Màster en Biologia Molecular i Biomedicina

Treballs de recerca, projectes

Contacte

Treballs de recerca, projectes

INDICACIONS SOBRE L’AVALUACIÓ DEL TREBALL FINAL DE MÀSTER

Podeu consultar aquí tota la normativa referent al TFM, inclosa la rúbrica d'avaluació  pdf

L’avaluació del Treball Final de Màster (TFM) la farà un tribunal designat per el Consell d’Estudis del Màster a partir de la Memòria del TFM redactada per l’alumne, la Defensa pública de la mateixa i un Informe confidencial realitzat per el tutor. A continuació s’exposen algunes indicacions per a cadascun d’aquestes tres elements:

-          Memòria del TFM. La memòria ha de tenir entre 25 i 50 pàgines. Es recomana redactar-la com a  treball científic, amb els apartats corresponents: un resum (en català o castellà i en anglès), una introducció i objectius, un apartat de metodologia, un apartat de resultats i discussió i un llistat de les referències bibliogràfiques utilitzades. En qualsevol cas, és imprescindible plantejar uns objectius i discutir els resultats (positius o negatius). A més, a la memòria s’ha d’incloure un certificat signat pel tutor o tutors indicant que el treball s’ha realitzat sota la seva direcció i que ha estat revisat prèviament a la seva presentació. 

-          Defensa pública del TFM. El tribunal que avaluarà els TFM estarà constituït per tres membres (un del departament de Biologia, un de l’IDIBGi i un del departament de Ciències Mèdiques). L’estudiant tindrà uns 15 minuts per exposar la feina realitzada i hi haurà 10 minuts addicionals pel torn de preguntes del tribunal. La defensa s’han de basar en l’explicació dels objectius, de les tècniques realitzades i en la discussió dels resultats (tant si han estat positius com negatius), situant-los dins del context del laboratori on s’ha dut a terme el treball. El tribunal avaluarà tant la memòria com la defensa realitzada per l'estudiant. Cada una de les dues qualifacions ponderarà un 35% de la nota fina del TFMl.

-          Informe del tutor. El tutor enviarà un informe confidencial sobre els progressos de l'estudiant durant el desenvolupament del treball i qualificarà l'estudiant. Aquesta nota constituirà el 30% restant de la nota del TFM.

 

Consideracions addicionals per al procés d’avaluació.

  1. Tant a la memòria com a la presentació cal deixar clar quins experiments ha fet l’estudiant i el temps de durada de les pràctiques.
  2. El tribunal valorarà en especial la capacitat de l’estudiant per entendre i exposar els experiments realitzats, definir-ne els objectius i situar-los dins la línia de recerca del laboratori que l’ha acollit.
  3. Els estudiants que facin el mòdul pràctic i el TFM al mateix laboratori poden presentar els resultats globals de la seva estada.

 

És convenient que els estudiants que presentin el treball abans del descans estiguin 15 minuts abans de l'inici de la primera sessió i que els que el presenten després del descans, estiguin també 15 minuts abansdela primera sesssió que continui al descans per tal de carregar les seves presentacions a l'ordinador de la sala assignada.

 

PRESENTACIONS DELS TREBALLS FINALS DE MÀSTER

 

Curs 2016-2017

______________________________________________________________________________________

Juliol 2017

1. Ferran Comas Vila

“Estudi del paper del sulfur d’hidrogen (h2s) en la diferenciació adipocitària”. Tutor: Dr. José María Moreno Navarrete.

2. Miquel Estévez Gay

“Molecular Dynamics Simulations of experimentallyevolved halohydrin dehalogenase enzymes for the synthesis of Lipitor”. Tutor: Dra. Sílvia Osuna Oliveras.  

3. Aina Lluch Balaña

“Identification of olfactomedin 2 as a novel factor involved in the physiology of adipose tissue”. Tutor: Dr. Francisco José Ortega Delgado.  

4. Natalia Orbengozo Redin

“Identificación de microRNAs en cordón umbilical asociados al crecimiento recuperador postnatal tras restricción fetal”. Tutor: Dra. Judit Bassols Casadevall.

5. Adrià Duran Sidera

“Analysis of aberrant glycosylation on neo-expressed glycoproteins as potential biomarkers for improving pancreatic cancer diagnosis: Muc5Ac and Mesothelin”. Tutor: Dra. Esther Llop Escorihuela.

6. Kleber Gabriel  Garrochamba Peñafiel

“Análisis por inmunohistoquímica de potenciales biomarcadores para el cáncer de pàncreas” Tutor: Dra. Rosa Peracaula Miró.

