: Dra. Esther Llop Escorihuela.

6. Kleber Gabriel  Garrochamba Peñafiel

“Análisis por inmunohistoquímica de potenciales biomarcadores para el cáncer de pàncreas” Tutor: Dra. Rosa Peracaula Miró.

7. Karen del Cisne Ochoa Ordónez

“Análisis de la variabilidad genética en la gamba rosada, aristeus antennatus (risso, 1816) mediante microsatélites”. Tutor(s): Dra. María Inés Roldán Borassi i Dra. Sandra Heras Mena.

8. Adrian Pérz Agustín

“Caracterització d’un sistema reporter Luciferasa per validar prediccions de DeepBind sobre l’efecte de variants en llocs d’unió per factors de transcripció”. Tutor: Sara Pagans Lista.

9. Cristina Rosell Cardona

“Efecte de complements dietètics per a la compensació d’una dieta hipercalòrica a la regulació de la plasticitat neural en model porcí (sus scrofa domesticus)”. Tutor: Dra. Gemma Huguet Blanco.

10. Marlon Bravo Bonilla

“Estudio del mecanismo de acción de un nuevo compuesto metálico de manganeso como potencial agente antitumoral” Tutor: Dra. Jessica Castro Gallegos.

11. Ferran Fontdecaba Cabero

“Identificació de les proteïnes interactants del factor de transcripció stnac103”. Tutors: Dra. Mercé Figueras i Dr. Marçal Soler.

12. Sergio Herrera Montávez

“Estudi de la capacitació espermàtica en presencia de paxillina i TEA com a bloquejants de canals de potassi”. Tutor: Dra. Elisabet Pinart Nadal.

13. Hugo Vicente Iñiguez Jiménez

“Estudio de los efectos de la concentración de bicarbonato sobre la capacitación in Vitro y la reacción acrosómica inducida con progesterona del espermatozoide porcino”. Tutor: Dr. Marc Yeste Oliveras.

14. Patrícia Váquez Aguilera

“Pac1 com a possible diana terapèutica per frenar la toxicitat per la huntingtina mutada” Tutor: Dr. Xavier Xifró i Collsamata.

15. Ariadna Peñafiel Centelles

“Estudi dels canvis que es produeixen en la microbiota intestinal després d’una intervenció nutricional en pacients prediabètics i identificació de les poblacions microbianes que s’associen amb el desenvolupament de la malaltia. Tutores: Dra. Margarita Martínez Medina i Dra. Mireia López Siles.

16. Elisabet Perona Vico

“ Transcriptomics and genòmics unveils putative electrotrophic microbes in microbial electrosunthesis Systems”. Tutor: Lluís Bañeras Vives.

17. Alejandro Romero Casañas

“Protein trans-splicing as a tool for segmental labelling of proteins: Study of the splicing reaction of four orthogonal inteins” Tutor: Dr. Marc Ribó Panosa.

18. Alicia Villavicencio Obando

“¿Son las toxinas las responsables de la baja calidad de las dosis seminales con bacteriospermia?” Tutora: Dra. Eva Bussalleu Muntada.

            Curs 2015-2016

________________________________________________________________________________________

Setembre 2016
 

DEFENSA  

Dia 16/IX

Lloc: Sala Actes LEAR

Tribunal: Dra. Dolors Capellà, Dr. MArc Ribó i Dr. Enric Verdú

 

1. Desenvolupament de mètodes d’immuno-MS per la quantificació de marcadors de glioma en sèrum.

Miquel Rodríguez Sunyol (9:00)

Tutor: Dr. Francesc Canals


2.Molecular and Functional Characterization of synthetic biofilms for autotrophic denitrification

Júlia Corominas (9:30)

Tutor:  Dr. Lluís Bañeras Vives


 3. Caracterización genómica de marcadores sexuales en Fundulus grandis

Marc Subirana (10:00)

Tutor:  Dr. Jordi Viñas i Jaime Alvaro-Bremer


4. Efectes del pèptid antimicrobià P9-1 sobre la quantitat espermàtica i sobre la càrrega bacteriana de dosis seminals de porcí

Maria Julià Ros (11:00)

Tutora: Dra. Eva Bussalleu


 5. ESTUDI DE LA CORRELACIÓ ENTRE PARÀMETRES DE QUALITAT I FUNCIONALITAT ESPERMÀTICA I EL DESENVOLUPAMENT PREIMPLANTACIONAL D’EMBRIONS HUMANS EN CICLES D’ICSI

Joan Sarquella i Ventura (11:30)

Tutora: Dra. Elisabet Pinart i Nadal 


Lloc: Sala de Graus

Tribunal: Dra. Rosa Peracaula, Dr. Guillermo Pérez i Dr. Enric Verdú


  6. Localization of the cardiac sodium channel (Nav1.5) affected by B2 mutations in cardiomyocyte HL-1 cells.

Gemma Dulsat Masvidal (10:30h)  

Tutor: Dr. Marcel Vergés Aiguaviva

 

7. Molecular identifcation of smoked salmon microbiota in antimicrobial active packing

Stefania Minuto (11:00)

