If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Current Issues in Procedural Law

Resources

Contact

Dr. Susanna Oromí Vall-llovera
Law Faculty
Campus de Montilivi acces mapa
17071 Girona
Ph: (0034) 972 41 89 25
e-mail

Resources

recerca

Recursos per a la recercaGrec  Grec: Gestió de la recerca

OITT Portal de recerca de la UdG

WOK Web of Knowledge: servei públic a la comunitat científica i investigadora espanyola.

AGAUR AGAUR:  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.

MEC MEC: Ministeri d'Educació i Ciència


correuIf you detect any error, please, inform us. Click on the icon. Thank you.