Màster en Biologia Molecular i Biomedicina

Professorat

Contacte

coord.mbiomolecular@udg.edu

 

 

Professorat

 

RELACIÓ DE PROFESSORAT I ASSIGNATURES QUE S'HAN IMPARTIT O IMPARTEIXEN EN EL MÀSTER

         Dra. MARTA AYMERICH MARTINEZ   (Dept. de Ciències Mèdiques)

                Bioètica, metodologia de la investigació, elaboració de projectes (T)

Dr.  LLUIS BAÑERAS VIVES  (Dept. Biologia)                

                Comunicació científica. Protecció i explotació de resultats (Opt. NI2014)

Dr. ANTONI BENITO MUNDET  (Dept. Biologia)

                Regulació i expressió gènica. Modificacions post-traduccionals (T)

Dra.  MARIA DOLORS BRIZ GONZALEZ (Dept. Biologia)

                Estructura i funció cel·lular (T)

Dr. PERE BOADAS VAELLO  (Dept. de Ciències Mèdiques)

                Estructura i funció de sistemes (T)

                Bases biol. de la degeneració, regeneració i plasticitat del sistema nerviós (Opt.)

Dr. JOAN MARIA BRUNET VIDAL (Dept. Ciències Mèdiques)

                Bases biològiques de les malalties oncològiques (Opt.)

Dr. RAMON BRUGADA TERRADELLAS  (Dept. Ciències Mèdiques)

                Bases biològiques de les malalties cardiovasculars (Opt.)

Dra. EVA BUSSALLEU MUNTADA  (Dept. Biologia)

                Estructura i funció cel·lular (T)

               Estratègies terapèutiques d'utilitat clínica (Opt.)

 Dr. OSCAR CAMPUZANO LARREA (Dept. Ciències Mèdiques)

                Bases biològiques de les malalties cardiovasculars (Opt.) 

Dra. ANNA CARRERA BURGAYA  (Dept. Ciències Mèdiques)

                 Estructura i funció de sistemes (T)

                 Biologia del desenvolupament humà (Opt.)

Dra.  MARIA CARME CARRION RIBAS (Dept. Ciències Mèdiques)

                 Bioètica, metodologia de la investigació, elaboració de projectes (T)

Dra. MARIA DEL MAR CASTELLANOS RODRIGO (Dept. Ciències Mêdiques)

                Bases biol. de la malaltia cerebro-vascular i neurodegenerativa (Opt.) 

Dr. RAFAEL DE LLORENS DURAN  (Dept. Biologia)

                Bases biològiques de les malalties oncològiques (Opt.)

Dr. JOSE MANUEL FERNANDEZ-REAL LEMOS (Dept. Ciències Mèdiques)

                Bases biològiques de la malaltia metabòlica (Opt.)

Dra. MERCÈ FIGUERAS VALL-LLOSERA (Dept. Biologia)

                Genètica inversa (Opt.)

Dr. DAVID GALLARDO GIRALT  (Dept. de Ciències Mèdiques)

                 Bases biològiques de les malalties oncològiques (Opt.)

Dr. FREDERIC GICH BATLLE  (Dept. Biologia)

                Mètodes moleculars per l'estudi de microorganismes (Opt.)

Dra. SANDRA HERAS MENA (Dept. Biologia)

                 Comunicació científica. Protecció i explotació de resultats (Opt. NI2014)

Dra. GEMMA HUGUET BLANCO  (Dept. Biologia)

                Bases biol. de la degeneració, regeneració i plasticitat del sistema nerviós (Opt.)

Dra. ELISABET KADAR GARCIA (Dept. Biologia)

                Bases moleculars de l'especialització cel·lular (Opt.)

Dra. ANNA MASSAGUER VALL-LLOVERA  (Dept. Biologia)

                Bases biològiques de les malalties oncològiques (Opt.)

Dra. MARGARITA MARTINEZ MEDINA   (Dept. Biologia)

                Patogeneitat microbiana. Fonaments moleculars (Opt. NI2014)

Dra. M. LUISA MOLINAS DE FERRER   (Dept Biologia)

                Genètica inversa (Opt.)  

Dra. SARA PAGANS LISTA  (Dept. Ciències Mèdiques)

                Bases biològiques de les malalties cardiovasculars (Opt.) 

