Qüestions Actuals de Dret Processal

Membres

Contacte

Dra. Susanna Oromí Vall-llovera
Facultat de Dret
Campus de Montilivi acces mapa
17071 Girona
Tel: 972 41 89 25
correu

Membres


Són membres del Grup de Recerca Consolidat:

Clicant sobre el seu nom podreu consultar un breu historial de cadascun, així com les seves publicacions i participació en activitats de divulgació.


Dra. Teresa Armenta Deu (veure currículum)
 

Correu electrònic: tarmenta@uoc.edu

Direcció Universitat: Facultat de Dret, Campus Montilivi, s/n, 17071-Girona.

Telèfon de contacte: (972) 41 81 30.

 

Catedrática de Dret Processal de la Universitat de Girona (UdG) (Espanya) i Vocal de la Comissió General de Codificació en matèria processal. Pertany a l'Associació Hispano-Alemanya de Juristes, a l'Associació Iberoamericana de Dret Processal i a l'Associació Internacional de Dret Processal. Ha estat professora Ordinària de l'Escola Judicial (GCPJ) i participa habitualment en cursos de formació continuada per a jutges, magistrats i policia. Directora de Projectes d'Investigació processal civil i penal, manté contactes permanents amb Universitats d'Europa i América. És col·laboradora habitual amb el Ministeri d'Educació i Ciència (ANECA) i la Conselleria de la Generalitat de Catalunya (AGAUR), en l'avaluació de projectes d'investigació. És autora de manuals de dret processal civil i penal, i de materials per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (On-line). És membre del Consell de Redacció de l'editorial Marcial Pons, de l'argentina Revista de Dret Penal i de "Legal Today".  

 

Línies particulars i actuals d'investigació:

La prova.

Les reformes processals penals a América Llatina. El principi d'oportunitat.

El sistema acusatori.

Cooperació judicial en matèria penal entre els països de la Unió Europea.

La protecció de les víctimes.

Tendències harmonitzadores en el procés penal i civil europeu.

 

Idiomes:

Anglès.

Alemany.

Francés.

Italià.

 


Dr. Guillem Ormazabal Sánchez (veure currículum)

 

Correu electrònic: guillermo.ormazabal@udg.edu

Direcció Universitat: Facultat de Dret, Campus Montilivi, s/n, 17071-Girona.

Telèfon de contacte: (972) 41 89 30.

 

Professor Titular de Dret Processal per la Universitat de Girona (UdG) i consultor docent en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Ha participat en un total de vuit projectes de recerca. Ha realitzat diverses estades a l'estat alemany, les dareres finançades per la fundació Von Humboldt. Els seus treballs de recerca sobre el valor probatori de la signatura electrònica li han permès, entre altres activitats, participar com a Relator per Espanya al Congrés Mundial de Dret Processal. Entre els seus càrrecs acadèmics destaca la condició de Secretai de Departament desde desembre de 1993 a l'abril de 1999; el de Vicerrector de Desenvolupament Estatutari de la UdG (1999-2002), el de Secretari General de la Universitat de Girona (2001-2002). Acualment, és Director del Departament de Dret Públic de la Universitat de Girona.

 

Línies particulars i actuals d'investigació:

Procés penal i espai judicial comú europeu.

La distribució de la càrrega de la prova en el procés civil i els mecanismes per facilitar l'aixecament de la càrrega de la prova, especialment en l'àmbit del denominat Dret antidiscriminatori.

Informàtica i prova. En especial, el valor provatori de la firma electrònica.

La vinculació del jutge a la fonamentació jurídica de les pretensions (la màxima "iura novit curia").

 

Idiomes:

Anglès.

Alemany.

Francés.

Italià.

 

 

Dra. Susanna Oromí Vall-llovera

 

Correu electrònic: susanna.oromi@udg.edu

Direcció Universitat: Facultat de Dret, Campus Montilivi, s/n, 17071-Girona.

Telèfon de contacte: (972) 41 89 25.

 

Professora Titular de Dret Processal per la Universitat de Girona (UdG) i consultora docent en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Ha participat en un total de quatre projectes de recerca. Ha realitzat estades a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) i a l'Institut für bürgerliches recht und zivilprozeßrecht. Tanmateix, entre els anys 2005 i 2007 ha format part de l'equip de deganat de la Facultat de Dret, en condició de Secretària de la Facultat.

 


Dra. Victoria Berzosa Francos

 

Correu electrònic: vberzosa@gmail.com

Direcció Universitat: Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, Avinguda Diagonal, 684, 08034-Barcelona.

Telèfon de contacte: (93) 402 43 79.

Professora titular de Dret Processal a la Universitat de Barcelona. Ha realitzat estades de recerca a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (1987 i 1998), ha dirigit tres tesis doctorals i ha impartit més d'una trentena de conferències. Entre els càrrecs que ha ocupat, destaquen el de Secretària del Departament de Dret Administratiu i Processal i el de Vicedecana de la Facultat de Dret de la UB.


Dra. Cristina Sala i Donado

 

Correu electrònic: csaladonado@gmail.com

Direcció Universitat: Facultat de Dret, Campus Montilivi, s/n, 17071-Girona.

Telèfon de contacte: (972) 41 98 28.

 

Advocada, professora associada de dret processal a la Universitat de Girona i Consultora de dret Processal Penal a la Universitat Oberta de Catalunya.

 

Dra. Carolina Fons Rodriguez 

 

Correu electrònic: cfons@uoc.edu

Direcció Universitat: Universitat Àbat Oliva-CEU, c/Bellesguard, 30, 08022-Barcelona.

Telèfon de contacte: (93) 254 09 00.

 

Professora de Dret Processal a la Universitat Abat Oliba (Barcelona) i consultora d’Introducció al Dret Processal a la Universitat Oberta de Catalunya, a més, Magistrada Jutgessa substituta dels Tribunals de Barcelona. Mentre es troba adscrita com a investigadora i professora a la Universitat de Barcelona (1991-98) visita diferents Universitats europees (Nimega –Holanda-, Munich i Berlin) i americanes (Toronto, Los Angeles i León -Nicaragua-) amb finalitats de recerca i docents. Es doctora amb el Premi Extraordinari de tesi doctoral, i compagina la vessant investigadora i docent amb la practica, atesa la funció jurisdiccional que exercita des de 1997. Tanmateix, ostenta el càrrec de representant del professorat del CDES Abat Oliba, va integrar la Comissió de la Biblioteca de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, i col.labora amb els grups de Recerca de la Facultat de Dret de Girona i el d’Esade.
 

 

Línies particulars i actuals d'investigació:

La prova de pèrits als procés civil.

El procediment d'incapacitació i els internaments involuntaris.

El tractament jurisprudencial de les accions de nul·litat, anul·labilitat i rescissió contractuals.

 

Idiomes:

Anglés.

Francés.

Alemany.

Italià.

Holandés.

 


Dra. Virginia Pujadas Tortosa

 

Correu electrònic: virtx2007@gmail.com

 

Consultora de Dret Processal Civil a la Universitat Oberta de Catalunya.