ONIT Xarxes organitzatives, innovació i desenvolupament d'estratègies i productes turístics (ONIT)

Seminaris

Contacte

Grup de recerca ONIT

Facultat de turisme

Universitat de Girona

Pl, Ferrater Mora, 1

17071 Girona

Tel. +34 972 41 97 20

Fax +34 972 41 97 09

Seminaris