Metalls i Medi Ambient

Presentació

Contacte

 

mma

   

Dra. Isabel Villescusa

Escola Politècnica Superior

Avda. Lluís Santaló s/n

17071 Girona(Spain)

Telf: +34972418416

Telf Lab: +34972419732

Fax: +34972418399

 

Presentació

El grup de recerca de Metalls i Medi Ambient és una unitat dins el Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària de la Universitat de Girona.

En el grup Metalls i Medi Ambient caracteritzem residus vegetals i investiguem la seva eficàcia en l'eliminació de metalls i contaminants orgànics.

biomaterials

pinyol d'oliva           marro                 suro                rapa         escorça de yohimbe

El Laboratori Metalls i Medi Ambient oferim la possibilitat de realitzar el Projecte Fi de Carrera, Màster, Tesi Doctoral i diverses pràctiques en els nostres laboratoris i en altres universitats estrangeres amb les que col · laborem.

Les línees de recerca que es porten a terme són:

CARACTERIZAR físico- química  i morfològicament  els  biosorbents amb la finalitat de trobar  factors intrínsecs de la matèria que influeixin en les propietats d’ adsorció.

 

DESENVOLUPAR  mètodes medioambientalment correctes i econòmicament viables i sostenibles pel monitoratge i  la depuració d’aigües per metalls i contaminants orgànics. 

2294columnesalginatreactor

ESTUDIS DE TOXICITAT AMB MICROTOX ® dels contaminants en solució.

NOVES TÈCNIQUES D’ANÀLISI QUÍMICA. Determinació  contínua  i en tiemps real de varis contaminants. Tècniques de flux continu i desenvolupament de sensors “inline”. Determinació simultanea de Cr(III) i Cr(VI).

        

MODELITZAR ELS PROCESSOS DE SORCIÓ.  Per a monitoritzar la descontaminació, desenvolupem mètodes d'anàlisi química en temps real i amb estudis realitzats a diferents escales elaborem models matemàtics que simulen els processos i que prediguin els processos en unes condicions donades.