Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach (ICE)

Recull de notícies

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

20/11/2012
La Facultat d’Infermeria serà la seu de la 22a edició del Curs d’Estiu del European Training Consortium in Public Health and Health Promotion
fulletó 1

L’European Training Consortium in Public Health and Health Promotion (ETC-PHHP) ha acordat celebrar la vint-i-dosena edició del seu curs d’estiu a la Universitat de Girona.

L’European Training Consortium in Public Health and Health Promotion (ETC-PHHP) ha acordat celebrar la vint-i-dosena edició del seu curs d’estiu a la Universitat de Girona, concretament a la Facultat d’Infermeria. Per a la organització d’aquest curs la Facultat d’Infermeria compta amb el suport de la Càtedra de Promoció de la Salut i de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach. El curs BUILDING BRIDGES – CREATING SYNERGY FOR HEALTH aborda com crear sinergies per millorar la salut i el benestar de la població.

L’European Training Consortium (ETC-PHHP) és un consorci format per 10 universitats i escoles de salut pública d’arreu d’Europa. L’objectiu principal del qual és desenvolupar eines teòriques i pràctiques que reforcin la implementació de la promoció de la salut en les estratègies dels països.

22nd ETC-PHHP Summer Course 2013
BUILDING BRIDGES – CREATING SYNERGY FOR HEALTH

L’escola d’estiu és un curs semipresencial de 8 setmanes de durada. S’inicia amb una activitat a distància a partir del 6 de maig i posteriorment amb una estada presencial del 14 al 26 de juliol a la Facultat d’Infermeria de la UdG. Els participats seran reconeguts amb 8 crèdits ECTS (200 hores). Aquest curs internacional i multidisciplinari combina seminaris teòrics i interactius amb sessions pràctiques en grups de treball guiats per tutors per desenvolupar una proposta de projecte internacional relacionada amb el topic del present curs. Es tracta d’un curs internacional adreçat a totes aquelles persones interessades en la promoció de la salut des de diferents àmbits professionals.

L'objectiu de l'Escola d'Estiu a Girona és donar a conèixer i explorar coneixements actuals i coneixements innovadors, tècniques i recursos, com ara les tecnologies del mitjans de comunicació socials, que condueixen a una major sinergia entre els professionals, les persones i les comunitats per millorar la salut i el benestar. Aquest curs serà una oportunitat per al desenvolupament de noves formes de treball, la creació de noves xarxes i trobar recursos per a “construir ponts”, facilitar el diàleg i la coproducció de coneixement, entre agències i actors, establint acords i  coordinant l'acció.

Des del 1991 l’ETC-PHHP ha organitzar 21 cursos d’estiu, en 12 ciutats amb 534 participants de 44 països diferents. Els participants provenen d’àrees com la salut pública, la promoció de la salut, l’atenció sanitària, l’educació, el treball social, així com la recerca o la creació de polítiques.

 

Les persones interessades podran trobar més informació sobre el consorci ETC, la present edició del curs d’estiu i les edicions passades a www.etc-summerschool.eu. Així com a la web de la Càtedra de Promoció de la Salut www.udg.edu/catedrapromociosalut .