Màster en Biologia Molecular i Biomedicina

Informació general

Contacte

coord.biomolecular@udg.edu

 

 

Informació general

logo màster 

                                                             SEGUIU-NOS A FACEBOOK!!! facebook

El màster forma professionals i investigadors i investigadores amb coneixements teòrics i habilitats pràctiques en diferents tècniques de la biologia molecular i cel·lular aplicables a àmbits biotecnològics i en particular biomèdics. Proporciona una base sòlida i àmplia en el conjunt de tècniques d’estudi per a l’anàlisi genòmica, transcriptòmica i proteòmica d’organismes amb un èmfasi especial en els humans.

Duració: 60 crèdits ECTS, que són les sigles d’European Credit Transfer System, estàndard adoptat per totes les universitats de l’EEES per garantir l’homogeneïtat i la qualitat d’estudis. En concepte de temps, equivaldrà a un curs  acadèmic.

Els horaris de classes de màster estan disponibles a la pestanya corresponent d'aquesta web.

Trobareu informació addicional aquí.

 

COM FER LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ
Els Màsters universitaris oficials s’adrecen a qualsevol persona amb un títol oficial universitari espanyol o estranger (en aquest últim cas, sempre que aquest títol doni accés a postgrau al país on s’ha obtingut).

Per a informació sobre els requeriments específics per a entrar en un programa de màster de la UdG i per fer la preinscripció i posterior matriculació pots consultar la pàgina web: http://www2.udg.edu/tabid/17105/Default.aspx

 

Per a més informació:

Unitat Tècnica de Màsters - UdG

Edifici CIAE

C/ Maria Aurèlia Capmany, 38

Campus de Montilivi

17071 Girona

Tel. +34 972 41 88 43

Fax +34 972 41 98 44

masters@udg.edu 

 

MATRÍCULA DEL CURS ACADÈMIC 2017/18

Matrícula al Juliol: Les tutoritzacions seran els dies 21 i 28 de Juliol de 9 a 12:00h al despatx L-111 del Dept de Biologia (edifici LEAR) amb la Dra. Elisabet Kádár. Envieu email a coord.biomolecular@udg.edu per concretar l'hora de la tutoria. Després de la tutoria podreu formalitzar la matrícula a la Secretaria Acadèmica o on-line.

Matrícula Setembre: Les tutoritzacions seran els dies 26 i 27 de Setembre de 9 a 12:00h al despatx L-111 del Dept. de Biologia (edifici LEAR) amb la Dra. Elisabet Kádár. Envieu email a coord.mbiomolecular@udg.edu per concretar l'hora de la tutoria. Després de la tutoria podreu formalitzar la matrícula a la Secretaria Acadèmica o bé on-line.