Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach (ICE)

Demanda d’activitat

Demanda d’activitat

Aquest formulari és perquè el PDI de la UdG pugui sol·licitar l'organització d'activitats del seu interés.

No és per inscriure's a les activitats formatives ofertes per l'ICE.

Dades personals