If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Josep Pallach Institute of Education Sciences (ICE)

Demanda d’activitat

Demanda d’activitat

Aquest formulari és perquè el PDI de la UdG pugui sol·licitar l'organització d'activitats del seu interés.

No és per inscriure's a les activitats formatives ofertes per l'ICE.

Dades personals