If the contents are not translated, you can use the automatic translator

ONIT Xarxes organitzatives, innovació i desenvolupament d'estratègies i productes turístics (ONIT)

Projectes i contracte

Contact us

Grup de recerca ONIT

Facultat de turisme

Universitat de Girona

Pl, Ferrater Mora, 1

17071 Girona

Tel. +34 972 41 97 20

Fax +34 972 41 97 09

ONIT Research Group

Faculty of Tourism

University of Girona

C/ Alemanys, 4

17071 Girona

Tel. +34 972 41 97 00

Fax +34 972 41 97 09

Projectes i contracte

Project participation

Contracte
Projects: Dictamen Pericial sobre els perjudicis econòmics, en concepte de lucre cessant, per l'accident que va patir l'autobús matrícula 3190HTF, propietat de l'empresa Gironabus, S.L., el dia 21 de setembre de 2014, i que el va mantenir paralitzat al taller, per a la seva reparació, fins al dia 26 de novembre de 2014 ()
Entity ALLIANZ Seguros, S.A.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2015
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoración de los perjuicios económicos causados al Sr. Raimon Marquier Esteve, a consecuencia del incumplimiento, por parte del Sr. Alfred Fàbrega, de la cláusula tercera del contrato firmado en Girona el 18 de abril de 2013 ()
Entity Raimon Marquier Esteve
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2015
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoración del cálculo de los perjuicios económicos, causados al Sr. Ignacio Irazustabarrena Iparraguirre, debido a las lesiones que sufrió en el accidente que tuvo el día 13 de agosto de 2011, y que lo tuvieron de baja laboral hasta el día 4 de julio de 2013, fecha a partir de la cual se le reconoció una incapacidad permanente en el grado de total, realizado por el Sr. Asier Ilzarbe Bergara ()
Entity GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2014
Projects: Dictamen pericial sobre los contenidos referentes al lucro cesante de la sentencia Nº23/2014 de la Juez Sra. Angela Fernandez Zabalegui del Juzgado de Instrucción Nº3 de Tolosa (Gipuzkoa) ()
Entity GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2014
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoración del lucro cesante como consecuencia del accidente sufrido por la Sra. Isabel Rosario Pérez García el día 5 de agosto de 2011, realizado por el Sr. Daniel Riera Cabau. ()
Entity GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2014
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoración del cálculo de los perjuicios económicos causados a la Sra. Esther España García, debido a la paralización del camión Mercedes Ateo matrícula 6484FXD, accidentado el día 22 de junio del año 2009, realizado por la parte demandante ()
Entity AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2014
Projects: Dictamen Pericial sobre la comptabilitat de la mercantil Torre del Fum, S.L. ()
Entity Jaume Roldós i Casellas
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2014
Projects: Estudi sobre l'impacte econòmic de l'edició 58ena edició de Girona Temps de Flors (037/13 15/07/13)
Entity Ajuntament de Girona
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers: 3
Amount: 5623 €
Period: 2013
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoración del lucro cesante como consecuencia del accidente que sufrió el Sr. Daniel Socías Soto, que le causó la muerte, el día 16 de abril del 2009, realizado por el Sr. Borja Vallbona de la Cruz de Vias Asesores Tributarios, S.L. ()
Entity GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2013
Projects: Dictamen pericial a los efectos de aportarlo al proceso judicial seguido en el Juzgado de Instrucción número 4 de Girona, Diligencias Previas 2433/2011, promovido por las mercantiles reseñadas, y en el cuál me piden que realice el cálculo de los fondos generados por las operaciones (Cash Flow) y de los resultados operativos (EBITDA) de los ejercicios económicos 2008 a 2011 de la mercantil Matadero Salida 13, S.A., con la finalidad de elaborar conclusiones, sobre la capacidad de dicha empresa de producir flujos de caja positivos y autofinanciarse, y sobre los beneficios de las operaciones de los cuatro ejercicios analizados. ()
Entity Matadero Salida 13, S.A.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2013
Projects: Dictamen pericial sobre la situación contable, patrimonial y financiera de las mercantiles Tepibages, S.L. Y Canamap, S.L., y la viabilidad de explotación de los negocios, sobre la evolución de las facturas emitidas por Telepizza, S.A.U., contra las mercantiles citadas anteriormente, i las inversiones realizadas no amortizadas. ()
Entity Tepibages, S.L.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2013
Projects: Dictamen Pericial sobre el càlcul dels interessos de demora per operacions comercials derivats dels impagaments o del retard en els pagaments de les factures emeses per la mercantil Agusti y Masoliver, S.A., contra la Junta de Compensació Can Sola Gros I, pels treballs del contracte signat per la mercantil Agusti y Masoliver, S.A., i la Junta de Compensació Can Sola Gros I, en data 21 d'abril de 2006, d'acord amb la sentència núm. 137/2013 de 24 d'abril de 2013 del Sr. Jordi Palomer Bou, Magistrat Jutge del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona ()
Entity Agusti i Masoliver, S.A.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2013
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració del càlcul dels perjudicis econòmics, realitzat per la part demandant, causats al Sr. Juan Francisco Mora Castro, degut a la paralització del vehicle Ford Transit amb matrícula 7394GDC des del dia 19 de març de 2012 fins al dia 23 de maig de 2012 ()
Entity ALLIANZ Seguros, S.A.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2013-
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics, provocats per l'accident que va patir el Sr. Clausjürgen Franken, que el va mantenir en situació d'incapacitat laboral, des del dia 7 de abril de 2011 fins al dia 5 d'abril de 2012 ()
Entity Clausjürgen Franken
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2013-
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats per la paralització per accident del vehicle marca SCANIA, model 420LA4X2MNA, amb matrícula 9124-FBX i amb nº de bastidor VLUR4X20009110535, propietat de l'empresari individual Antonio Casado Perales, entre els dies 29/05/2012 i 26/07/2012. ()
Entity Helvetia Compañía Suzia, S.A. de Seguros y Reaseguros
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2013-
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoración del perjuicio económico causado a la mercantil Representaciones Pérez Santamaría, S.L., por la pérdida de la representación de los productos elaborados por Bodegas Lan, S.A., Santiago Ruiz, S.A. y Tierras y Viñas, S.A., en la provincia de Girona. ()
Entity Representaciones Pérez Santamaría, S.L.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2013-
Projects: Realització d'una diagnosi turística del municipi de Susqueda (054/12 31/08/12)
Entity Ajuntament de Susqueda
Directed by:  Silvia Aulet Serrallonga
Researchers: 6
Amount: 5085 €
Period: 2012
Projects: Estudi d'un Pla Estratègic de Desenvolumapment Econòmic del minicipi Sarria de Ter (005/12 31/01/12)
Entity Ajuntament de Sarrià de Ter
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers: 4
Amount: 17492 €
Period: 2012
Projects: Col.laborar en el projecte ERNEST d'accessibilitat, sostenibilitat i competitivitat a les platges de l'Estartit. (046/12 14/06/2012)
Entity Ajuntament de Torroella de Montgrí
Directed by:  Lluis Prats Planaguma
Researchers: 2
Amount: 5932 €
Period: 2012
Projects: BEST. BEaches accessibility and Security improvemenT. ()
Entity Ajuntament de Torroella de Montgrí
Directed by:  Lluís Prats Planagumà
Researchers:
Amount: 5042 €
Period: 2012
Projects: A-BEST. Accessibility - Beach Ecology Safety Technology. ()
Entity Associació Elsa Integració
Directed by:  Lluís Prats Planagumà
Researchers:
Amount: 5042 €
Period: 2012
Projects: Exellence. Beach Establishments Accessibility, Security and Environmental Impacts Education. ()
Entity Ajuntament de Palafrugell
Directed by:  Lluís Prats Planagumà
Researchers:
Amount: 5042 €
Period: 2012
Projects: Anàlisi d'indicadors d'atracció previ a la redacció del Mapa de Turisme i Patrimoni (002/14 17/01/2014)
Entity
Directed by:  Jose Antonio Donaire Benito
Researchers: 8
Amount: 17373 €
Period: 2012-2013
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoración del lucro cesante como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió el Sr. David Marzo Cabero, realizado por el Sr. Marc Arias Bellot de Arias Actuarios, S.L.. ()
Entity GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2012
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoración del perjuicio económico causado a la mercantil Representaciones Pérez Santamaría, S.L., por la pérdida de la representación de los productos elaborados por Gramona, S.A., en la provincia de Girona. ()
Entity Representaciones Pérez Santamaría, S.L.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2012
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats a Gaforio Transports, S.L., per l'accident que va patir el Sr. Ricardo Gaforio Sánchez, el dia 27 d'agost de 2011 ()
Entity Gaforio Transports, S.L.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2012
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoración del cálculo de los perjuicios económicos, realizado por el Sr. Miquel Verdaguer Puig, causados al Sr. Miguel Angel Agüera Martínez, debido a los sucesivos problemas de funcionamiento del vehículo BMW X-5, X-Drive 3.5d. que alega el demandante ()
Entity Martín i Conesa, S.A.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2012
Projects: Dictamen Pericial sobre los perjucicios económicos causados a la mercantil Fertilaiser, S.L., por la pérdida del contrato de mantenimiento de la depuradora industrial de Zumos Catalano Aragoneses, S.A. ()
Entity Fertilaiser, S.L.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2012
