Salut i Atenció Sanitària

Recerca: Línies de recerca

Contacte

Grup de Recerca Salut i Atenció Sanitària

Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Edifici Jaume Casademont
Pic de Peguera 15 (la Creueta)
17003 Girona 

Tel. 972.41.95.44

 

Web Salut i Atenció Sanitària

 

Com Arribar-hi? Mapa

Recerca: Línies de recerca

La recerca que està portant a terme en Grup s’estructura en quatre grans àmbits de treball: la Promoció de la Salut, en l’àmbit dels serveis de salut, en salut mental i persones grans, així com en el de les emergències sanitàries i en dona, gènere i salut.

Promoció de la salut

La recerca en Promoció de la Salut avarca un ampli ventall d’accions en diferents àmbits:

  • Institucions sanitàries (Hospitals Promotors de la Salut): avaluació de la qualitat tant en l’aspecte organitzatiu com en l’assistencial i de referència; així com l’avaluació de les competències dels professionals de la salut que hi treballen.
  • Institucions docents: escoles i universitats.
  • Comunitat: col·lectius d’usuaris de serveis de la salut
  • Alfabetització sanitària (health literacy)
  • Salutogènesi
  • Salut laboral
  • Salut mental

Vellesa i cuidadors

En aquesta línia es desplega la recerca que es realitza en el marc de l’atenció a les persones grans, a la dependència i a la població fràgil. Cal destacar les recerques orientades a millorar la qualitat de vida dels cuidadors informals i a l’elaboració d’eines per a la valoració de la dependència en general.

 

Dóna, gènere i salut

La recerca que es desenvolupa en aquest àmbit està orientada a aportar el coneixement científic necessari per a elaborar intervencions que reverteixen en destriar els elements discriminadors existents en l’àmbit de la salut i que afecten a les professions sanitàries, als professionals de la salut i als propis usuaris. 

 

Emergències sanitàries

El treball que es porta a terme dins d’aquest àmbit té a veure amb l’avaluació de competències en el marc de la reanimació bàsica i avançada i amb la creació de noves eines d’avaluació de la competència professional.  Aquesta activitat s’emmarca en el laboratori que el grup disposa en el Parc Científic i Tecnològic en el que es realitzen cursos de formació i capacitació.