Seminari de ciències penals i criminològiques

Activitats

Contacte

Prof. Dr. Gonzalo Escobar Marulanda

Prof. Dr. Daniel Varona Gómez

Departament de Dret Públic

Campus de Montilivi

17071 Girona

gonzalo.escobar@udg.edu

daniel.varona@udg.edu

Activitats

Seminari Permanent

Congressos i ponències

Master en Criminologia i Execució Penal