Projects: Dictamen Pericial sobre l'activitat econòmica i financera de la mercantil S&S Associats, S.L., amb N.I.F., des de l'exercici 2006 fins a l'exercici 2009. ()
Entity Sònia Casassas Artigas
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2012
Projects: Realitzar varis estudis sobre diferents temes: mercats, productes,competidors i promoció i comercialització. (032/11 22/06/11)
Entity Patronat de Turisme Costa Brava Girona
Directed by:  Jose Antonio Donaire Benito
Researchers: 8
Amount: 11750 €
Period: 2011-2012
Projects: Assessorament de suport a la presa de decisions, mitjançant la redacció d'un pla d'actuació. (047/11 02/09/2011)
Entity Associació per al Desenvolupament de la Ribagorça Romànica (Patronat la Vall de Boí)
Directed by:  Daniel Blasco Franch
Researchers: 11
Amount: 14000 €
Period: 2011-2012
Projects: ERNEST - Xarxa europea de Recerca en Turisme Sostenible (FP7-ERANET-2007-RTD219438)
Entity Comissió Europea
Directed by:  Lluís Prats Planagumà
Researchers:
Amount: 28000 €
Period: 2011-2012
Projects: Addenda per ampliar el contracte i les tasques del contracte inicial, per a l' assessorament de suport a la presa de decisions, mitjançant la redacció d'un pla d'actuació. (AD047/11 11/05/12)
Entity Associació per al Desenvolupament de la Ribagorça Romànica (Patronat la Vall de Boí)
Directed by:  Daniel Blasco Franch
Researchers: 11
Amount: 9516 €
Period: 2011-2012
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoración del cálculo de los perjuicios económicos, realizado por el Sr. Manuel Herrera García, causados al Sr. Oscar Saldaña Rodríguez, debido a las lesiones que sufrió el día 02/09/2008, y que lo tuvieron 540 días de baja laboral. ()
Entity GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2011
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració del càlcul del lucre cessant, realitzat per la part demandant, causat a l'empresa Ribas Ribot, S.L., degut a l'accident que va tenir el dia 24 de desembre de 2009, amb el camió marca Mercedes, amb matrícula número 4828 DSM i que va causar danys al remolc cisterna, marca Parcisa amb matrícula R-2528-BBZ, paralitzant la seva activitat des del mateix dia de l'accident fins al dia 13 d'abril de 2010 ()
Entity Helvetia Compañía Suzia, S.A. de Seguros y Reaseguros
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2011
Projects: Dictamen Pericial sobre la responsabilitat de la Gestoria Marré & Campàs, S.C.P., en els suposats errors i/o omissions en la seva activitat d'assessoria fiscal que van comportar una sanció administrativa a les mercantils Germans Monfulleda, S.L., Obres i Carrers Tordera, S.L., Agropecuaria Forestal, S.L. i Terres del Tordera, S.L., per deixar de presentar dintre del període establert en la normativa del tribut, la declaració referent al Model 110 IRPF Retención Trabajo Personal, corresponent al 4t. Trimestre de l'exercici 2008, i determinació de l'import de la reparació dels perjudicis econòmics directes. ()
Entity Germans Monfulleda, S.L.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2011
Projects: Dictamen Pericial sobre el procedimiento DP 6629/09-D contra Promociones Espartero Sur, S.L., Carlemany Construmany, S.L. y Caliope Construmat, S.L. ()
Entity Pere Rossinyol i Vidal
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2011
Projects: Dictamen Pericial sobre la situación patrimonial, económica y financiera de la sociedad mercantil Pen Duick, S.L., en los ejercicios contables 2008 y 2009. Determinación de las cantidades facturadas en concepto de royalties y publicidad de la sociedad Tele Pizza, S.A.U. a Pen Duick, S.L. en los ejercicios 2008 y 2009 e información sobre la cuota de mercado de Tele Pizza, S.A.U. en el mercado de las pizzas español. ()
Entity Pen Duick, S.L.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2011
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats per la paralització per accident del vehicle marca VOLVO, denominació comercial FH480, amb matrícula 3883DZH i número de bastidor YV2ASW0A76B432484, propietat de l'empresa Operador Gallego & Lao, S.L. ()
Entity Operador Gallego & Lao, S.L.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2011-
Projects: Ampliació del nombre d'enquestes a realitzar en l' estudi sobre els factors que expliquen l'elecció de l'Aeroport de Girona i elaboració d'un informe. (AD063/10 17/01/2011)
Entity GESTIO DE MARQUETING I SERVEIS DE LES COMARQUES GIRONINES,SLU
Directed by:  Jose Antonio Donaire Benito
Researchers: 5
Amount: 4298 €
Period: 2010
Projects: Estudi sobre els factors que expliquen l'elecció de l'Aeroport de Girona i elaboració d'un informe. (063/10 22/07/10)
Entity GESTIO DE MARQUETING I SERVEIS DE LES COMARQUES GIRONINES,SLU
Directed by:  Jose Antonio Donaire Benito
Researchers: 5
Amount: 17650 €
Period: 2010
Projects: Creació d'un model d'enquesta sobre els factors que expliquen l'elecció de l'Aeroport de Girona. (002/11 17/01/11)
Entity GESTIO DE MARQUETING I SERVEIS DE LES COMARQUES GIRONINES,SLU
Directed by:  Jose Antonio Donaire Benito
Researchers: 3
Amount: 17880 €
Period: 2010-2011
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració del càlcul del lucre cessant, causat al Sr. Joan Massegú Márquez, degut a l'accident que va tenir el dia 8 de setembre de 2008, amb el camió marca VOLVO, model FH12, amb matrícula número 9381 BZD i semi remolc marca TISVOL, model A87015, amb matrícula número R-8174-BBJ. ()
Entity ALLIANZ Seguros, S.A.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2010
Projects: Dictamen pericial sobre el Plan de viabilidad y Plan de pagos justificativo para el acuerdo con los acreedores de la sociedad INDUOVO, S.L. (Concurso Voluntario de Acreedores 32/2009-C) ()
Entity Induovo, S.L.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2010
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats per la paralització per accident del furgó, IVECO Daily City 35S14, amb matrícula 5939 DLJ i amb nº de bastidor ZCFC35A400D278465, propietat de l'empresari individual Salvador Salas Torreblanca. ()
Entity Helvetia Compañía Suzia, S.A. de Seguros y Reaseguros
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2010
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració de les participacions de la societat mercantil CARBO LLAG, S. L., amb data 16 de març de 2006 ()
Entity CARBO LLAG, S.L.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2010
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics que podria provocar el tancament de les instal·lacions de la cuina central del restaurant, propietat del Sr. Lluís Roura Cruz i la Sra. Isabel Marques Granados, ubicat al carrer de La Guàrdia, núm. 22, de Tossa de Mar. ()
Entity Lluís Costa Cruz
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2010
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració del càlcul dels perjudicis econòmics, causats al Sr. Jaime Icart Lamarca, degut a les lesions que va sofrir el dia 25/09/2008, i que el van tenir de baixa per incapacitat temporal fins al dia 08/01/2009, realitzat per el Sr. Juan Carlos Martínez Rodríguez ()
Entity La Estrella, S.A. de Seguros y Reaseguros
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2010-
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats per la paralització per accident del vehicle marca IVECO, model 440S43 T/P, amb matrícula 8884 CRC i amb nº de bastidor WJMM1VUJ00C129523, propietat de l'empresari individual Ricardo Mateo Sancho, entre els dies 18/05/2009 i 06/07/2009. ()
Entity Ricardo Mateo Sancho
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2010-
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració del càlcul dels perjudicis econòmics, realitzat per la part demandant, causats a la Sr. Josep Maria Humà i Vilaró, degut a les lesions que va sofrir en un accident de treball el dia 13 de juny de 2003, el qual el va portar a estar de baixa des del dia 13 de juny de 2003 fins al dia 9 d'agost de 2003, i des del dia 20 de gener de 2004 fins al dia 5 d'abril de 2004. ()
Entity GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2010-
Projects: Servei per a la elaboració de l'estudi sobre les necessitats de senyalització turística de la Comarca del Matarranya. (041/09 19/08/2009)
Entity
Directed by:  Raquel Camprubi Subirana
Researchers: 2
Amount: 0 €
Period: 2009
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració del càlcul dels perjudicis econòmics, realitzat per la part demandant, causats a la Sra. Giussepina Veglia, degut a les lesions que va sofrir el dia 03/09/2007, i que la van tenir 90 dies de baixa laboral. ()
Entity Línia Directa Aseguradora, S.A.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers: 1
Amount: 1000 €
Period: 2009
Projects: Dictamen Pericial sobre la responsabilitat de TAX Assessoria i Gestió, S.L.U., en els errors i/o omissions en la seva activitat d'assessoria fiscal i comptable que van comportar una sanció administrativa a la societat Estació de Servei Estel, S.L., i determinació de l'import de la reparació dels perjudicis econòmics directes. ()
Entity Estació de Servei Estel, S.L.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers: 1
Amount: 1000 €
Period: 2009-2010
Projects: Dictamen Pericial sobre el resultat econòmic obtingut per la societat Serveis Financers Olot, S.L. durant els exercicis 2005, 2006, 2007 i 2008. ()
Entity Merlant Assessoraments, S.L.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2009
Projects: Dictamen Pericial sobre la determinació del valor final dels préstecs cedits pel Sr. Josep Mercader Serra a la societat JORDI COSTA I CIA., SOC. COL., l'any 1997 i 1998, considerant aquest valor final en data 30 de setembre de 2009. ()
Entity Josep Mercader Serra
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2009
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració del dictamen sobre els perjudicis econòmics, realitzats pel Sr. Esteve Moya Goti i el Sr. Francesc Gubert Maria de l'empresa Addiens Asesores, S.L., en el marc del litigi judicial interposat per la Sra. Maria Eugenia Carbó Pagès. ()
Entity Banco Vitalicio de España Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2009