7. Karen del Cisne Ochoa Ordónez

“Análisis de la variabilidad genética en la gamba rosada, aristeus antennatus (risso, 1816) mediante microsatélites”. Tutor(s): Dra. María Inés Roldán Borassi i Dra. Sandra Heras Mena.

8. Adrian Pérz Agustín

“Caracterització d’un sistema reporter Luciferasa per validar prediccions de DeepBind sobre l’efecte de variants en llocs d’unió per factors de transcripció”. Tutor: Sara Pagans Lista.

9. Cristina Rosell Cardona

“Efecte de complements dietètics per a la compensació d’una dieta hipercalòrica a la regulació de la plasticitat neural en model porcí (sus scrofa domesticus)”. Tutor: Dra. Gemma Huguet Blanco.

10. Marlon Bravo Bonilla

“Estudio del mecanismo de acción de un nuevo compuesto metálico de manganeso como potencial agente antitumoral” Tutor: Dra. Jessica Castro Gallegos.

11. Ferran Fontdecaba Cabero

“Identificació de les proteïnes interactants del factor de transcripció stnac103”. Tutors: Dra. Mercé Figueras i Dr. Marçal Soler.

12. Sergio Herrera Montávez

“Estudi de la capacitació espermàtica en presencia de paxillina i TEA com a bloquejants de canals de potassi”. Tutor: Dra. Elisabet Pinart Nadal.

13. Hugo Vicente Iñiguez Jiménez

“Estudio de los efectos de la concentración de bicarbonato sobre la capacitación in Vitro y la reacción acrosómica inducida con progesterona del espermatozoide porcino”. Tutor: Dr. Marc Yeste Oliveras.

14. Patrícia Váquez Aguilera

“Pac1 com a possible diana terapèutica per frenar la toxicitat per la huntingtina mutada” Tutor: Dr. Xavier Xifró i Collsamata.

15. Ariadna Peñafiel Centelles

“Estudi dels canvis que es produeixen en la microbiota intestinal després d’una intervenció nutricional en pacients prediabètics i identificació de les poblacions microbianes que s’associen amb el desenvolupament de la malaltia. Tutores: Dra. Margarita Martínez Medina i Dra. Mireia López Siles.

16. Elisabet Perona Vico

“ Transcriptomics and genòmics unveils putative electrotrophic microbes in microbial electrosunthesis Systems”. Tutor: Lluís Bañeras Vives.

17. Alejandro Romero Casañas

“Protein trans-splicing as a tool for segmental labelling of proteins: Study of the splicing reaction of four orthogonal inteins” Tutor: Dr. Marc Ribó Panosa.

18. Alicia Villavicencio Obando

“¿Son las toxinas las responsables de la baja calidad de las dosis seminales con bacteriospermia?” Tutora: Dra. Eva Bussalleu Muntada.

            Curs 2015-2016

________________________________________________________________________________________

Setembre 2016
 

DEFENSA  

Dia 16/IX

Lloc: Sala Actes LEAR

Tribunal: Dra. Dolors Capellà, Dr. MArc Ribó i Dr. Enric Verdú

 

1. Desenvolupament de mètodes d’immuno-MS per la quantificació de marcadors de glioma en sèrum.

Miquel Rodríguez Sunyol (9:00)

Tutor: Dr. Francesc Canals


2.Molecular and Functional Characterization of synthetic biofilms for autotrophic denitrification

Júlia Corominas (9:30)

Tutor:  Dr. Lluís Bañeras Vives


 3. Caracterización genómica de marcadores sexuales en Fundulus grandis

Marc Subirana (10:00)

Tutor:  Dr. Jordi Viñas i Jaime Alvaro-Bremer


4. Efectes del pèptid antimicrobià P9-1 sobre la quantitat espermàtica i sobre la càrrega bacteriana de dosis seminals de porcí

Maria Julià Ros (11:00)

Tutora: Dra. Eva Bussalleu


 5. ESTUDI DE LA CORRELACIÓ ENTRE PARÀMETRES DE QUALITAT I FUNCIONALITAT ESPERMÀTICA I EL DESENVOLUPAMENT PREIMPLANTACIONAL D’EMBRIONS HUMANS EN CICLES D’ICSI

Joan Sarquella i Ventura (11:30)

Tutora: Dra. Elisabet Pinart i Nadal 


Lloc: Sala de Graus

Tribunal: Dra. Rosa Peracaula, Dr. Guillermo Pérez i Dr. Enric Verdú


  6. Localization of the cardiac sodium channel (Nav1.5) affected by B2 mutations in cardiomyocyte HL-1 cells.

Gemma Dulsat Masvidal (10:30h)  

Tutor: Dr. Marcel Vergés Aiguaviva

 