Dr. GENÍS PARRA (Max Plank Institute, Germany)

Bioinformàtica (T)

Dra. ROSA PERACAULA MIRÓ  (Dept. Biologia)

                Regulació i expressió gènica. Modificacions post-traduccionals (T)

Dr. GUILLERMO JAVIER PEREZ GONZALEZ (Dept. Ciències Mèdiques)

                Bases biològiques de les malalties cardiovasculars (Opt.) 

Dra. ELISABETH PINART NADAL  (Dept. Biologia)

                Biologia del desenvolupament humà (Opt.)

Dra. MARIA TERESA PUIG MIQUEL  (Dept. Ciències Mèdiques)

                Bases biològiques de les malalties oncològiques (Opt.)

                Estratègies terapèutiques d'utilitat clínica (Opt.)

 Dr. RAFAEL SANTIAGO RAMOS BLANES  (Dept. Ciències Mèdiques)

                Bioètica, metodologia de la investigació, elaboració de projectes (T)

Dr. FRANCISCO REINA DE LA TORRE  (Dept. Ciències Mèdiques)

                Estructura i funció de sistemes (T)

Dr. MARC RIBO PANOSA (Dept. Biologia)

                Enginyeria de proteines i les seves aplicacions a la biomedicina (Opt.)

Dr. WIFREDO RICART ENGEL (Dept. Ciències Mèdiques)

                Bases biològiques de la malaltia metabòlica (Opt.)

Dr. JOAN SAN MOLINA  (Dept. Ciències Mèdiques)

                Estructura i funció de sistemes (T)

                Biologia del desenvolupament humà (Opt.)

Dra. SYLVIA SANCHO BADELL  (Dept. Biologia)

                 Bases moleculars de l'especialització cel·lular (Opt.)

Dra.  NÚRIA SANZ BALL-LLOSERA (Dept. Biologia)

                Patologia i herència (Opt.)

                Comunicació científica. Protecció i explotació de resultats (Opt. NI2014)

 Dra. ELISABET SELGA COMA  (Dept. Ciències Mèdiques)

                Bases biològiques de les malalties cardiovasculars (Opt.)

Dra. OLGA SERRA FIGUERAS  (Dept Biologia)

               Genètica inversa (Opt.)

Dra. FABIANA SILVIA SCORNIK (Dept. Ciències Mèdiques)

                Bases biològiques de les malalties cardiovasculars (Opt.)

Dr. JOAQUIN SERENA LEAL  (Dept. Ciències Mèdiques)

                Bases biol. de la malaltia cerebro-vascular i neurodegenerativa (Opt.)

Dra. YOLANDA SILVA BLAS (Dept. de Ciències Mèdiques)

                Bases biol. de la malaltia cerebro-vascular i neurodegenerativa (Opt.)

Dr. MANUEL VERA RODRIGUEZ  (Dept. Biologia)

                Genomes (Opt.)

Dr. ENRIC VERDU NAVARRO (Dept. Ciències Mèdiques)

                Estructura i funció de sistemes (T)

                Bases biol. de la degeneració, regeneració i plasticitat del sistema nerviós (Opt.)

Dr. MARCEL VERGES AIGUAVIVA (Dept. Ciències Mèdiques)

                Bases biològiques de les malalties cardiovasculars (Opt.)

Dr. ORIOL VIDAL FABREGA Dept. Biologia)

                 Genomes (Opt. NI2013)

                Estratègies terapèutiques d'utilitat clínica (Opt.)

                Patologia i herència (Opt.)

Dra. MARIA VILANOVA BRUGUES  (Dept. Biologia)

                Regulació i expressió gènica. Modificacions post-traduccionals (T)

                Enginyeria de proteïnes i les seves aplicacions a la biomedicina (Opt.)

Dr. JORDI VIÑAS DE PUIG (Dept. Biologia)

                Genomes (Opt.)

Dr. FRANCESC XAVIER XIFRO COLLSAMATA  (Dept. Ciències Mèdiques)

                Estructura i funció de sistemes (T)

                Bases biol. de la degeneració, regeneració i plasticitat del sistema nerviós (Opt.)

 

 

T = troncal; Opt. = optativa; NI2014 = no impartida el curs 2014-15