Projects: Dictamen Pericial sobre el resultat econòmic obtingut per la societat Core Sound Image 2007, S.L., durant els exercicis 2007 i 2008 i la causa del mateix. ()
Entity Core Sound Image, 2007, S.L.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2009
Projects: Dictamen Pericial sobre el resultat econòmic obtingut per la societat Cornest 2004 Consultors, S.L., durant els exercicis 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008 i la causa del mateix. ()
Entity Core Sound Image, 2007, S.L.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2009
Projects: Dictamen Pericial sobre la comparació dels rendiments del treball i dels rendiments del capital mobiliari de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de la Sra. Sílvia Esteve Colls i del Sr. Josep Maria Cornell Mir en els exercicis 2007 i 2008. ()
Entity Josep Maria Cornell Mir
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2009
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats per la paralització per accident del semiremolc marca INVEPE amb matrícula L-170350 i amb nº de bastidor TX9S3803R4P005049, propietat de l'empresa TRANSNOS TRANSPORTES LDA, amb NIPC nº 503627429. ()
Entity ALLIANZ Seguros, S.A.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2009-
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics, provocats per la situació d'incapacitat laboral per accident del Sr. Lluís Sanchez-Cuenca Cama, des del dia 27 de juny de 2008 fins al dia 24 d'octubre de 2008. ()
Entity LLuís Sanchez-Cuenca Cama
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2009-
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats per la situació d'incapacitat temporal per accident del Sr. Joan Esqueu Collell, entre els dies 30 de desembre de 2007 i 27 d'octubre de 2008. ()
Entity Joan Esqueu Collell
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2009-
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics, provocats per la situació d'incapacitat laboral per accident del Sr. Jordi Font Ponce, des del dia 9 de setembre de 2008 fins al dia 26 de juny de 2009. ()
Entity Jordi Font Ponce
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2009-
Projects: Diagnosi estratègica del comerç a Figueres en relació a la demanda dels nord-catalans del departament dels pyrénées orientales ()
Entity
Directed by:  Lluis Prats Planaguma
Researchers: 6
Amount: 18000 €
Period: 2008
Projects: Desarrollo turístico en la Isla de Marajó (Brasil) ()
Entity Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Directed by:  Lluís Mundet
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2008-2009
Projects: Pla de desenvolupament turístic a Caldes de Malavella ()
Entity Ajuntament de Caldes de Malavella
Directed by:  Ramon Palau
Researchers: 3
Amount: 24000 €
Period: 2008
Projects: Elaboració d'un manual de procediments pels albergs de joventut de Catalunya (093/08 19/11/2008)
Entity Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya
Directed by:  Raquel Camprubi Subirana
Researchers: 5
Amount: 7700 €
Period: 2008
Projects: Development of a formative System of linguistic tourism. ()
Entity Scuola Superiore per Mediatori Linguistici
Directed by:  Lluís Prats Planagumà
Researchers:
Amount: 1072 €
Period: 2008
Projects: Estudi de viabilitat econòmica i financera per a un projecte d'instal·lació hotelera a Llofriu (Palafrugell). (061/08 26/08/08)
Entity Costa Brava Centre Hotels Cooperativa, SCCL
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers: 2
Amount: 3000 €
Period: 2008
Projects: Servei d'assessormaent i anàlisi estratègica sobre la incidència del fenomen turístic a la ciutat de Girona (024/08 01/04/08)
Entity Ajuntament de Girona
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers: 3
Amount: 10345 €
Period: 2008
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats a l'empresa Germans Genoher, C.B., per les lesions provocades al Sr. Francesc Xavier Genoher Sureda, en l'accident que va patir el dia 03/12/2006. ()
Entity ARAG Compañía Internacional de Seguros i Reaseguros, S.A
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 750 €
Period: 2008
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats a l'empresa TALLER GIRONÍ DE DELINEACIÓ, S.L., en l'exercici 2006, per les entrades d'aigua de pluja al pis 3r, 3a., de l'edifici de la Comunitat de Propietaris Plaça Marquès de Camps, 19, que es el local en el qual desenvolupen la seva activitat. ()
Entity ARAG Compañía Internacional de Seguros i Reaseguros, S.A
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2008
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats a l'empresa ADRIÁ CASAS, S.A., per la impossibilitat d'explotar, des del dia 05/07/2007 fins al dia 11/07/2007, el sortidor número 8 de la gasolinera BP, ubicada a Sant Feliu de Guíxols, carretera de Girona, Km. 0, degut a un impacte d'un vehicle que el va deixar inutilitzat. ()
Entity ARAG Compañía Internacional de Seguros i Reaseguros, S.A
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2008
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats a la Sra. Montserrat Amagat Cubí, titular de l'explotació d'un negoci de quiosc i premsa situat a la Carretera de Santa Coloma, número 6 del municipi de Girona. ()
Entity Montserrat Amagat Cubí
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2008
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats per la paralització per accident del camió marca SCANIA amb matrícula 2377 FDP i amb nº de bastidor XLER6X20004473696, propietat de l'empresari individual Daniel Mena Fernández ()
Entity ALLIANZ Seguros, S.A.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2008-
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats per la paralització per accident del camió caixa marca VOLVO, model FH12 460 CV, amb matrícula GI-7765-BS i amb nº de bastidor YV2A4DBC9YB256599, propietat de l'empresari individual Carles Grabulosa Pericot. ()
Entity La Estrella, S.A. de Seguros y Reaseguros
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2008-
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats per la paralització per accident del camió marca IVECO, amb matrícula número 2155-FSW i amb nº de bastidor WJMM1VUH40C171260, que arrossegava el semiremolc marca LECITRAILER amb matrícula número R-1449-BBP, propietat de l'empresa Trans-Llomar 2003, S.L. ()
Entity ALLIANZ Seguros, S.A.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2008-
Projects: Estudi de mercat per a un projecte d'instal·lació hotelera a Viladasens (022/07 02/03/2007)
Entity Costa Brava Centre Hotels Cooperativa, SCCL
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers: 2
Amount: 6500 €
Period: 2007
Projects: Desenvolupament del producte 'Tren Verd dels Pirineus' i l'estudi de la seva viabilitat econòmica i financera. (051/07 31/05/2007)
Entity Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (DIUE)
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers: 4
Amount: 7741 €
Period: 2007
Projects: Estudi de mercat per a un projecte d'instal·lació hotelera a Palamós. (064/07 29/06/2007)
Entity Costa Brava Centre Hotels Cooperativa, SCCL
Directed by:  Raquel Camprubi Subirana
Researchers: 2
Amount: 6500 €
Period: 2007
Projects: Ús vacacional de les vivendes a Catalunya ()
Entity Generalitat de Catalunya. Departament de Turisme
Directed by:  Anna Garriga
Researchers: 4
Amount: 0 €
Period: 2007
Projects: Estudi sobre l'administració, comptabilitat financera i altres aspectes relacionats en l'organització de l'empresa (093/07 10/10/2007)
Entity SUV VOLUM
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers: 4
Amount: 7200 €
Period: 2007-2008
Projects: Realització d'un estudi sobre la gestió del turisme actiu (123/07 11/01/08)
Entity Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (DIUE)
Directed by:  Jaume - Oscar Guía Julve; Josep Maria Bech Serrat
Researchers: 2
Amount: 60530 €
Period: 2007-2008
Projects: Realització d'un estudi sobre les agencies de viatges a Catalunya (124/07 11/01/08)
Entity Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (DIUE)
Directed by:  Jaime Oscar Guia Julve
Researchers: 1
Amount: 40331 €
Period: 2007-2008
Projects: Protocol per a la posada en marxa de l'Institut de Recerca en Turisme de Catalunya (IRTUCA) (125/07 11/01/08)
Entity Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (DIUE)
Directed by:  Jaime Oscar Guia Julve
Researchers: 1
Amount: 124711 €
Period: 2007-2008
Projects: Pla de desenvolupament turístic a Torroella de Montgrí-l'Estartit ()
Entity
Directed by:  Lluís Mundet
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2007-
Projects: Pla de desenvolupament de producte a Peratallada ()
Entity Ajuntament de Forallac
Directed by:  Jordi Casassayas
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2007-
Projects: Estudis Permanents d'Ocupació i del Perfil de la Demanda a les marques Costa Brava i Pirineus ()
Entity Patronat de Turisme Costa Brava Girona
Directed by:  Ramon Palau
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2007-2010
Projects: Estudis Permanents d'Ocupació i del Perfil de la Demanda a les marques Costa Brava i Pirineus ()
Entity Patronat de Turisme Costa Brava Girona
Directed by:  Ramon Palau i Emma Casademunt
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2007-2010
Projects: Estudi de mercat per a un projecte d'instal·lació hotelera a Llafranc (098/07 19/10/07)
Entity Costa Brava Centre Hotels Cooperativa, SCCL
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers: 2
Amount: 3500 €
Period: 2007-2008
Projects: Realització i avaluació del grau d'execució i compliment del pla de desenvolupament turístic sostenible a les comarques gironines. (016/07 15/02/2007)
Entity Patronat de Turisme Costa Brava Girona
Directed by:  Ramon Palau Saumell
Researchers: 2
Amount: 11500 €
Period: 2007
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració de la indemnització sol·licitada en concepte de lucre cessant i pèrdua de valor en la demanda de judici ordinari presentada pel Sr. Rafael Herzog Dieguez i la Sra. María del Mar González Ruiz, contra el Sr. José Antonio Arce Gómez i contra l'entitat asseguradora Línia Directa Aseguradora, S.A. ()
Entity Línia Directa Aseguradora, S.A.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers: 1
Amount: 1000 €
Period: 2007
Projects: Dictamen Pericial sobre la determinació de la valoració econòmica dels perjudicis per lesions permanents originats a conseqüència de l'accident de trànsit (atropellament) del Sr. Ibrahim El Hachmi en data 28 de novembre de 2003. ()
Entity Abderrhamane El Hachmi
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers: 1
Amount: 1000 €
Period: 2007
Projects: Dictamen Pericial sobre la viabilitat econòmica de la inclusió del sou d'un encarregat, en les pliques presentades a l'Ajuntament de Sils, per part de l'empresa Gestió Ambiental de Residus, S.L., per a la concessió administrativa dels serveis de recollida de les diverses fraccions de residus municipals, la neteja viària i altres serveis complementaris. ()
Entity Gestió Ambiental de Residus, S.L.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers: 1
Amount: 1000 €
Period: 2007
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració a 31/12/2006 del saldo de tresoreria i del saldo del fons de reserva de la Comunitat de Propietaris C/ Riera, 62 del municipi de L'Escala. ()
Entity ARAG Compañía Internacional de Seguros i Reaseguros, S.A
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2007
Projects: Estudi sobre Yield Management en el sector turístic. (032/06 29/05/06)
Entity IGM Web
Directed by:  Lluis Prats Planaguma
Researchers: 2
Amount: 18757 €
Period: 2006
Projects: Estudi sobre Yield Management en el sector turístic. (AD032/06 )
Entity IGM Web
Directed by:  Lluis Prats Planaguma
Researchers: 2
Amount: 0 €
Period: 2006
Projects: Estudi sobre Yield Management en el sector turístic. (AD2036/06)
Entity IGM Web
Directed by:  Lluis Prats Planaguma
Researchers: 2
Amount: 0 €
Period: 2006
Projects: Elaboració d'una radiografia de l'estat dels hotels de les comarques de Girona que operen amb touroperadors quant a certificacions i sensibilitats medioambiental. (081/06 02/11/2006)
Entity European Centre for Eco Agro Tourism (ECEAT)
Directed by:  Jaime Oscar Guia Julve
Researchers: 2
Amount: 9750 €
Period: 2006
Projects: Disseny d'una base de dades (097/06 30/11/2006)
Entity Ajuntament de Torroella de Montgrí
Directed by:  Daniel Blasco Franch
Researchers: 1
Amount: 1700 €
Period: 2006
Projects: Clusters turístics a Catalunya ()
Entity Generalitat de Catalunya
Directed by:  Jaime Oscar Guia Julve
Researchers: 2
Amount: 25875 €
Period: 2006-2007
Projects: Anàlisi de la informació qualitativa compresa en les enquestes dels viatges dels catalans i dels espanyols a Catalunya ()
Entity Observatori de Turisme de Catalunya
Directed by:  Jordi Comas Trayter i Raquel Camprubí Subirana
Researchers: 2
Amount: 12000 €
Period: 2006
Projects: Estudi al voltant de l'ús turístic sostenible de l'espai natural de Les Gavarres. (110/06 08/01/2007)
Entity Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (DIUE)
Directed by:  Lluis Mundet i Cerdan
Researchers: 1
Amount: 24900 €
Period: 2006
Projects: Conveni de col·laboració entre Departament d'Innovació, universitats i empresa, Universitat Rovira i Virgili i Universitat de Girona 2006: Projectes de política turística per a la Generalitat (111/06)
Entity Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (DIUE)
Directed by:  Jaime Oscar Guia Julve
Researchers: 1
Amount: 73328 €
Period: 2006
Projects: Estudi sobre l'administració, comptabilitat financera, gestió de tresoreria, comptabilitat analítica i altres aspectes relacionats en l'organització de l'empresa Suv-Volum, SL. (066/06 20/09/2006)
Entity SUV VOLUM
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers: 4
Amount: 3100 €
Period: 2006-2007
Projects: Creació de productes turístics a l'EIN Gavarres ()
Entity Consorci de les Gavarres
Directed by:  Lluís Mundet
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2006-
Projects: El perfil dels usuaris de les Low-cost dels aeroports catalans ()
Entity Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya
Directed by:  Jaime Oscar Guia Julve
Researchers:
Amount: 22000 €
Period: 2006-2007
Projects: Distritos o clústers turísticos en Cataluña ()
Entity Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya
Directed by:  Jaime Oscar Guia Julve
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2006-
Projects: La rentabilidad de los hoteles en Cataluña ()
Entity Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya
Directed by:  Jaime Oscar Guia Julve
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2006-
Projects: El diferencial de preus en relació a les zones turístiques de Catalunya ()
Entity Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya
Directed by:  Modest Fluvià
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2006-
Projects: Egipte ()
Entity Altres Organismes Nacionals
Directed by:  Xavier Font
Researchers: 15
Amount: 0 €
Period: 2006-2007
Projects: Colombia ()
Entity Altres Organismes Nacionals
Directed by:  Xavier Font
Researchers: 15
Amount: 0 €
Period: 2006-2007
Projects: BCN Q qualitat ()
Entity Ajuntament de Sant Gregori
Directed by:  Xavier Font
Researchers: 15
Amount: 0 €
Period: 2006-2007
Projects: Leeds ()
Entity Altres Organismes Nacionals
Directed by:  Xavier Font
Researchers: 15
Amount: 0 €
Period: 2006-2007
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats pel sinistre que va patir el local, Bar-Cafeteria del Sr. Luis García Santiago, situat al C/ Rosselló, 15 del municipi de Palamós (Girona), i que el va tenir tancat des del dia 02/04/2005 fins al dia 06/07/2005 ambdós inclosos. ()
Entity ARAG Compañía Internacional de Seguros i Reaseguros, S.A
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers: 1
Amount: 850 €
Period: 2006
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats a l'empresa EL TERRI TRACTAMENT TÈRMIC EFICIENT, S.A., per la impossibilitat d'explotar, entre els dies 11/10/2005 i 13/10/2005, la seva planta d'assecat de fangs, i la seva planta de cogeneració elèctrica de gas natural, que proporciona l'energia produïda a la xarxa general. ()
Entity ARAG Compañía Internacional de Seguros i Reaseguros, S.A
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers: 1
Amount: 1000 €
Period: 2006-2007
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats a l'empresa ARMACELL IBERIA, S.L., per la impossibilitat de produir en les seves dues línies d'elastomèric entre els dies 13/10/2005 i 14/10/2005, degut a talls en el subministrament elèctric. ()
Entity ARAG Compañía Internacional de Seguros i Reaseguros, S.A
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers: 1
Amount: 1000 €
Period: 2006-2007
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats per la paralització per accident del camió marca SCANIA amb matrícula E-8900BJF i amb nº de bastidor 9060459, propietat de l'empresa Transportes Aguilera-Herce, S.L. ()
Entity ALLIANZ Seguros, S.A.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers: 1
Amount: 1000 €
Period: 2006
Projects: Desenvolupament d'un projecte de desenvolupament i implementació d'un sistema d'indicadors del turisme a la Comarca (059/05 23/06/2005)
Entity
Directed by:  Jordi Balague Canadell
Researchers: 6
Amount: 10011 €
Period: 2005-2006
Projects: Contracte de col·laboració UdG Patronat de Turisme Costa Brava per un estudi sobre la utilització de l'aeroport de Girona i l'impacte sobre la seva zona d'influència (036/05 25/04/05)
Entity
Directed by:  Esther Martinez Garcia
Researchers: 2
Amount: 13392 €
Period: 2005
Projects: Estudi sobre la utilització de l'aeroport de Girona i l'impacte sobre la seva zona d'influència durant la temporada alta de 2005 (076/05 07/09/2005)
Entity Patronat de Turisme Costa Brava Girona
Directed by:  Esther Martinez Garcia
Researchers: 2
Amount: 14721 €
Period: 2005-2006
Projects: Adequació de la Formació Professional al mercat de treball (006/06 31/01/06)
Entity
Directed by:  Josep Anguera Torrents
Researchers: 1
Amount: 10560 €
Period: 2005-2006
Projects: Estudi sobre les colònies industrials del Ripollès i proposta d'usos per al desenvolupament comarcal (141/05 27/12/05)
Entity Consorci Ripollès Desenvolupament
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers: 8
Amount: 24948 €
Period: 2005-2006
Projects: El impacto económico del establecimiento de compañias de bajo coste en el aeropuerto de Girona ()
Entity Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya
Directed by:  Ramon Palau
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2005-2007
Projects: Escenaris de futur pera l'Estartit. Realització d'un estudi basat en la projecció de possibles escenaris de futur de la destinació de l'Estartit, i proposta d'estrattègies a seguir en funció dels escenaris ()
Entity Ajuntament de Torroella de Mongrí- l'Estartit
Directed by:  Lluís Mundet
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2005-
Projects: El mapa escolar de la Vall del Llémena ()
Entity Ajuntament de Sant Gregori
Directed by:  Marta Ministral
Researchers: 2
Amount: 4000 €
Period: 2005
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats per averies d'origen elèctric que impossibiliten el funcionament dels surtidors de gasoil de l'empresa Oil Albera, S.L., situada al Polígon Industrial La Campa, parcel·la 5 de La Jonquera, els dies 17 i 18 de febrer de 2005. ()
Entity Oil Albera, S.L
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers: 1
Amount: 800 €
Period: 2005
Projects: Realització d'un estudi sobre la utilització de l'aeroport de Girona i l'impacte sobre la seva zona d'influència. Anàlisi de les caracteríestiques dels usuaris de vols de baix cost en temporada alta i temporada baixa (034/04 28/04/04)
Entity Patronat de Turisme Costa Brava Girona
Directed by:  Esther Martinez Garcia
Researchers: 3
Amount: 17626 €
Period: 2004
Projects: Elaboració d'una estratègia de marketing per a la Catedral de Girona i el seu museu (122/04 15/12/04)
Entity
Directed by:  Marcelo Royo Vela
Researchers: 6
Amount: 12500 €
Period: 2004-2005
Projects: Estudi demogràfic i urbanístic sobre les perspectives de creixement municipal per plantejar propostes de millora (083/04 08/09/04)
Entity
Directed by:  Marta Ministral i Masgrau
Researchers: 3
Amount: 8000 €
Period: 2004
Projects: Estudi demográfic sobre les necessitats actuals i futures d'escolarització de la Vall de Llémena (084/04 08/09/04)
Entity
Directed by:  Marta Ministral i Masgrau
Researchers: 1
Amount: 3500 €
Period: 2004
Projects: Realització d'un treball de diagnòstic estratègic per a elaborar un pla d'activitats en l'àmbit dels Serveis Socials (055/04 09/06/04)
Entity
Directed by:  Jaime Oscar Guia Julve
Researchers: 3
Amount: 14740 €
Period: 2004-2005
Projects: Realització d'un estudi de segmentació estratègica dels sectors industrials a Catalunya (069/04 14/07/04)
Entity
Directed by:  Jaime Oscar Guia Julve
Researchers: 1
Amount: 4000 €
Period: 2004
Projects: Estudi sobre la importància dels espais fluvials com a pols d'atracció turística a Europa. Estratégia turística al riu Ter (081/04 08/09/04)
Entity
Directed by:  Jaime Oscar Guia Julve
Researchers: 2
Amount: 6035 €
Period: 2004
Projects: Estudi per a l'organització dels serveis del sistema de salut des de la perspectiva de l'anàlisi espaial (118/04 15/12/04)
Entity
Directed by:  Marc Saez Zafra
Researchers: 4
Amount: 17845 €
Period: 2004-2005
Projects: Figueres ciutat del XIX. Desenvolupament de productes turístics vinculats amb la història de la ciutat entre 1911 i 1939 ()
Entity Ajuntament de Figueres
Directed by:  Jose Antonio Donaire Benito
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2004
Projects: Propuestas de marqueting para la gestión de la Catedral de Gerona ()
Entity Capítulo de la Catedral de Gerona
Directed by:  Marcelo Royo
Researchers: 7
Amount: 6000 €
Period: 2004-2006
Projects: San Gregorio en el 2025: análisis de las perspectivas demográficas y urbanísticas del municipio ()
Entity Ajuntament de Sant Gregori
Directed by:  Marta Ministral
Researchers: 4
Amount: 7200 €
Period: 2004
Projects: Dictamen Pericial sobre la racionalidad o la irracionalidad, la conveniencia o inconveniencia y la lógica o la ilógica de realizar una ampliación de capital en la empresa Industria del Celuloide, S.A. ()
Entity Industria del Celuloide, S.A.
Directed by:  Jordi Comas Trayter i Jaume Guia Julve
Researchers: 2
Amount: 1000 €
Period: 2004
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats per la situació d'incapacitat per accident del Sr. Pedro Luis Almenara Martin. ()
Entity Pedro Luis Almenara Martin
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers: 1
Amount: 850 €
Period: 2004
Projects: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats per la impossibilitat d'accedir a l'establiment que explota la Sra. Eva Maria Fort Maune al C/ Peralada, 29 del municipi de Figueres (Girona), des del dia 24/08/2004 al 26/08/2004 ambdós inclosos. ()
Entity Eva Maria Fort Maune
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers: 1
Amount: 850 €
Period: 2004
Projects: Pèrit economista en l'execució de titols judicials 433/2004. secció 1A ()
Entity Pic Dolç S.L.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2004
Projects: Realització d'un estudi sobre la utilització de l'aeroport de Girona i l'impacte sobre la zona d'influència (069/03 09/09/03)
Entity Patronat de Turisme Costa Brava Girona
Directed by:  Esther Martinez Garcia
Researchers: 2
Amount: 10468 €
Period: 2003
Projects: Curs de formació sobre "Comerç i negoci Transfronterer" (063/04 01/07/04)
Entity
Directed by:  Marta Ministral i Masgrau
Researchers: 1
Amount: 2500 €
Period: 2003-2004
Projects: Recerca per l'exposició 'Imatge i destí. Cartells turístics de les comarques gironines' ()
Entity Museu d'Art de Girona
Directed by:  M. Dolors Vidal Casellas
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2003
Projects: Estudi de les característiques, necessitats i satisfacció dels turistes del Baix Empordà ()
Entity Consell Comarcal del Baix Empordà
Directed by:  Marta Ministral Masgrau
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2003-
Projects: Dictamen pericial sobre la determinació del resultat de la mercantil Level Electrodomèstics, S.C., en el darrer exercici tancat (2002), així com del valor de la societat. ()
Entity Anna Maria Costa García
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers: 1
Amount: 800 €
Period: 2003
Projects: Estudi per a la comercialització de productes turístics de Brasil (027/02 15/04/02)
Entity
Directed by:  Marcelo Royo Vela
Researchers: 4
Amount: 14422 €
Period: 2002
Projects: Curs de formació sobre comerç i negoci transfronterer (025/02 19/03/02)
Entity
Directed by:  Marta Ministral i Masgrau
Researchers: 1
Amount: 1877 €
Period: 2002
Projects: Avaluació Institucional del Consorci de Benestar Social de la Garrotxa ()
Entity
Directed by:  Jaime Oscar Guia Julve
Researchers: 3
Amount: 13100 €
Period: 2002
Projects: El consum turístic del patrimonial de Girona. Una anàlisi dels itineraris urbans ()
Entity
Directed by:  Jose Antonio Donaire Benito
Researchers: 5
Amount: 18000 €
Period: 2002-2004
Projects: Dictamen pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats per les obres que es van portar a terme en els carrers Magre, M.Àngels Vayreda i Sant Pere de la localitat de Figueres i que van afectar a l'activitat econòmica de l'empresa DOLORS TOMAS S.L. ()
Entity ARAG Compañía Internacional de Seguros i Reaseguros, S.A
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers: 1
Amount: 600 €
Period: 2002
Projects: Dictamen pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats per el deficient funcionament de l'equip d'aire condicionat instal·lat en l'empresa Hotel Reimar, S.A. ()
Entity ARAG Compañía Internacional de Seguros i Reaseguros, S.A
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers: 1
Amount: 600 €
Period: 2002
Projects: Pla estratègic de turisme de Tossa de Mar ()
Entity Serviturisme, S.A.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2001
Projects: Les tecnologies de la informació en la gestió hotelera ()
Entity Xarxa d'Escoles de Turisme de la Universitat de Girona
Directed by:  Jaime Oscar Guia Julve
Researchers:
Amount: 2000 €
Period: 2001
Projects: Análisis de las necesidades y grado de satisfacción de los turistas en el Baix Empordà ()
Entity Consell Comarcal del Baix Empordà
Directed by:  Marta Ministral
Researchers: 4
Amount: 23984 €
Period: 2001-2002
Projects: Projecte d'investigació i anàlisi dels valors i actituds dels joves d'una mostra de diferents tipus de pobles representatius de les comarques gironines (004/01 10/01/01)
Entity Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT)
Directed by:  M. Dolores Muñoz Soler
Researchers: 3
Amount: 32229 €
Period: 2000-2001
Projects: Realització d'una diagnòsi del sector turístic al Baix Empordà (NR)
Entity Consell Comarcal del Baix Empordà
Directed by:  Marta Ministral i Masgrau
Researchers: 1
Amount: 15530 €
Period: 2000-2002
Projects: Estudi de les característiques, necessitats i satisfacció dels turistes del Baix Empordà ()
Entity Consell Comarcal del Baix Empordà
Directed by:  Marta Ministral i Masgrau
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2000-2002
Projects: Análisis de mapa escolar en la comarca del Gironès ()
Entity Ajuntament de Sant Gregori
Directed by:  Marta Ministral
Researchers: 2
Amount: 3000 €
Period: 1995
Projects: Análisis estadístico de la satisfacción de la demanda turística en la Costa Brava ()
Entity Patronato de Turismo. Diputación de Girona
Directed by:  Marta Ministral
Researchers: 6
Amount: 6000 €
Period: 1995
Projects: Plan estratégico de turismo sostenible para las comarcas gerundenses ()
Entity Patronato de Turismo. Diputación de Girona
Directed by:  Eulogio Bordas
Researchers: 12
Amount: 150000 €
Period: 1994-1996
Projects: Plan de Actuación Comarcal en el Pla de l'Estany ()
Entity Generalitat de Catalunya i Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Directed by:  Marta Ministral
Researchers: 4
Amount: 40000 €
Period: 1993
Projects: Análisis de mapa escolar en la comarca del Pla de l'Estany ()
Entity Ajuntament de Banyoles
Directed by:  Marta Ministral
Researchers: 4
Amount: 3000 €
Period: 1993
Projects: Análisis de las perspectivas e interpretación del Plan Territorial General de Cataluña ()
Entity Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Directed by:  Marta Ministral
Researchers: 2
Amount: 1000 €
Period: 1993
Projects: Análisis de las perspectivas e interpretación del Plan Territorial General de Cataluña ()
Entity Consell Comarcal del Gironès
Directed by:  Marta Ministral
Researchers: 2
Amount: 1000 €
Period: 1993
Projects: Análisis de las perspectivas e interpretación del Plan Territorial General de Cataluña ()
Entity Consell Comarcal del Baix Empordà
Directed by:  Marta Ministral
Researchers: 2
Amount: 1000 €
Period: 1993
Projects: Análisis de las perspectivas e interpretación del Plan Territorial General de Cataluña ()
Entity Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Directed by:  Marta Ministral
Researchers: 2
Amount: 1000 €
Period: 1993-1994
Projects: Análisis de la actividad industrial para la delimitación de suelo industrial en las Planas de Hostoles (Garrotxa) ()
Entity Ajuntament de les Planes de Hostoles
Directed by:  Joan Albesa
Researchers: 3
Amount: 18000 €
Period: 1990
Projects: Análisis de los factores geográficos para la correcta segregación de los términos municipales litorales de Calonge y Sant Antoni ()
Entity Col·laboradora Calongina para la Defensa del Término
Directed by:  Marta Ministral
Researchers: 4
Amount: 3000 €
Period: 1990-1997
Projects: Análisis urbano y demográfico de las urbanizaciones de montaña en Caldas de Malavella (Selva) ()
Entity Ajuntament de Caldes de Malavella
Directed by:  Joan Nogué
Researchers: 5
Amount: 12000 €
Period: 1989
Projects: Evaluación del Impacto Ambiental del aeropuerto de montaña de la Cerdaña ()
Entity Ajuntament de Das (Cerdanya)
Directed by:  Marta Ministral
Researchers: 4
Amount: 10000 €
Period: 1988
Projects: Análisis del mercado de trabajo y la mobilidad laboral ()
Entity Instituto Nacional de Empleo
Directed by:  Marta Ministral
Researchers: 3
Amount: 25000 €
Period: 1987-1989


