Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach (ICE)

Xarxes d'Innovació Docent

Contacte

ICE Josep Pallach
Parc Científic i Tecnològic 
Edifici J. Casademont 
Pic de Peguera, 15 
Porta B, 1ª pl. despatx 4
17003 Girona  

Tel.+34 972 41 87 02/03

i
ce@udg.edu

Horari

 

Segueix-nos a:

   
  
Suggeriments
Publicacions
Enllaços

 
 Beca Josep Pallach Robolot


 

Capgirem la classe?
 Xarxes d'Innovació Docent

Les Xarxes d’Innovació Docent (XID) es creen al voltant de temàtiques relacionades amb les línies prioritàries de formació a la UdG i d’acord amb els interessos del professorat. Estan integrades per membres del PDI interessats en emprendre un procés de formació avançat i basat en la reflexió sobre la pròpia pràctica docent.

La coordinació d’aquestes xarxes és a càrrec de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach.

Els objectius de les XID són:

 • Afavorir un tipus de formació docent basada en l'intercanvi i la reflexió del professorat sobre la pròpia docència.
 • Crear espais per dur a terme aquesta reflexió.
 • Promoure xarxes de treball estables entre el professorat interessat en millorar determinats aspectes de la seva docència.
 • Incorporar una dinàmica de reflexió continuada i compartida sobre la pràctica docent.

Per a desenvolupar el seu treball, cada xarxa disposa dels recursos següents:

 • Pressupost per a formació i difusió del treball desenvolupat.
 • Espai al Moodle per compartir documentació.
 • Suport tècnic i assessorament per part de l’ICE.
 • Suport administratiu per part de l’ICE.
 • Sales de treball a la seu de l’ICE.

Les persones que hi participen accepten per la seva part, aquests compromisos:

 • Reunir-se periòdicament (una reunió mensual, aproximadament) i fer actes de les reunions que permetin fer un seguiment del treball.
 • Participar activament en les innovacions docents realitzades des de la xarxa i en la difusió del treball dut a terme (congressos, jornades, revistes científiques, etc.)
 • Compartir el treball desenvolupat i participar en activitats de formació adreçades al PDI de la UdG.
 • Fer una memòria anual (compilació d’actes, documents de treball, publicacions...) i participar en l’avaluació a final de curs.

Cal tenir en compte que les xarxes no són un espai de formació inicial sobre el tema que tracten, sinó un espai d’intercanvi i reflexió sobre la pròpia pràctica i experiència docent en la temàtica en qüestió, amb l’objectiu de desenvolupar innovacions i contribuir a un aprenentatge de més qualitat dels nostres estudiants. Des de l’ICE es programaran periòdicament, activitats de formació inicial sobre les metodologies i àmbits de treball de les xarxes, adreçades a les persones que hi tinguin interès i vulguin disposar d’aquesta formació.

És important mantenir el compromís de treball establert pels membres amb cada xarxa, per això només es pot participar en una xarxa cada curs. Tot i que no hi ha un nombre mínim o màxim de membres, es recomana que les xarxes tinguin al voltant de 10 membres.

 

Xarxes en actiu:

 

Xarxes anteriors: