Màster en Biologia Molecular i Biomedicina

Horaris i calendaris

Contacte

coord.mbiomolecular@udg.edu

 

 

Horaris i calendarisCalendari/Programació Curs 2017_2018 pdf

AULA CLASSE: Aula 020 Aulari Comú (davant Facultat de ciències. Campus Montilivi)

AULA CLASE: Aula 020 Aulario Común (delante Faculatad de Ciencias. Campus Montilivi)

 

La línea horitzontal negra més gruixuda indica quines assignatures hauran d'entrar i tancar actes al febrer (fins 26 de Gener).

Horaris assignatures

Les assignatures amb un 1 al calendari (AS1) i un 2 al calendari (AS2) es programen de 17:00 a 18:30h o de 18:30h a 20h segons la següent taula:

 

 

L'assignatura de BIOINFORMÂTICA es programa en 2 setmanes de 17 a 20h tots els dies.


AULES (CURS 2016-17)

L'aula on aquest curs s'imparteixen les assignatures del màster és l'AC021, a l'Aulari Comú ( davant Facultat de Ciències, Campus Montilivi).

El aula donde se impartiran las  asignaturas del máster es l'AC021, en el Aulario Común (delante Facultad de Ciencias, Campus Montilivi).

 

______________________________________________________
Calendari/Programació del curs 2016-2017

 

 


 

 

 La línia negra més gruixuda assenyala quines assignatures hauran d'entrar notes i tancar actes al febrer.


Horari de classes assignatures Troncals (Blau) i Optatives (Groc)

Les assignatures amb un 1 al calendari es programen com a AS1 (de 17:00 a 18:30), les que tenen un 2 al calendari es programen com a AS2 (de 18:30 a 20:00). 

Horari_1      

Les assignatures de BIOINFORMÀTICA i de COMUNICACIÓ CIENTÍFICA (en verd) s'estructuren en dues setmanes en horari de 17:00 a 20:00h.

 

 


AULES (CURS 2015-16)

L'aula on aquest curs s'imparteixen les assignatures del màster és l'AC021, a l'Aulari Comú.

L'assignatura de Bioinformàtica es realitzarà a l'aula informàtica 3.