Projecte
Projects: INCOME (588476-EPP-1-2017-1-PT-EP)
Entity Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Directed by:  Joaquim Majo Fernandez
Researchers: 12
Amount: 141285 €
Period: 2018-2020
Projects: Actividades en el Medio Natural, motor de desarrollo sostenible en los territorios transfronterizos pirenaicos de montaña – NATTUR 2e AAP (EFA146/16 NATTUR)
Entity European Commission
Directed by:  José Conrado Garcia Boër
Researchers: 12
Amount: 112339 €
Period: 2018-2020
Projects: Ajut Programa TransferUdG 2016 (TRANSFER2016/24)
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Marc Saez Zafra
Researchers: 20
Amount: 12000 €
Period: 2017-2019
Projects: Models of Integrated TOurism in the MEDiterranean Plus, MITOMED + (782)
Entity European Commission
Directed by:  Lluis Prats Planaguma
Researchers: 14
Amount: 343870 €
Period: 2017-2020
Projects: Ajut Programa TransferUdG 2016 (TRANSFER2016/23)
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Maria del Pilar Marques Gou
Researchers: 12
Amount: 12000 €
Period: 2017-2019
Projects: GRHCS087. Xarxes organitz., innov. i desenvolup. d'estratèg. i product.turístics (ONIT). (GdRCompetUdG2017/25)
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Jaume - Oscar Guía Julve; Lluis Prats Planaguma
Researchers: 02
Amount: 28500 €
Period: 2017-2019
Projects: GRHCS066. Grup de recerca en Estadística, Econometria i Salut. GRECS. (GdRCompetUdG2017/19)
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Marc Saez Zafra
Researchers: 02
Amount: 57000 €
Period: 2017-2019
Projects: Anàlisis de Dades Composicionals i Espacials. Compositional and Spatial Data Analysis (COSDA) (2017SGR0656)
Entity Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Directed by:  Jose Antonio Martin Fernandez
Researchers: 04
Amount: 0 €
Period: 2017-2021
Projects: InfCT-2017.55 (InfCT-2017.55)
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Marc Saez Zafra
Researchers: 7
Amount: 5075 €
Period: 2017
Projects: Recerca Interdisciplinar en Gènere i Superació de Desigualtats Socials (2017SGR1744)
Entity Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Directed by:  Patricia Melgar Alcantud
Researchers: 04
Amount: 0 €
Period: 2017-2021
Projects: Organizational Networks and Innovation in Tourism (ONIT) (2017SGR0487)
Entity Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Directed by:  Lluis Prats Planaguma
Researchers: 06
Amount: 10000 €
Period: 2017-2021
Projects: Recerca en gestió de destinacions turístiques (MPCUdG2016/134)
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Jaume - Oscar Guía Julve
Researchers: 08
Amount: 36000 €
Period: 2016-2018
Projects: Modelització estadística i economètrica (MPCUdG2016/069)
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Marc Saez Zafra
Researchers: 14
Amount: 45000 €
Period: 2016-2018
Projects: A proposal for stimulating young tourism mobility out of season though Spiritual Tourism (699460)
Entity European Commission
Directed by:  Maria Dolors Vidal Casellas
Researchers: 6
Amount: 40061 €
Period: 2016-2017
Projects: Discovering rural Europe through hiking trails (699540)
Entity European Commission
Directed by:  Lluis Prats Planaguma
Researchers: 1
Amount: 13766 €
Period: 2016-2017
Projects: SPIRIT-Youth (699460)
Entity European Commission. Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)
Directed by:  Dolors Vidal Casellas
Researchers: 6
Amount: 0 €
Period: 2016-2017
Projects: ACCENTGASTRONOMY (SI2.710594)
Entity DG Enterprise and Industry. European Commission (ENTR)
Directed by:  Lluis Prats Planaguma
Researchers: 7
Amount: 78269 €
Period: 2015-2017
Projects: ACTITUDES Y MECANISMOS SOCIALES EN TORNO A LA EVASION FISCAL: UN ANALISIS DE LOS FACTORES EXPLICATIVOS INDIVIDUALES Y CONTEXTUALES UTILIZANDO EL METODO DEL FACTORIAL SURVEY (CSO2015-66077-R)
Entity Ministerio de Economía y Competitividad
Directed by:  Edurne Bartolomé Peral
Researchers: 9
Amount: 300000 €
Period: 2015-2017
Projects: Grup de Recerca en Innovació Tecnològica al Sistema Productiu (GITASP) (2014SGR0868)
Entity Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Directed by:  Joaquim de Ciurana Gay
Researchers: 21
Amount: 0 €
Period: 2014-2017
Projects: Anàlisis de Dades Composicionals i Espacials. COmpositional and Spatial Data Analysisi [COSDA] (2014SGR0551)
Entity Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Directed by:  Jose Antonio Martin Fernandez
Researchers: 24
Amount: 43000 €
Period: 2014-2017
Projects: El joc de l'avaluació continuada! ()
Entity Subcomissió de Millora i Innovació de la CACG, el Vicerectorat de Política Docent i el PMID
Directed by:  Mercè Bernardo
Researchers: 6
Amount: 1500 €
Period: 2014-2015
Projects: L’ús social de l’espai turístic (HSEQUIP24)
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Nuria Gali Espelt
Researchers: 31
Amount: 7404 €
Period: 2014
Projects: Models of Integrated TOurism in the MEDiterranean (1M-MED14-10)
Entity European Commission
Directed by:  Lluis Prats Planaguma
Researchers: 9
Amount: 45674 €
Period: 2014-2015
Projects: Fidelització de turistes a través de gamificació (2013 DI 050)
Entity Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Directed by:  Lluis Prats Planaguma
Researchers: 01
Amount: 27360 €
Period: 2014-2017
Projects: Estudi Hotel Torre Mirona (14PTXP004)
Entity Costa Brava Centre Hotels Cooperativa, SCCL
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 500 €
Period: 2014
Projects: Estudi Econòmic per la pèrdua de la representació dels productes elaborats per Bodegas Lan, Santiago Ruíz, SA i Tierra y Viñas, SA. (13PGXP016)
Entity Representaciones Pérez Santamaría, S.L.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 1200 €
Period: 2014
Projects: Estudi i anàlisis de la demanada potencial de turisme xinès en la destinació Costa Brava - Girona (2013 DI 040)
Entity Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Directed by:  Jiayi Lin; Jaume - Oscar Guía Julve
Researchers: 2
Amount: 0 €
Period: 2014-2017
Projects: Un modelo formativo para el desarrollo de competencias profesionales en educación para la sostenibilidad y en educación científica: caracterización, aplicación y evaluación (EDU2012-39027-C03-03)
Entity
Directed by:  Doctora Rosa M. Medir Huerta
Researchers: 10
Amount: 16000 €
Period: 2013-2015
Projects: Un modelo formativo para el desarrollo de competencias profesionales en educación para la sostenibilidad y en educación científica: caracterización, aplicación y evaluación. (EDU2012-39027-C03-03)
Entity Ministerio de Economía y Competitividad
Directed by:  Rosa M. Medir Huerta
Researchers: 10
Amount: 18750 €
Period: 2013-2015
Projects: Un modelo formativo para el desarrollo de competencias profesionales en educación para la sostenibilidad y en educación científica: caracterización, aplicación y evaluación (EDU2012-39027-C03-03)
Entity Ministerio de Economía y Competitividad
Directed by:  Rosa M. Medir Huerta
Researchers: 11
Amount: 18720 €
Period: 2013-2015
Projects: Impacto de la crisis económica sobre la utilización de servicios sanitarios (SING12/19)
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Maria Carme Saurina Canals
Researchers: 22
Amount: 8140 €
Period: 2013-2014
Projects: NEZEH. Nearly Zero Energy Hotels. ()
Entity Comissió Europea
Directed by:  Lluís Prats Planagumà
Researchers:
Amount: 50276 €
Period: 2013-2016
Projects: CONFIANZA Y DESCONFIANZA SOCIAL EN GRUPOS EXTERNOS EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA USANDO LA METODOLOGIA DEL FACTORIAL SURVEY (CSO2012-34684)
Entity Ministerio de Economía y Competitividad
Directed by:  Edurne Bartolomé Peral
Researchers: 9
Amount: 14000 €
Period: 2013-2015
Projects: Impacte econòmic de l'activitat turística a Barcelona ()
Entity Barcelona Activa-Ajuntament de Barcelona
Directed by:  Esther Martinez Garcia
Researchers: 11
Amount: 54595 €
Period: 2013-2014
Projects: Beques per a estades de recerca a l'estranger (BE2012) (2012 BE1 00708)
Entity Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Directed by:  Lluis Coromina Soler
Researchers: 1
Amount: 8438 €
Period: 2013
Projects: Evaluation of Quality of Cooperation in Education Ecosystem as a Mechanism for Building Professional Competencies (544028)
Entity Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Directed by:  Lluis Prats Planaguma
Researchers: 3
Amount: 15176 €
Period: 2013-2017
Projects: Estudi econòmic a Helvetia Previsión SA (13PGXP015)
Entity Helvetia Compañía Suzia, S.A. de Seguros y Reaseguros
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 1200 €
Period: 2013
Projects: Valoració Económica Clausjürgen Franken (12PGXP041)
Entity Clausjürgen Franken
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 1000 €
Period: 2013
Projects: Estudi Pla Econòmic de l'Hotel Coll de Torroella de Montgrí (12PGXP031)
Entity Costa Brava Centre Hotels Cooperativa, SCCL
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 1500 €
Period: 2013
Projects: Estudi Pla Econòmic de la Casa Cilella i Can Blanxart (12PGXP030)
Entity Costa Brava Centre Hotels Cooperativa, SCCL
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 1400 €
Period: 2013
Projects: Estudi econòmic i financer Ca la Bonica (13PGXP012)
Entity Costa Brava Centre Hotels Cooperativa, SCCL
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 600 €
Period: 2013
Projects: Estudi Valoració Econòmica per Allianz (13PGXP003)
Entity ALLIANZ Seguros, S.A.
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 750 €
Period: 2013
