Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach (ICE)

Recull de notícies

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

09/07/2018
REBT Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
REBT

Docents d´FP de la família d´Electricitat i Electrònica es formen en la normativa en REBT.

Donar a conèixer els aspectes teòrics i pràctics per realitzar instal·lacions de Baixa Tensió i les proves elèctriques reglamentàries per la posta en marxa.

Formador: Joan Romans Artigas