Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach (ICE)

L'ICE

Contacte

ICE Josep Pallach
Parc Científic i Tecnològic 
Edifici J. Casademont 
Pic de Peguera, 15 
Porta B, 1ª pl. despatx 4
17003 Girona  

Tel.+34 972 41 87 02/03

i
ce@udg.edu

Horari

 

Segueix-nos a:

   
  
Suggeriments
Publicacions
Enllaços

 
 







Beca Josep Pallach 



Robolot














 

Capgirem la classe?
 



L'ICE


L’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach, segons consta en els articles 33 i 34 dels Estatuts de la Universitat de Girona, “té com a objectius contribuir a la formació permanent del personal acadèmic de tots els nivells educatius, l’assessorament tècnic dins el camp de la planificació educativa i la recerca i la innovació pedagògiques”.

Les competències específiques desplegades en el Reglament de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach hi afegeixen “el disseny i la gestió dels plans de formació contínua per al personal docent en general, i per al personal acadèmic de la Universitat de Girona en particular...”, així com “la millora de la qualitat de la docència a través de la formació del personal acadèmic de tots els nivells educatius”.

L’activitat de formació comprèn la formació permanent adreçada al professorat d’educació infantil, primària, secundària i de formació professional d'acord amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i la formació en docència universitària adreçada al professorat de la Universitat de Girona.

Forma part també de les atribucions de l’ICE facilitar el procés de normalització lingüística, així com col·laborar amb altres institucions per a l’organització de tot tipus d’activitats relacionades amb el món de l’educació.

 

ICE's de Catalunya

Instituts de Ciències de l'Educació de Catalunya Arxiu Pdf. Aquest document pretén ajudar a entendre millor les seves possibilitats, i ho pretén fent una breu aproximació històrica, una reflexió sobre el seu paper i les seves capacitats i la formulació d’algunes propostes de futur.


Josep Pallach

El nom de Josep Pallach, primer director de l’Institut de Ciències de l’Educació de la nostra universitat quan era estudi general, va ser atorgat a l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Girona el 27 de juny de 2002 per acord del Consell de Govern de la Universitat. Amb aquesta decisió es va voler fer palès el reconeixement a la figura del pedagog Josep Pallach, que va contribuir de manera important a la renovació i innovació educatives com a mestre i com a pensador sobre l’educació, i es va expressar el desig de mantenir la seva memòria i de reivindicar el seu pensament educatiu.