Projects: Confianza y desconfianza social en grupos externos en la sociedad española usando la metodología del factorial survey (CSO2012-34684)
Entity Ministerio de Economía y Competitividad
Directed by:  Edurne Bartolome Peral
Researchers: 06
Amount: 14000 €
Period: 2013-2015
Projects: Un modelo formativo para el desarrollo de competencias profesionales en educación para la sostenibilidad y educación científica: caracterización, aplicción y evaluación (EDU2012-39027-C03-03)
Entity
Directed by:  Rosa M. Medir Huerta
Researchers: 12
Amount: 36000 €
Period: 2012-2015
Projects: ACCESSI Turisme. Destinacions turístiques accessibles. ()
Entity Agencia Catalana de Turisme (Generalitat de Catalunya)
Directed by:  Lluís Prats Planagumà
Researchers:
Amount: 43216 €
Period: 2012
Projects: Projecte sobre la Viabilitat Econòmica i Jurídica de la Segregació de l'Actual Entitat de Població de Medinyà (12PGXP008)
Entity Ajuntament de St. Julià de Ramis
Directed by:  Jordi Comas Trayter
Researchers:
Amount: 9000 €
Period: 2012
Projects: Millora de la qualitat docent mitjançant aprenentatge cooperatiu en una perspectiva interdisciplinar. (2010MQD00017)
Entity Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Directed by:  Alberto Ruda Gonzalez
Researchers: 07
Amount: 10000 €
Period: 2011-2012
Projects: ERNEST. European Research Network on Sustainable Tourism. ()
Entity Comissió Europea
Directed by:  Lluís Prats Planagumà
Researchers:
Amount: 28000 €
Period: 2011-2012
Projects: Anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball no sexuats en els plans de igualtat i convenis col·lectius de la província de Girona, com a eina bàsica per a la gestió dels recursos humans no discriminatòria. (U-84/10)
Entity Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya
Directed by:  M. Dolores Muñoz Soler
Researchers: 4
Amount: 12883 €
Period: 2010-2011
Projects: Regional Policies for Responsible Development: evaluation of CSR and economic performance in the MED area (2G-MED09-2336)
Entity DG for Regional Policy. European Commission (REGIO)
Directed by:  Maria del Pilar Marques Gou
Researchers: 6
Amount: 103938 €
Period: 2010-2012
Projects: Modelització de processos puntuals. Perspectiva de conservació paisatgística mitjançant l'estudi dels incendis forestals. (SING2010A/7)
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Marc Saez Zafra
Researchers: 17
Amount: 5200 €
Period: 2010-2011
Projects: Un procés de qualitat per un turisme actiu sostenible en l'espai pirinenc transfronterer. (EFA 111/09)
Entity DG for Regional Policy. European Commission (REGIO)
Directed by:   Vicerectorat de Politica Internacional
Researchers: 8
Amount: 115341 €
Period: 2010-2014
Projects: Desarrollo y gestión de destinaciones turísticas en las fronteras norte y sur de Mexico ()
Entity Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Directed by:  Jaime Oscar Guia Julve
Researchers: 8
Amount: 28000 €
Period: 2010
Projects: Res'pir, Un procés de qualitat per un turisme actiu sostenible en l'espai pirinenc transfronterer. (EFA 111/09 - Res'pir)
Entity FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional)
Directed by:  José Conrado García-Boër
Researchers:
Amount: 1798130 €
Period: 2010-2013
Projects: Un procés de Qualitat per un turisme actiu sostenible en l'espai pirinenc transfronterer RESPIR. ()
Entity DG for Regional Policy. European Commission (REGIO)
Directed by:  Lluís Prats Planagumà
Researchers:
Amount: 62032 €
Period: 2010-2013
Projects: Grup de recerca en innovació tecnològica al sistema productiu (GITASP) (2009SGR0577)
Entity Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Directed by:  Marti Casadesus Fa
Researchers: 24
Amount: 41600 €
Period: 2009-2014
Projects: L'organització de Serveis Territorials Complexos: el cas de les Destinacions Turístiques ()
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Jaime Oscar Guia Julve
Researchers:
Amount: 14000 €
Period: 2009
Projects: Desarrollo turístico en la frontera El Paso-Juarez ()
Entity Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Directed by:  Jaime Oscar Guia Julve
Researchers: 8
Amount: 28000 €
Period: 2009-2010
Projects: Memories and Souvenirs: There is something new? ()
Entity Xarxa d'Universitats del Programa Euroweek
Directed by:  Raquel Camprubí Subirana
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2009
Projects: Ajut a la publicació d'articles vinculats a tesis doctorals (Dani Blasco Franch) ()
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Jaime Oscar Guia Julve
Researchers: 1
Amount: 800 €
Period: 2009
Projects: Ajut a la publicació d'articles vinculats a tesis doctorals (Pilar Presas Maynegre) ()
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Jaime Oscar Guia Julve
Researchers: 1
Amount: 800 €
Period: 2009
Projects: Ajut a la publicació d'articles vinculats a tesis doctorals (Raquel Camprubí Subirana) ()
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Jaime Oscar Guia Julve
Researchers: 1
Amount: 800 €
Period: 2009
Projects: Ajut a la publicació d'articles vinculats a tesis doctorals (Joan Solé Pla) ()
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Jaime Oscar Guia Julve
Researchers: 1
Amount: 500 €
Period: 2009
Projects: Ajuts a la coordinació de projectes de gran abast ()
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Jaime Oscar Guia Julve
Researchers:
Amount: 25000 €
Period: 2009-2010
Projects: InterCareer ()
Entity Organismo Autonomo Programas Educativos Europeos OAPEE
Directed by:  Lluis Prats Planaguma
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2009
Projects: Desarrollo de destinos de turismo transfronterizo en las fronteras norte y sur de México: Diagnóstico y propuestas de gestión. (A/028139/09)
Entity
Directed by:  Jaime Oscar Guia Julve
Researchers: 5
Amount: 23000 €
Period: 2009-2010
Projects: Ajuts Complementaris per a la Mobilitat d'Investigadors de la UdG 2009 ()
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Raquel Camprubi Subirana
Researchers: 1
Amount: 3400 €
Period: 2009-2010
Projects: Marketing & Management Strategies for Small Family hotels II (MnM's II) ()
Entity Organismo Autonomo Programas Educativos Europeos OAPEE
Directed by:  Lluis Prats Planaguma
Researchers: 14
Amount: 35279 €
Period: 2008-2009
Projects: Formation - Handicap - Tourisme: cap vers de nouveaux horizons ()
Entity
Directed by:  Lluis Prats Planaguma
Researchers: 9
Amount: 0 €
Period: 2008-2009
Projects: Processos Complexos d'Emprenentatge: El cas d'un producte turísic tranfronterer (Complex Entrepreneurial Processes: the case of a crossborder tourism product ) ()
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Jaime Oscar Guia Julve
Researchers:
Amount: 8000 €
Period: 2008
Projects: Handicap tourism ()
Entity Organismo Autonomo Programas Educativos Europeos OAPEE
Directed by:  Lluis Prats Planaguma
Researchers: 8
Amount: 35000 €
Period: 2008-2009
Projects: The Mirror Effect ()
Entity Xarxa d'Universitats del Programa Euroweek
Directed by:  Raquel Camprubí Subirana
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2008
Projects: Ajuts Complementaris per a la Mobilitat d'Investigadors de la UdG 2008 ()
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Lluis Prats Planaguma
Researchers: 1
Amount: 3700 €
Period: 2008-2009
Projects: Análisis del potencial de desarrollo de un destino turístico transfronterizo en redes dinámicas ciudad Juárez -el paso y propuesta de implementación. (A/016271/08)
Entity
Directed by:  Jaime Oscar Guia Julve
Researchers: 5
Amount: 20000 €
Period: 2008-2009
Projects: Marketing & Management Strategies for Small Famili Hotels ( MnM´s III) ()
Entity Organismo Autonomo Programas Educativos Europeos OAPEE
Directed by:  Lluis Prats Planagumà
Researchers:
Amount: 39343 €
Period: 2008-2009
Projects: Accessibilità, Mobilità Overland a Roma: Cultura e turismo per tutti(AMOR) ()
Entity Agència Nacional Italiana Erasmus
Directed by:  Lluis Prats Planagumà
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2008-2010
Projects: La construcció de la imatge de la destinació turística: el paper de les xarxes relacionals ()
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Jaime Oscar Guia Julve
Researchers:
Amount: 14000 €
Period: 2007-2008
Projects: Desigualtats socioeconòmiques i mediambientals en la incidència del càncer en la Regió Sanitària Girona ()
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Marc Saez Zafra
Researchers: 11
Amount: 11000 €
Period: 2007-2008
Projects: Ajuts Complementaris per a la mobilitat d'Investigadors de la UdG 2006. ()
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Raquel Camprubi Subirana
Researchers: 1
Amount: 3550 €
Period: 2007
Projects: Marketing and Management Strategies for small family hotels (ES/07/PAP-ERA/IP/11)
Entity Socrates Programme
Directed by:  Lluis Prats Planaguma
Researchers: 14
Amount: 35279 €
Period: 2007-2008
Projects: Vocational management training for the European tourism industry (VocMat) ()
Entity Organismo Autonomo Programas Educativos Europeos OAPEE
Directed by:  Lluis Prats Planaguma
Researchers: 14
Amount: 0 €
Period: 2007-2010
Projects: Compatibilitat dels horaris laborals i familiars ()
Entity Fons Social Europeu iniciativa comunitaria EQUAL
Directed by:  M. Dolores Muñoz Soler
Researchers: 04
Amount: 6000 €
Period: 2007
Projects: Estudio comparativo sobre la utilización de los servicios sanitarios en Catalunya en función del origen y del género de los usuarios. La atención pediátrica y la atención a la salud sexual y reproductiva (07/0156)
Entity
Directed by:  M. Dolores Muñoz Soler
