Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach (ICE)

Grups d'Innovació Docent

Contacte

ICE Josep Pallach
Parc Científic i Tecnològic 
Edifici J. Casademont 
Pic de Peguera, 15 
Porta B, 1ª pl. despatx 4
17003 Girona  

Tel.+34 972 41 87 02/03

i
ce@udg.edu

Horari

 

Segueix-nos a:

   
  
Suggeriments
Publicacions
Enllaços

 
 Beca Josep Pallach Robolot


 

Capgirem la classe?
 Grups d'Innovació Docent

 

 

L’ICE Josep Pallach ha posat en marxa el curs 2016-2017, una nova línia d’actuació i suport a la innovació docent als centres i facultats de la UdG: la constitució de Grups d’Innovació Docent (GID) dins d’un estudi, centre o departament .

L’objectiu d’aquesta nova acció és donar suport a la constitució i funcionament de grups de professorat que volen dur a terme un projecte concret de millora docent dins del seu estudi, departament o centre. Amb aquesta nova acció, l’ICE pretén complementar el treball i les actuacions interdisciplinàries que desenvolupen les Xarxes d’Innovació Docent, formades, en aquest cas, per professorat de centres i estudis diferents.

Per a desenvolupar el seu treball, l’ICE posa a disposició dels GIDs els recursos i accions següents:

  • Alta del grup com a Grup d’Innovació Docent de l’ICE
  • Pressupost per desenvolupar el projecte presentat amb l’import que es determini
  • Espai al Moodle per a ús exclusiu del grup
  • Espai a la web de l’ICE per a informació i difusió
  • Reconeixement de l'activitat a través d'una certificació de l'ICE Josep Pallach
  • Reunions de coordinació i seguiment
  • Espais de treball  
  • Suport tècnic i assessorament

 Per la seva part, els GIDs i els seus membres es comprometen a:

  • Presentar el projecte d’innovació i millora docent que es proposa desenvolupar amb els apartats següents:

  • Objectius
  • Desenvolupament
  • Membres participants
  • Calendari d’execució
  • Pressupost

   

  Una vegada aprovada la constitució del GID: 

   

  • Treballar per garantir el compliment dels objectius del projecte
  • Participar en les reunions de coordinació amb l’ICE i la resta de coordinadors dels GIDs
  • Compartir el treball realitzat i participar en activitats de formació organitzades per l’ICE
  • Presentar una memòria final sobre el projecte realitzat
  • Fer constar en els documents de treball i difusió del projecte, el suport de l’ICE Josep Pallac

 

Els GIDs que s'han constituït fins ara són: 

. GID dels estudis de Treball Social: “Currículum lector del Grau en Treball Social: Innovació docent, recerca i transferència” 

. GID Plataforma ACME

. GID sobre Transmèdia i Educació

. GID del departament d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial (EMCI) 

. GID Narratives digitals en Educació Social

. GID en Física

. GID sobre el Pla d'Acció tutorial i Mentoratge (PATUM) a la Facultat de Dret

. GID sobre Mentoria dels Estudis de Psicologia de la UdG

. GID sobre Transversalització de Gènere


Els grups interessats en constituir-se en GID poden contactar amb l’ICE a ice.docencia@udg.edu