Tutora: Dra. Teresa Aymerich Calvet i Belen Martin Juarez


8. MODULACIÓ DEL DOLOR NEUROPÀTIC PERIFÈRIC PER POLIFENOLS EN RATOLINS SWISS: EFECTE ANALGÈSIC DE L’(-)EPIGALOCATEQUINA-3GALAT I  D’UN NOU EXTRACTE VEGETAL POLIFENÒLIC

Anna Bagó Mas (11:30)

Tutors: Dr. Pere Boadas Vaello


 9. New insights into cryopreservation extenders for boar seminal doses

Sandra Lozano Ramírez (12:00)

Tutora: Dra. Silvia Sancho Badell

 

Juliol 2016


DEFENSA  Dia 27/VII

Lloc: Sala de Graus

Tribunal: Dr. Marcel Vergés, Dra. Eva Bussalleu i Dr. Francisco Ortega.

 

1. Pèptids Conjugats amb potencial activitat antitumoral selectiva contra cèl·lules de càncer de mama HER2+.

Àlex Fernandez Baena(9:00)

Tutora: Dra. Lidia Feliu Soley


2. Estudi de l'activitat biològica de nous compostos metàl·lics de manganès com a potencials agents antitumorals.

Natàlia Muñoz Garcia (9:30)

Tutora: Dra. Jessica Castro Gallegos

 

3. Construcción de vectores para la purificación del péptido de la TDP-43 (318-343) utilizando proteïnas de solubilización


 

Iker Armendariz Santamaria (10:00)

Tutor:  Dr. Marc Ribó


4. Construcció de variants de la HP-RNasa més termoestables per tal d'augmentarla seva vida mitja in vivo


David Roura Padrosa (11:00)

Tutor: Dr.Antoni Benito Mundet

 

5. Estudi del perfil de l'expressió de miRNAs en subtipus clínic RIS en esclerosi múltiple

 

Sandra Torras Ferre (11:30)

Tutora: Dra. Ester Quintana Camps

 

Lloc: Sala de Graus

Tribunal: Dr. Francisco Reina, Dra. Núria Sanz i Dr. Enric Verdú.

 

6. Aquaporins as freezability markers for boar spermatozoa

Eva Mateo Sendino


 

Tutor: Dr. Marc Yeste Oliveras (15:00)

 


7. Placebo effect in Attention-deficit hyperactive disorder

 

Clara Daunis i Pairó (15:30)

Tutor: Dr. Xavier Castells


 

8. Estudi de la re-expressió del gen Scn5a en múscul esquelètic denervat

David Carreras Gorgals (16:30)

Tutors: Dra. Sara Pagans, Dra. Fabiana Scornik i Dr. Guillermo Pérez


9. Disseny d'un assaig clínic aleatoritzat: Alimentació, Equilibri ecològic i regulació de la imflamació.


David Vargas

 

 

Tutor:Dr. Wifredo Ricart Engel

 

Curs 2014-15Juliol 2015

Data:  24 de Juliol a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències, UdG

Hora d'inici 9:00

Tribunal: Dr. Enric Verdú, Dr. Jordi Viñas i Dra. Elisabeth Pinart

L'ordre de les presentacions és el que segueix:


1. Estudio de los mecanismos moleculares del sistema de señalización de BDNF implicados en procesos de degeneración y reparación sináptica vestibular en ratón.

 BELTRÁN ÁLVAREZ PÉREZ (9:00)

 Tutor: Dr. Pere Boadas Baello

 

2. Disseny de ribonucleases selectives per a tumors que expressen Her-2

 MÍRIAM LUQUE MONTORO (9:30)

 Tutora: Dra. Jessica Castro Gallegos

 

3. Implicació de la melatonina en la qualitat seminal i fisiologia dels espermatozoides durant el procés de capacitació

 LAURA BELLAPART DÍAZ (10:15)

 Tutores: Dra. Roser Morató Molet i Dra Isabel Casas Roqueta

 

4. Estudi de les proteïnes d'adhesió implicades en processos de degeneració i reparació vestibulars en ratolins administrats crònicament amb 3,3’-Iminodipropionitril

 MERITXELL DEULOFEU FIGUERAS (10:45)

 Tutor: Dr. Pere Boadas Baello

  
Setembre 2015

Data:  14 de Setembre a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències, UdG

MATÍ     Hora d'inici 9:00

Tribunal: Dra. Fabiana Scornik, Dr. Xavier Castells i Dra. Esther Llop

 

L'ordre de les presentacions és el que segueix:

 

1. Associació entre la velocitat de sedimentació globular (VSG), l’obesitat i altres paràmetres del trastorn metabòlic.  

JOSEP CARRERAS FABRELLAS (9:00)

            Tutors: Dr. J.M. Fernández-Real i Dr. F. Ortega

 

2.  Optimització de nous marcadors genètics per a l’anàlisi del patró de posta de la tonyina vermella (Thunnus thynnus).   

GUILLEM GENÉ RODOREDA (9:30)

            Tutor: Dr. J. Viñas

 

3. Cerca d’elements genètics implicats en el patotip d’Escherichia coli adherent invasiu (AIEC) associat amb la malaltia de Crohn.  

