Màster en Biologia Molecular i Biomedicina

Estructura general

Contacte

coord.mbiomolecular@udg.edu

 

 

Estructura general

Pla d'estudis del Màster

 

El màster consta de 60 crèdits ECTS i té una duració temporal d'un curs acadèmic. L'estructura general del Màster consta dels següents mòduls: 


Les diferents assignatures del màster s'imparteixen al llarg de tot l'any i no es troben solapades entre elles. El màster permet realitzar fins a 36 crèdits pràctics mitjançant estades en laboratoris de recerca o empreses: 18 crèdits ECTS en el mòdul del Treball de Fi de Màster i 18 crèdits ECTS més en el  mòdul optatiu. 

A partir del curs 2015-16, l'assignatura de Bioinformàtica ha passat a ser troncal.