7. Molecular identifcation of smoked salmon microbiota in antimicrobial active packing

Stefania Minuto (11:00)

Tutora: Dra. Teresa Aymerich Calvet i Belen Martin Juarez


8. MODULACIÓ DEL DOLOR NEUROPÀTIC PERIFÈRIC PER POLIFENOLS EN RATOLINS SWISS: EFECTE ANALGÈSIC DE L’(-)EPIGALOCATEQUINA-3GALAT I  D’UN NOU EXTRACTE VEGETAL POLIFENÒLIC

Anna Bagó Mas (11:30)

Tutors: Dr. Pere Boadas Vaello


 9. New insights into cryopreservation extenders for boar seminal doses

Sandra Lozano Ramírez (12:00)

Tutora: Dra. Silvia Sancho Badell

 

Juliol 2016


DEFENSA  Dia 27/VII

Lloc: Sala de Graus

Tribunal: Dr. Marcel Vergés, Dra. Eva Bussalleu i Dr. Francisco Ortega.

 

1. Pèptids Conjugats amb potencial activitat antitumoral selectiva contra cèl·lules de càncer de mama HER2+.

Àlex Fernandez Baena(9:00)

Tutora: Dra. Lidia Feliu Soley


2. Estudi de l'activitat biològica de nous compostos metàl·lics de manganès com a potencials agents antitumorals.

Natàlia Muñoz Garcia (9:30)

Tutora: Dra. Jessica Castro Gallegos

 

3. Construcción de vectores para la purificación del péptido de la TDP-43 (318-343) utilizando proteïnas de solubilización


 

Iker Armendariz Santamaria (10:00)

Tutor:  Dr. Marc Ribó


4. Construcció de variants de la HP-RNasa més termoestables per tal d'augmentarla seva vida mitja in vivo


David Roura Padrosa (11:00)

Tutor: Dr.Antoni Benito Mundet

 

5. Estudi del perfil de l'expressió de miRNAs en subtipus clínic RIS en esclerosi múltiple

 

Sandra Torras Ferre (11:30)

Tutora: Dra. Ester Quintana Camps

 

Lloc: Sala de Graus

Tribunal: Dr. Francisco Reina, Dra. Núria Sanz i Dr. Enric Verdú.

 

6. Aquaporins as freezability markers for boar spermatozoa

Eva Mateo Sendino


 

Tutor: Dr. Marc Yeste Oliveras (15:00)

 


7. Placebo effect in Attention-deficit hyperactive disorder

 

Clara Daunis i Pairó (15:30)

Tutor: Dr. Xavier Castells


 

8. Estudi de la re-expressió del gen Scn5a en múscul esquelètic denervat

David Carreras Gorgals (16:30)

Tutors: Dra. Sara Pagans, Dra. Fabiana Scornik i Dr. Guillermo Pérez


9. Disseny d'un assaig clínic aleatoritzat: Alimentació, Equilibri ecològic i regulació de la imflamació.


David Vargas

 

 

Tutor:Dr. Wifredo Ricart Engel

 

Curs 2014-15Juliol 2015

Data:  24 de Juliol a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències, UdG

Hora d'inici 9:00

Tribunal: Dr. Enric Verdú, Dr. Jordi Viñas i Dra. Elisabeth Pinart

L'ordre de les presentacions és el que segueix:


1. Estudio de los mecanismos moleculares del sistema de señalización de BDNF implicados en procesos de degeneración y reparación sináptica vestibular en ratón.

 BELTRÁN ÁLVAREZ PÉREZ (9:00)

 Tutor: Dr. Pere Boadas Baello

 

2. Disseny de ribonucleases selectives per a tumors que expressen Her-2

 MÍRIAM LUQUE MONTORO (9:30)

 Tutora: Dra. Jessica Castro Gallegos

 

3. Implicació de la melatonina en la qualitat seminal i fisiologia dels espermatozoides durant el procés de capacitació

 LAURA BELLAPART DÍAZ (10:15)

 Tutores: Dra. Roser Morató Molet i Dra Isabel Casas Roqueta

 

4. Estudi de les proteïnes d'adhesió implicades en processos de degeneració i reparació vestibulars en ratolins administrats crònicament amb 3,3’-Iminodipropionitril

 MERITXELL DEULOFEU FIGUERAS (10:45)

 Tutor: Dr. Pere Boadas Baello

  
Setembre 2015

Data:  14 de Setembre a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències, UdG

MATÍ     Hora d'inici 9:00

Tribunal: Dra. Fabiana Scornik, Dr. Xavier Castells i Dra. Esther Llop

 

L'ordre de les presentacions és el que segueix:

 

1. Associació entre la velocitat de sedimentació globular (VSG), l’obesitat i altres paràmetres del trastorn metabòlic.  

JOSEP CARRERAS FABRELLAS (9:00)

            Tutors: Dr. J.M. Fernández-Real i Dr. F. Ortega

 

2.  Optimització de nous marcadors genètics per a l’anàlisi del patró de posta de la tonyina vermella (Thunnus thynnus).   

GUILLEM GENÉ RODOREDA (9:30)

            Tutor: Dr. J. Viñas

 

3. Cerca d’elements genètics implicats en el patotip d’Escherichia coli adherent invasiu (AIEC) associat amb la malaltia de Crohn.  

