Qüestions Actuals de Dret Processal

Ajudes a l'investigació

Contacte

Dra. Susanna Oromí Vall-llovera
Facultat de Dret
Campus de Montilivi acces mapa
17071 Girona
Tel: 972 41 89 25
correu

Ajudes a l'investigació

A banda de les beques que els seus membres obtenen a títol particular, la investigació del grup de recerca es manté gràcies al finançament públic otorgat en projectes competitius. Aquí podeu consultar els projectes finançats actualment i aquells que ho han estat amb anterioritat. Cal advertir que (1) no tots els membres participen o han paticipat dels mateixos projectes, i (2) en alguns dels projectes detallats hi participen membres aliens al Grup de Recerca Consolidat.
Ajudes actuals
Ajut al GRC "Qüestions actuals del dret processal".
    - Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya
    - Entitats participants: UdG, UB, CES Abat Oliva - Fundació San Pablo CEU, UOC.
    - Duració: anys 2005-2008.
    - Investigador responsable: Dra. Teresa Armenta Deu
    - Investigadors participants: Dr. Guillem Ormazabal Sánchez, Dra. Susanna Oromí Vall-llovera, Dra. Victoria Berzosa Franco, Dra. Cristina Sala i Donado, Dra. Carolina Fons Rodriguez, Dra. Virginia Pujadas Tortosa.

Ajut al projecte "El proceso penal entre Europa y América: ¿un camino de ida y vuelta?".
    - Entitat finançadora: MCYT
    - Entitats participants: UdG
    - Duració: anys 2007-2010
    - Investigador responsable: Dra. Teresa Armenta Deu.
    - Investigadors participants: Dr. Guillem Ormazabal Sánchez, Dra. Susanna Oromí Vall-llovera, Dra. Victoria Berzosa Franco, Dra. Cristina Sala i Donado, Dra. Carolina Fons Rodriguez, Dr. Joan Prats, Dra. Virginia Pujadas Tortosa.
Ajut al projecte europeu sobre "Justicia Penal 2007 (Action Grants)": "La protección de la víctima en los sistemas penales europeos: los menores como víctimas especialmente vulnerables"
    -Entitat finançadora: Comissió Europea.

    -Entitats participants: UdG, Universitat de Milà.
    -Duració:
    -Investigador responsable: Dra. Teresa Armenta Deu.
    -Investigadors participants: Dr. Guillem Ormazábal Sánchez, Dra. Susanna Oromí Vall-llovera, Dra. Victòria Berzosa Francos, Dra. Cristina Sala i Donado, Dr. Marco Scoletta, Dr. Carlo Sotis, Dr. Luca Luparia, Sr. Carlos Alfonso Palacio, Sr. Antonio Mortera, Dra. Virgina Pujadas, Dra. Sabine Gless, Sra. María Félix Tena.


Ajudes gaudides amb anterioritat


Ajut al projecte "Internacionalització de la justícia i reforma del procés penal".
    - Entitat finançadora: MCYT
    - Entitats participants: UdG
    - Duració: anys 2005-2007
    - Investigador responsable: Dra. Teresa Armenta Deu.
    - Investigadors participants: Dr. Guillem Ormazabal Sánchez, Dra. Susanna Oromí Vall-llovera, Dra. Victoria Berzosa Franco, Dra. Cristina Sala i Donado, Dra. Carolina Fons Rodriguez, Dr. Joan Prats, Dra. Virginia Pujadas Tortosa.

Ajut al projecte "La reforma de la justicia: algunos aspectos sustanciales (civiles, penales y de proyección internacional".
    - Entitat finançadora: MCYT
    - Entitats participants: UdG
    - Duració: anys 2000-2003
    - Investigador responsable: Dra. Teresa Armenta Deu.
    - Investigadors participants: Dr. Guillem Ormazabal Sánchez, Dra. Susanna Oromí Vall-llovera, Dra. Victoria Berzosa Franco, Dra. Cristina Sala i Donado, Dra. Carolina Fons Rodriguez, Dr. Joan Prats, Dra. Virginia Pujadas Tortosa.

Ajut al projecte "Autorregulación: funciones, modalidades y límites".
    - Entitat finançadora: DGICYT
    - Entitats participants: UdG
    - Duració: anys 1999-2002
    - Investigador responsable: Dr. José Esteve Pardo.


Ajut al projecte "Técnica y Derecho: sistemas alternativos de control y garantías ante la complejidad y problemática de la técnica".
    - Entitat finançadora: DGICYT
    - Entitats participants: UdG
    - Duració: anys 1995-1998
    - Investigador responsable: Dr. José Esteve Pardo.