If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Josep Pallach Institute of Education Sciences (ICE)

Beca Josep Pallach

Contacte

ICE Josep Pallach
Parc Científic i Tecnològic 
Edifici J. Casademont 
Pic de Peguera, 15 
Porta B, 1ª pl. despatx 4
17003 Girona  

Tel.+34 972 41 87 02/03

i
ce@udg.edu

Horari

 

Segueix-nos a:

   
  
Suggeriments
Publicacions
Enllaços

 
 Beca Josep Pallach Robolot


 

Capgirem la classe?
 Beca Josep Pallach

  Projecte guanyador de la 15a convocatòria - 2016
  

  Autores: Equip de professores de l'INS Montilivi de Girona
Anna Serra Salvi, Anna Maria Martín Torrents i Merche Ginés Sabràs

 

L’Ajuntament de Girona i l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Girona, de comú acord i amb motiu de l’interès mutu pels temes educatius que afecten la ciutat de Girona i per les activitats de formació permanent que s’adrecen al professorat de la ciutat, tenen signat un conveni de col·laboració conjunta i biennal d’una beca per finançar projectes d'innovació educativa relacionats amb la ciutat de Girona i dels quals es vulgui fer una explotació didàctica.

El fet que aquesta beca porti el nom de Josep Pallach no necessita justificació, però hi ha dos elements que han motivat aquesta decisió de les dues institucions convocants i que es volen remarcar: el treball decidit, constant i entusiasta que Josep Pallach va realitzar a la ciutat a favor d’una escola catalana, pública, de qualitat i progressista, i el fet d’haver estat el creador i primer director de la Delegació de Girona de l’Institut de Ciències de l’Educació.

La beca Josep Pallach es convoca amb l’objectiu d’impulsar la dimensió educadora de la ciutat de Girona, amb la voluntat de:

  • Promoure la formulació didàctica d’una proposta educativa, fonamentada en el coneixement del medi més proper als ciutadans.

  • Afavorir la producció de materials didàctics, en format digital i centrats en la ciutat de Girona, que siguin útils per a la comunitat educativa.

  • Contribuir als recursos educatius de què disposa la ciutat, entesa com un espai en el qual coexisteixen elements naturals, històrics, arquitectònics, lingüístics i culturals, entre molts d’altres. Es tracta, doncs, d’avançar en la línia de considerar la ciutat com un compendi de possibilitats de formació i aprenentatge.

  • Fomentar el treball cooperatiu per tal de promoure activitats, recursos i metodologies de caràcter innovador aplicables a qualsevol nivell educatiu, des de l’educació infantil fins a la universitat.
La convocatòria és absolutament oberta a totes les temàtiques que s’encaminin al coneixement d’aquesta realitat.

Dotació econòmica:

L’Ajuntament de Girona atorga una dotació econòmica de 3.000 € i l’Institut de Ciències de l’Educació es farà càrrec de la publicació digital del treball premiat, aportant per aquesta publicació una dotació econòmica de 3.000 €.

Destinataris:

Els professors universitaris i els no universitaris de qualsevol nivell educatiu: educació infantil i primària, ESO, cicles formatius i batxillerat.

Les entitats o associacions que estiguin legalment constituïdes com a associacions sense ànim de lucre.

 

Més informació:

 Projecte guanyador de la 13a convocatòria - 2012

  

  Autors: Equip ICE de Ciències de la Terra i del Medi Ambient de la Universitat de Girona  
Projecte guanyador de la 12a convocatòria - 2010

 

 

 

  Projecte guanyador de la 11a convocatòria - 2008

  
  Autora: Carme Garriga