MERITXELL FERRER GUIXERAS (10:00)

            Tutora: Dra. M. Martínez

 

4. Noves tècniques moleculars per la detecció de desequilibris cromosòmics.  

XAVIER GALLARDO SILES (11:00)

            Tutor: Dr. A. Plaja

 

5. Efectes de l’autoestimulació elèctrica intracraneal i la via orexinèrgica en l’activació de la quinasa ERK42/44 i els nivells de BDNF en àrees cerebrals implicades en aprenentatge i memòria.  

DANIEL RICO LOZANO (11:30)

            Tutora: Dra. E. Kádár

 

6. Efecte protector del neuropèptid PACAP en la degeneració que es dóna a la malaltia de Huntington.  

RUBÍ DÍAZ HERNÁNDEZ (12:00)

            Tutor: Dr. X. XifróTARDA            Hora d'inici 15:00

Tribunal: Dr. Lluis Banyeras, Dr. Xavier Xifró i Dra. Anna Carrera

L'ordre de les presentacions és el que segueix:1. Papel de las modificaciones de histonas en la inducción de la expresión de SCN5A en el músculo esquelético denervado.

REBECCA MARTÍNEZ MORENO (15:00)

            Tutores: Dra. F. Scornik i Dra. S. Pagans

 

2. Genome editing mitjançant la tecnologia CRISPR-Cas9.  

MARIA ROVIRA FERRER (15:30)

            Tutor: Dra. E. Selga i Dr. G. Pérez

 

3. Efecte dels inhibidors de les sialil-transferases en d’adenocarcinoma de pàncrees.  

LEIDY VICTORIA COBOS PILAY (16:00)

            Tutora: Dra. A. Massaguer

 

4 Redisseny de ribonucleases antitumorals per augmentar la seva vida mitja in vivo.  

BERTA MAS PARÉS (17:00)

            Tutors: Dr. A. Benito i Dra. A. Vert

 

5. Effects of the D211G mutation in membrane dynamics of the cardiac voltage-gated sodium channel β2 subunit.  

ÈRIC CORTADA ALMAR (17:30)

            Tutor: Dr. M. Vergés

 

6. Efecte de la dieta sobre marcadors de plasticitat neural en hipocamp de porc.

MARIO GARCÍA-RISCO AGUADO (18:00)

            Tutora: G. Huguet

 

 

 

 

Curs 2013-14


Setembre 2014

Data:  10 de Setembre a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències, UdG

Hora d'inici 9:30

Tribunal: Dr. Enric Verdú, Dra. Maria Vilanova i Dr. Jose María Moreno

L'ordre de les presentacions és el que segueix:

 

1. Methylation percentage of ZNF331 gene in placenta and association with maternal pregestational and gestational obesity

          RADU GHEMIS (9:30)   pdf

          Tutors: Dr. A. López Bermejo i Dra. J. Bassols

 

2. Caracterització microbiològica i clínica d'aïllaments de Klebsiella pneumoniae productors de carbapenemases.

           DÚNIA PÉREZ DEL CAMPO (10:00)  pdf

           Tutora: Dra. M. Motjé

 

3. Caracterització d'un compost de platí vehiculitzat contra cèl·lules tumorals mitjançant bombesina.

            PAU COMAJOAN VON AREND (10:30)

            Tutora: Dra. A. Massaguer

Juliol 2014

Data:  21 de Juliol a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències, UdG

Hora d'inici 9:30

Tribunal: Dr. Albert Barberà, Dra. Olga Serra i Dr. Pere Boadas

L'ordre de les presentacions és el que segueix:

1. Efectes de la criopreservació sobre la qualitat espermàtica en porcí. Avaluació de l’efecte de la criopreservació sobre l’activitat acrosina.IRENE MUÑOZ RUIZ (9:30)  pdf

            Tutora: Dra. E. Pinart

 2. Anàlisi de les causes de mort durant la pràctica de busseig a les comarques de Girona en el període 2005-2014: proposta de modificació de les tècniques específiques pel diagnòstic necròpsic d’embòlia gasosa.

