Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach (ICE)

Recull de notícies

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

10/05/2012
Presentació de la 12a Beca Pallach “E-rutes sostenibles Girona”
12a Beca Pallach

El dimarts 8 de maig es va fer la presentació de 12a Beca Pallach al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona.

El dimarts 8 de maig es va fer la presentació de 12a Beca Pallach al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona. Van presidir l’acte: Im. Sr. Carles Puigdemont ,Alcalde de Girona , Dr. Martí Casadesús, vicerector de Planificació i Qualitat de la Universitat de Girona, Dr. Rafael García, director de l’ICE de l ’UdG, Sr. Enric Cortiñas, president de l’Assos.Naturalistes de Girona i la Sra. Emma Soy coordinadora de la 12a Beca Pallach “E-rutes sostenibles Girona”.

 

BECA JOSEP PALLACH: L’Ajuntament de Girona i l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Girona, de comú acord i amb motiu de l’interès mutu pels temes educatius que afecten la ciutat de Girona i per les activitats de formació permanent que s’adrecen al professorat de la ciutat, van signar un conveni de col·laboració conjunta i bianual per a la concessió d’una beca per finançar projectes de recerca educativa relacionats amb la ciutat de Girona i dels quals es vulgui fer una explotació didàctica.

 

El fet que aquesta beca porti el nom de Josep Pallach no necessita justificació, però hi ha dos elements que han motivat aquesta decisió de les dues institucions convocants i que es volen remarcar: el treball decidit, constant i entusiasta que Josep Pallach va realitzar a la ciutat a favor d’una escola catalana, pública, de qualitat i progressista, i el fet d’haver estat el creador i primer director de la Delegació de Girona de l’Institut de Ciències de l’Educació.

 

BECA PALLACH 2012 "E-Rutes sostenibles Girona"

 

ALTRES BEQUES PALLACH