MERITXELL FERRER GUIXERAS (10:00)

            Tutora: Dra. M. Martínez

 

4. Noves tècniques moleculars per la detecció de desequilibris cromosòmics.  

XAVIER GALLARDO SILES (11:00)

            Tutor: Dr. A. Plaja

 

5. Efectes de l’autoestimulació elèctrica intracraneal i la via orexinèrgica en l’activació de la quinasa ERK42/44 i els nivells de BDNF en àrees cerebrals implicades en aprenentatge i memòria.  

DANIEL RICO LOZANO (11:30)

            Tutora: Dra. E. Kádár

 

6. Efecte protector del neuropèptid PACAP en la degeneració que es dóna a la malaltia de Huntington.  

RUBÍ DÍAZ HERNÁNDEZ (12:00)

            Tutor: Dr. X. XifróTARDA            Hora d'inici 15:00

Tribunal: Dr. Lluis Banyeras, Dr. Xavier Xifró i Dra. Anna Carrera

L'ordre de les presentacions és el que segueix:1. Papel de las modificaciones de histonas en la inducción de la expresión de SCN5A en el músculo esquelético denervado.

REBECCA MARTÍNEZ MORENO (15:00)

            Tutores: Dra. F. Scornik i Dra. S. Pagans

 

2. Genome editing mitjançant la tecnologia CRISPR-Cas9.  

MARIA ROVIRA FERRER (15:30)

            Tutor: Dra. E. Selga i Dr. G. Pérez

 

3. Efecte dels inhibidors de les sialil-transferases en d’adenocarcinoma de pàncrees.  

LEIDY VICTORIA COBOS PILAY (16:00)

            Tutora: Dra. A. Massaguer

 

4 Redisseny de ribonucleases antitumorals per augmentar la seva vida mitja in vivo.  

BERTA MAS PARÉS (17:00)

            Tutors: Dr. A. Benito i Dra. A. Vert

 

5. Effects of the D211G mutation in membrane dynamics of the cardiac voltage-gated sodium channel β2 subunit.  

ÈRIC CORTADA ALMAR (17:30)

            Tutor: Dr. M. Vergés

 

6. Efecte de la dieta sobre marcadors de plasticitat neural en hipocamp de porc.

MARIO GARCÍA-RISCO AGUADO (18:00)

            Tutora: G. Huguet

 

 

 

 

Curs 2013-14


Setembre 2014

Data:  10 de Setembre a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències, UdG

Hora d'inici 9:30

Tribunal: Dr. Enric Verdú, Dra. Maria Vilanova i Dr. Jose María Moreno

L'ordre de les presentacions és el que segueix:

 

1. Methylation percentage of ZNF331 gene in placenta and association with maternal pregestational and gestational obesity

          RADU GHEMIS (9:30)   pdf

          Tutors: Dr. A. López Bermejo i Dra. J. Bassols

 

2. Caracterització microbiològica i clínica d'aïllaments de Klebsiella pneumoniae productors de carbapenemases.

           DÚNIA PÉREZ DEL CAMPO (10:00)  pdf

           Tutora: Dra. M. Motjé

 

3. Caracterització d'un compost de platí vehiculitzat contra cèl·lules tumorals mitjançant bombesina.

            PAU COMAJOAN VON AREND (10:30)

            Tutora: Dra. A. Massaguer

Juliol 2014

Data:  21 de Juliol a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències, UdG

Hora d'inici 9:30

Tribunal: Dr. Albert Barberà, Dra. Olga Serra i Dr. Pere Boadas

L'ordre de les presentacions és el que segueix:

1. Efectes de la criopreservació sobre la qualitat espermàtica en porcí. Avaluació de l’efecte de la criopreservació sobre l’activitat acrosina.IRENE MUÑOZ RUIZ (9:30)  pdf

            Tutora: Dra. E. Pinart

 2. Anàlisi de les causes de mort durant la pràctica de busseig a les comarques de Girona en el període 2005-2014: proposta de modificació de les tècniques específiques pel diagnòstic necròpsic d’embòlia gasosa.

            JOSEP MARIA CASADESÚS VALBÍ (10:00)

            Tutor: Dr. F. Reina

3. Role of lipid raft domains in plasma membrane targeting of the voltage-gated sodium channel ß2 subunit

            ROBERT SERRADESANFERM VEGA (10:30)

            Tutor: Dr. M. Vergés

 

 11:00 DESCANS

 

4. El Papel del Dominio Central del Canal BKCa en la transducción molecular de su modulación.

NATÀLIA SERRANO MORILLAS (11:30)   pdf

Tutors: Dra. F. Scórnik i Dr. G. Pérez

 

5. Abundància i diversitat d’arqueus del llinatge Miscellaneous Crenarcheotic Group en sediments lacustres en diferents condicions climàtiques i tròfiques.  

JÈSSICA SUBIRATS MEDINA (12:00)

Tutor: Dr. C. Borrego

 

 

Inici