            JOSEP MARIA CASADESÚS VALBÍ (10:00)

            Tutor: Dr. F. Reina

3. Role of lipid raft domains in plasma membrane targeting of the voltage-gated sodium channel ß2 subunit

            ROBERT SERRADESANFERM VEGA (10:30)

            Tutor: Dr. M. Vergés

 

 11:00 DESCANS

 

4. El Papel del Dominio Central del Canal BKCa en la transducción molecular de su modulación.

NATÀLIA SERRANO MORILLAS (11:30)   pdf

Tutors: Dra. F. Scórnik i Dr. G. Pérez

 

5. Abundància i diversitat d’arqueus del llinatge Miscellaneous Crenarcheotic Group en sediments lacustres en diferents condicions climàtiques i tròfiques.  

JÈSSICA SUBIRATS MEDINA (12:00)

Tutor: Dr. C. Borrego

 

Curs 2012-13


CURS 2012-2013. Presentacions Juliol 2013. Presentacions Setembre 2013

 

Juliol 2013

Data:  23 de Juliol a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències, UdG

Sessió Matí. Hora d'inici 9:30

Tribunal: Dr. Carles Borrego, Dra. Sara Pagans i Dr. José María Moreno Navarrete

L'ordre de les presentacions és el que segueix:

1. Characterization of a novel metal compound targeted to cancer cells through bombesin conjugation.

MARTA PRIETO VILA (9:30) pdfTutora: Dra. A. Massaguer Vall-llovera

 

2. Construcció i avaluació de les propietats citotòxiques de variants humanitzades de ribonucleases antitumorals dirigides a nucli.

ROSA MONTAÑÉS LECINA (10:00) pdfTutors: Dra. J. Castro Gallegos i Dr. A. Benito Mundet

 

3. StNAM002 regula la biosíntesi de la suberina, presenta inducció per ABA i ferida i està implicat en el desenvolupament de l’arrel

AÏDA GARROTE GIRONÈS (10:30)

Tutores: Dra. M. Figueras Vall-Llosera i Dra. O. Serra Figueras

 

11:00 DESCANS

 4. The effect of Enterobacter cloacae on boar sperm quality.

NOELIA PRIETO MARTÍNEZ (11:30)  

Tutora: Dra. E. Bussalleu Muntada

 

 5. Is the small genome size of pleuronectiformes related to small intron size? Insights in the conserved alternative splicing conserved features in small flatfish intron.

NÚRIA PÉREZ BIELSA (12:00) pdf

Tutor: Dr. J. Viñas de Puig

 

Sessió Tarda. Hora d'inici 16:00

Tribunal: Dr. Joan San, Dra. Sílvia Barrabés i Dr. Albert Barberà

L'ordre de les presentacions és el que segueix:

1. Efecte de l’estímul inflamatori sobre l’expressió i secreció miRNA de Macròfags i adipòcits.

NURIA FUENTES BATLLEVELL (16:00)

Tutors: Dr. J.M. Fernández-Real i Dr. F.J. Ortega

 

2. Immunoprecipitació de cromatina en teixit cardíac.

MEL·LINA PINSACH ABUIN (16:30)

Tutora: Dra. S. Pagans Lista

 3. Anàlisi genètica dels gens desmosomals associats a cardiomiopatia aritmogènica del ventricle dret.

DANIEL FLORIDO BARONA (17:00) pdf

Tutor: Dr. O. Campuzano Larrea

 17:30 DESCANS

4. Tràfic intracel·lular i localització de Nav1.5 i subunitats β accessòries.

SÒNIA PALOMERAS PAIRET (17:45)

Tutor: Dr. M.Vergés Aiguaviva

 

5. Estudi del possible rol de la proteïna “Deleted in Breast Cancer 1 (DBC1)” en la diferenciació adipocitària de cèl·lules 3T3-L1.

MARTA VIDAL ROBAU (18:15)

Tutors: Dr. J.M.. Fernández-Real i Dr. J.M. Moreno Navarrete

6. Estudi comparatiu de l’efecte de dos diluents de descongelació sobre la qualitat espermàtica de dosis seminals de porcí criopreservades.

MARIA GINER VALERO (18:45) pdf

Tutora: Dra. M. Dolors Briz González

Setembre 2013

Data: 13 de Setembre a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències, UdG

Sessió Matí. Hora d'inici 9:30

Tribunal: Dr. Enric Verdú, Dr. Francisco Ortega i Dr. Oriol Vidal

L'ordre de les presentacions és el que segueix:

1. Estudi de les poblacions d’Escherichia coli adherents-invasives en malalts de Crohn abans i després del transplantament autòleg de cèl·lules mare.

ANNA AZNAR MARTÍNEZ (9:30)

Tutora: Dra. M. Martínez Medina

 

2. Desenvolupament d’un mètode ràpid per a la detecció de Toxoplasma gondii en carn de porc mitjançant Real-Time PCR.

LAURA DEL RÍO GINÉS (10:00)  pdf

Tutor: Dr. J. García Gil

 

 3. Els anticolinesteràsics per al tractament de la malaltia d’Alzheimer.

LÍDIA BLANCO SILVENTE (10:30)

Tutor: Dr. X. Castells Cervelló

 

4. Quantificació d’arqueus del llinatge Miscellaneous Crenarchaeotic Group en mostres ambientals per qPCR: Optimització, problemàtica i comparativa entre diferents encebadors específics.

ÍNGRID CUESTA BORRÀS (11:00) pdf

Tutor: Dr. C. Borrego Moré

 

 11:30 DESCANS

 

5. Generació i caracterització de virus recombinants com a vectors vírics per al desenvolupament de vacunes de tercera generació.

AÏDA FABRE FOLCH (12:00)

Tutora: Dra. M. Cabana Sumsi

 

6. Distribució del patovar “adherent invasive E. coli” (AIEC), associat amb la malaltia de Crohn, en altres malalties intestinals com el càncer colorectal i la colitis ulcerosa.

MÍRIAM GELABERT REBATO (12:30) pdfTutora: Dra. M. Martínez Medina

 

7. Àcid úric i risc cardiovascular en l’edat pediàtrica.

JOSÉ MARIA MARTÍNEZ-CALCERRADA COLLELL (13:00) pdfTutors: Dra. J. Bassols i Dr. A. López Bermejo

 

8. Caracterització del degradoma de la metal·loproteasa ADAM17.

ANNA SABÉ CARRERA (13:30)

Tutor: Dr. F. Canals

 

9. Glycoproteins expressin sialyl-LewisX antigen in pancreàtic ductal adenocarcinoma.

LUIS JOSÉ MARIN LÓPEZ (14:00) pdfTutora: Dra. R. Peracaula Miró.

 Inici

 

PRESENTACIONS DELS TREBALLS FINALS DE CURSOS ANTERIORS

 

Curs 2011-2012


CURS 2011-2012. Presentacions Juliol 2012. Presentacions Setembre 2012

 

Setembre 2012. Dia 12 de Setembre a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències, UdG  

Sessions Matí. Hora d'inici 9.30. Sala de Graus de la Facultat de Ciències (UdG). L'ordre de les presentacions és el que segueix:

1. Estudi de la qualitat espermàtica de procí (Sus scrofa): Valoració dels efectes de la estacionalitat en semen fresc. Valoració dels efectes del temps d'emmagatzematge en esperma criopreservada.

Judith Ollé Vilanova pdfTutor: Dra S. Sancho Badell

 

2. Vehiculització dels compostos metàl lics com a estratègia pel tractament del càncer.

Ma Neus Abella López pdfTutor: Dra A Massaguer Vall-llovera

 

3. Discriminació de poblacions actives i latents d'arqueus en plàncton, sediment i biofilm lacustre.

Olga Auguet Horta  pdfTutor: Dr C Borrego Moré

 

4. Construcció d'una proteïna de fusió entre PE5 i la GFP per a la monitorització dels nivells d'expressió.

Lorena Gallardo Montoya pdfTutor: Dr A Benito Mundet

 

5. Estudi fenotípic de Pseudomonas aeruginosa resistent als carbapenems i detecció de gens de resistència VIM.

Míriam Ruiz Fernández pdfTutor: Dra M Motjé Casas

 

6. Generació i aïllament de virus recombinants basats en vectors vírics atenuats per al desenvolupament de vacunes de nova generació.

Deniz Celik

Tutors: Dra E Vilaplana. Tutor acadèmic: Dr O Vidal

 

7. Identificació de la "firma proteòmica" en el microambient dels càncer gàstric utilitzant la proteòmica d'afinitat.

Elisabet Cortés Pastoret pdfTutors: Dr JA Menendez

 

Sessions de la Tarda. Hora d'inici 15.00. Sala de Graus de la Facultat de Ciències (UdG). L'ordre de les presentacions és el que segueix:

1. Estudi del patró de metilació i variabilitat genètica en promotors de gens relacionats amb el creixement en Gasterosteus aculeatus.

Aleix Alburnà Buscató pdfTutors: Dra. N Sanz i Dr. O Vidal

 

2. Anàlisi de dosis seminals porcines infectades amb E. coli i amb C. perfringens a diferents concentracions i dies de refrigeració.

Ester Domenech Arribas

Tutor: Dra E Pinart Nadal

 

3. Development of a quantitative PCR to determine the growth of Escherichia coli in boar semen doses used in artificial insemination.

Albert Soler Gironès Tutor: Dra E Bussalleu Muntada

 

4. El regulador de la transició epiteli-mesènquima SLUG/SNAIL2 determina la resistència primària a trastuzumab de les cèl·ules de càncer de mama amb amplificació del gen HER2.

Bruna Corominas Faja pdf

Tutor: Dr JA Menéndez

 

5. Disseny i validació d'un joc d'encebadors per a la detecció del Grup 1 del gènere Ruminococcus mitjançant PCR.

Marta Fàbrega Prats  pdf

Tutor: Dr LJ García Gil

 6. Anàlisi d'aïllats fúngics d'un laboratori contaminat i estudi de la traçabilitat mitjançant comparació de la identitat clonal. Un cas pràctic.

Blanca Moragas Arjant  pdf

Tutor: Dr LJ García Gil

 7. Producció d'una variant de ribonucleasa pancreàtica humana mitjançant proteïnes de fusió solubilitzants.

Joan Serrano pdf

Tutor: Dr. M Ribó Panosa

 8. Adhesions cel·lulars. Determinació dels nivells de fosforilació de dues proteïnes relacionades amb les adhesions cel·lulars: FAK i Paxil·lina.

Judit Medina Darnés

Tutor: Dra R Peracaula Miró 

 Inici

 Juliol 2012

Data: 16 de Juliol de 2012, de 10.00 a 13.00 i de 15.00 a 18.00

Lloc Sala de Graus de la Facultat de Ciències

 

Marina Koroleva pdf  Estudi dels efectes dels inhibidors de 38-MAPK en adipogènesi i la via de senyalització de la Insulina en 3T3-L1. Tutors: Dr JM Fernández Real, Dr. F Ortega Delgado

Marina Simon Coma  pdf Estudi de l’activitat biológica de diferents composts metàl·lics units a anàlegs de bombesina com a agents antitumorals.Tutores: Dra. A Massaguer Vall-llovera, Dra. MA Martínez LorenteAdriana Perich Torrelles pdf Tipificació molecular per seqüenciació multi-locus de soques de Listeria monocytogenes de productes carnis i ambients fabrils. Tutor: Dra T Aymerich Calvet. Tutor UdG: Dr. O Vidal

                 

Sergi Raurich Hermoso  pdf Optimització de la tècnica de PMA-PCR quantitativa per a la detecció i quantificació de cèl·lules viables de Salmonella en un model carni. Tutor: Dra T Aymerich Calvet. Tutor UdG: Dr. O Vidal.

               

Gara López Morató: L’Estimulació intracranial profunda en l’habènula lateral produeix canvis en els nivells d’expressió de c-Fos en el nucli dentat del cerebel en un model de depressió en rates.Tutores: Dra G Huguet, Dra. E Kàdàr

Jesus Matés Ramírez pdf  Caracterització de les propietats citotòxiques i citostàtiques d’una variant de ribonucleasa pancreàtica humana dirigida a nucli. Tutora: Dra. J Castro Gallegos.

Joana Salgueiro Mas pdf  Estudi genètic en pacients afectats per la Síndrome del QT llarg. Tutor: Dr O Campuzano Larrea                                

Olallo-Efrén Sánchez-Molero Núñez pdf  Caracteritzación del efecto de la mutación D211G de la subunidad β2 sobre canal de sodio cardíaco. Tutora: Dra FS Scornik      

              

Sandra Fernández Piñán Transportadors ABCG de patata candidats per l’exportació de suberina i ceres a la paret cel·lular de la peridermis. Tutora: Dra O Serra Figueras

                              

Inici

 

Curs 2010-2011


PRESENTACIONS DELS TREBALLS FINALS DEL MÀSTER EN BIOLOGIA MOLECULAR I BIOMEDICINACURS 2010-2011  

Presentacions Juliol 2011

Presentacions Setembre 2011

 

Presentacions Juliol 2011

Anna Simón. Memòria de Pràctiques. Tutora: Dra Judit Mallolas

Glòria Garcia Galindo. Anàlisi de la selectivitat per a cèl·lules tumorals de ribonucleases citotòxiques i desenvolupament d’eines per a augmentar aquesta selectivitat. Tutors: Dr. Antoni Benito i Maria Vilanova.

Judit Moreno Crespi. Memòria de Pràctiques. Tutora: Dra Judit Mallolas

Isabel Mota Luque. Anàlisi funcional de la mutació G357S del receptor de rianodina associada a mort sobtada cardíaca. Tutor: Dr. Guillermo Pérez.

Georgina Oller Grau. Estudi genètic del gen scn5a en pacients afectats per la Síndrome de Brugada. Tutor: Dr. Óscar Campuzano.

Sara Ramió Pujol. Changes in the bacterial phenol-degrading community during decomposition of Platanus acerifolia leaves in a forested stream. Tutor: Dr. Lluis Banyeras.

Joan Ribot Grabalosa. Site-directed mutagenesis of the cardiac sodium channel and optimization of calmodulin expression in E.coli. Tutor: Dr. Pedro Beltrán.

Santiago Ruiz Martínez. Construcció i caracterització de variants de l'HP-RNasa amb una seqüència de  senyalització nuclear i amb baixa afinitat per l'inhibidor de ribonucleases. Tutor: Dr. Antoni Benito

Immaculada Vila Miarons. Especificitat de la comunitat bacteriana desnitrificant en la rizosfera de la vegetació d'aiguamolls de tractament. Tutor: Dr. Lluis Banyeras.

 

Inici

Presentacions Setembre 2011.

Gerard Morales. Aplicacions d’un mètode d’identificació genètica per a la determinació de les espècies de tonyina i del DNA barcode. Tutor: Dr. Jordi Viñas.

Meritxell Balmaña Esteban. Estudi de la ceruloplasmina com a biomarcador tumoral. Tutores: Dra. Sílvia Barrabés i Dra. Rosa Peracaula.

Diego Escribano. Estudi de la implicació de l’activitat catalítica en la citotoxicitat de dues variants de la ribobucleasa pancreàtica humana. Tutor: Dr. Antoni Benito.

Marta Gonzalez Bártulos. Estudi de l’activitat antitumoral de nous compostos metàl·lics. Tutora: Dr. Anna Masseguer.

Anna Loaisa Moner. Paper del Glutatió reduït en l’estabilització de l’estructura nucleoproteínica de l’esperma criopreservat de porcí. Tutor: Dr. Marc Yeste.

Lourdes Malpesa Roset. Estudi de les bases biològiques i moleculars de la isquèmia cerebral. Tutora: Dra. Judit Mallolas.

Luis Peñarubia. Identificación de nuevos microsatélites mediante secuenciación masiva en dos especies invasoras de bivalvos de la Península Ibérica, el mejillón cebra (Dreissena polymorpha) y la almeja asiática (Corbicula fluminea). Tutor: Dr. Oriol Vidal.

Anamaria Roxana Simion. Design and implementation of a new molecular tool for the detection of Ruminococcus spp. Clinical application to human mucosal samples. Tutor: Dr. Jesús García.

Juan Valentín Iglesias Mas. HER2 positive breast cancer: Classic and novel therapies.  Tutora: Dra. Teresa Puig.

Anna Oliva Ortiz. Estudi Morfològic del Llit Vascular. Tutors: Dr. Francisco Reina, Dra. Anna Carrera i Dr. Joan San.

Ivan Ortiz Pareja. L’efecte de LPS i el medi condicionat de macròfags sobre l’adipogènesi en siLBP-3T3-L1-I. Tutor: Dr. José Maria Moreno Navarrete.

Anna Paradeda Pujolràs. Efecte del fotoperíode i la refrigeració sobre la qualitat espermàtica de dosis seminals de mascles reproductors porcins. Tutors: Dr. Marc Yeste i Dra. Elisabeth Pinart.

Maria Ruiz Gatell. Una Experiència en el Laboratori de Biologia Cel•lular i Molecular en Neurobiologia. Tutores: Dra. Gemma Huguet i Dra. Elisabet Kádár.

Tamara Sauri Nadal. Intracelular mTOR (mammalian Target Of Rapamycin): Impacto en el Grado Histológico combinado de Nottingham y en la Supervivencia de Pacientes con Cáncer de Mama Luminal A. Validación Clínica de Nuevos Marcadores Mitóticos de la vía de Señalización. Tutor: Dr. Javier Menéndez.

Liliana Sepúlveda Muela. Effects of different concentrations of enterotoxigenic and verotoxigenic Escherichia coli on boar sperm quality. Tutora: Dr. Eva Bussalleu.

Violeta Zenobia Torres García. Impacte de la transició epiteli-mesènquima (TEM) en la sensibilitat de les cèl·lules de càncer de pulmó no microcític (CPNM) a l'inhibidor de la tirosina quinasa (ITQ) erlotinib. Tutors: Dra. Cristina Oliveras i Dr. Alejandro Vázquez.

 

Inici