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2007-2009
Projects: Centro de Investigación Biomédica en Red en Epidemiología y Salud Pública (CIBER CB06/02/1002)
Entity MCYT
Directed by:  Marc Saez Zafra
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2007-
Projects: Estudio sobre El sector turístico y sus necesidades formativas en los municipios ribereños del río Ter ()
Entity
Directed by:  Margarida Castañer Vivas
Researchers: 3
Amount: 0 €
Period: 2007
Projects: Estudi del desenvolupament sostenible del turisme a Madagascar. ()
Entity Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Directed by:  Marta Ministral Masgrau
Researchers: 1
Amount: 15000 €
Period: 2007
Projects: Estudi del desenvolupament sostenible del turisme a Perú. ()
Entity Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Directed by:  Marta Ministral Masgrau
Researchers: 1
Amount: 15000 €
Period: 2007
Projects: Prevalencia de fragilidades en personas de 75 y más años (PI050860)
Entity Instituto de Salud Carlos III - Fondo de Investigación Sanitaria (FIS)
Directed by:  Josep Garre Olmo
Researchers: 11
Amount: 42245 €
Period: 2006-2008
Projects: Optimización de un Programa de Evaluación y Desarrollo de Competencias Directivas. (SEJ2006-10017)
Entity Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Directed by:  Joan Manuel Batista Foguet
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2006-2009
Projects: Diferències de preus entre zones turístiques i no turístiques ()
Entity
Directed by:  Modest Fluvia Font
Researchers: 3
Amount: 0 €
Period: 2006-2007
Projects: Recerca de les eines per a la millora de la competitivitat de les empreses a través de l'europeització de la jornada laboral ()
Entity
Directed by:  M. Dolores Muñoz Soler
Researchers: 04
Amount: 0 €
Period: 2006
Projects: ESSi: European Social Survey (3rd round). Improving Social Measurement in Europe. (026042(RII3))
Entity Comissió Europea
Directed by:  Willem E. Saris (Universitat Ramon Llull - ESADE)
Researchers: 11
Amount: 0 €
Period: 2006-2008
Projects: Estudi de la formació superior universitaria en Turisme al Regne Unit. Els processos formatius en l'Espai Superior d'Ensenyament Superior. ()
Entity Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Directed by:  Marta Ministral Masgrau
Researchers: 1
Amount: 15000 €
Period: 2006
Projects: Estades de professors-investigadors en centres d'investigació estrangers o espanyols (Programa Salvador de Madariaga) (PR2006-0285)
Entity Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Directed by:  Marta Ministral i Masgrau
Researchers: 1
Amount: 34400 €
Period: 2006-2007
Projects: Aprenentatge de conceptes econòmics bàsics a través de les tecnologies de la informació i comunicació: part 2 (AICEB-TIC-2) ()
Entity Sense Especificar
Directed by:  Ramon Ballester Gonzalez
Researchers:
Amount: 2500 €
Period: 2005
Projects: Ajuts per a la mobilitat d'investigadors de la UdG 2005 ()
Entity Altres Organismes Nacionals
Directed by:  Lluis Prats Planaguma
Researchers: 1
Amount: 2070 €
Period: 2005
Projects: - Grup de recerca en Innovació Tecnològica al sistema Productiu (GITASP) - Ajuts per a grups de recerca consolidats (GRC) (2005SGR 00615)
Entity Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Directed by:  Jaume Valls Pasola
Researchers:
Amount: 39000 €
Period: 2005-2008
Projects: Génere i Immigració: utilització dels serveis sanitaris de la població de SALT a la comarca del Gironès. (U-60/05)
Entity Institut Català de les Dones (ICD)
Directed by:  M. Dolores Muñoz Soler
Researchers: 04
Amount: 6000 €
Period: 2005
Projects: Estudi de gènere i lideratge a les administracions públiques gironines. Habilitats i coneixements aplicats a la direcció: les dones directives (GAP/2905/2005)
Entity Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC)
Directed by:  Assumpcio Rafart Serra
Researchers: 4
Amount: 3000 €
Period: 2005
Projects: Estado de salud, necesidad y utilización de servicios de atención primaria de la población inmigrante en la región sanitaria de Girona (P104495)
Entity
Directed by:  M. Dolores Muñoz Soler
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2005-2007
Projects: Grup de Recerca Consolidat Coordinat (ESADE-GRECS). Centre Català de Metodologia Estadística Aplicada I Enquestes/Catalan Center for Survey Research and Applied Statistical Methods. (2005SGR00064)
Entity Generalitat de Catalunya
Directed by:  Willem Egbert Saris
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2005-2013
Projects: Generació i transferència de coneixement mitjançant l'establiment d'una xarxa internacional de recerca en gestió estratègica, lideratge i competitivitat. ()
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Jordi Balague Canadell
Researchers:
Amount: 4000 €
Period: 2004
Projects: Ajuts per a la mobilitat d'investigadors de la UdG ()
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Lluis Coromina Soler
Researchers: 1
Amount: 2736 €
Period: 2004
Projects: Equitat diferencial per gènere en l'utilització de serveis sanitaris d'atenció primària. (U-53/04)
Entity Altres Organismes Nacionals
Directed by:  M. Dolores Muñoz Soler
Researchers: 03
Amount: 6000 €
Period: 2004
Projects: Estado de salud, necesidad y utilización de servicios de atención primaria de la población inmigrante en la Región Sanitaria de Girona (PI040495)
Entity Instituto de Salud Carlos III
Directed by:  Maria Carme Saurina Canals
Researchers: 31
Amount: 50600 €
Period: 2004-2007
Projects: Desigualdades socioeconómicas y medioambientales en salud en ciudades de Cataluña. (PI040399)
Entity Instituto de Salud Carlos III
Directed by:  Maria Antonia Barcelo Rado
Researchers: 08
Amount: 21045 €
Period: 2004-2007
Projects: Innovació, xarxes i competitivitat a la indústria turística. ()
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Jaime Oscar Guia Julve
Researchers:
Amount: 2500 €
Period: 2004-2005
Projects: Las estrategias de exploración y explotación: Una aproximación desde el concepto de capital social a los casos de la industria cerámica y turística ()
Entity Ministerio de Ciencia y Tecnología
Directed by:  Lluis Prats Planaguma
Researchers: 6
Amount: 0 €
Period: 2004-2007
Projects: Programa de recerca en xarxes i innovació en turisme ()
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Jaime Oscar Guia Julve
Researchers:
Amount: 3000 €
Period: 2004
Projects: Comparativa de les diferents fórmules de contemplar la figura del municipi turístic i el seu finançament als diferents països de la Unió Europea ()
Entity Patronat Catalunya Món
Directed by:  Jaime Oscar Guia Julve
Researchers: 4
Amount: 10000 €
Period: 2004
Projects: Estadística, Economia Aplicada i Salut. GRECS ()
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Germà Coenders Gallart
Researchers:
Amount: 2500 €
Period: 2003-2004
Projects: Commerciaux transfrontaliers en Catalogne (I3A-8-208-E)
Entity DG for Regional Policy. European Commission (REGIO)
Directed by:  Lluis Prats Planaguma
Researchers: 7
Amount: 38000 €
Period: 2003-2006
Projects: Actividades extraescolares de los alumnos de primaria de Girona ()
Entity
Directed by:  Mª Carmen Saurina Canals
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2003-2004
Projects: Estudi descriptiu de l'estat actual de les oficines de turisme de la Xarxa d'Oficines de Turisme de Catalunya ()
Entity Consorci Turisme de Catalunya
Directed by:  Joaquim Majó Fernández
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2003-
Projects: Història del Turisme ()
Entity Xarxa d'Escoles de Turisme de la Universitat de Girona
Directed by:  M. Dolors Vidal Casellas
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2003-
Projects: The cultural dimension in the tourism marketing stratgey - A comparative study in selecte3d areas in Spain and Norway. The Telemark Region and Catalunya ()
Entity Xarxa d'Universitats del Programa Euroweek
Directed by:  Nuria Gali Espelt
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2003-
Projects: Habilitats i coneixements aplicats a la direcció d'empreses: les dones directives, estudi de gènere i direcció a les empreses gironines ()
Entity Institut Català de les Dones (ICD)
Directed by:  M. Dolores Muñoz Soler
Researchers: 07
Amount: 6000 €
Period: 2003
Projects: La dinámica el estado de salud y los factores socioeconómicos a lo largo del ciclo vital. Implicaciones para las política públicas. ()
Entity Fundación BBVA
Directed by:  M. Dolores Muñoz Soler
Researchers: 03
Amount: 0 €
Period: 2003-2005
Projects: Informe sobre les possibilitats turístiques de l'Alta Garrotxa vinculades a l'excursionisme i al turisme científic ()
Entity
Directed by:  Margarida Castañer Vivas
Researchers: 3
Amount: 0 €
Period: 2003
Projects: Recerca en Estrategia, Competitivitat, Innovació i Territori ()
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Jordi Balague Canadell
Researchers:
Amount: 4953 €
Period: 2002-2004
Projects: Atlas de mortalidad de las capitales de provincia de catalunya, 1992-1999 (PI020735)
Entity Instituto de Salud Carlos III - Fondo de Investigación Sanitaria (FIS)
Directed by:  Marc Saez Zafra
Researchers: 04
Amount: 14375 €
Period: 2002-2005
Projects: Turismo y medio ambiente en el litoral Mediterráneo de España e Italia (HI2000-65)
Entity Ministerio de Ciencia y Tecnología
Directed by:  Lluís Mundet Cerdán
Researchers: 6
Amount: 8476 €
Period: 2002
Projects: Encuestas y Calidad de la Información Estadística ()
Entity Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)
Directed by:  Germà Coenders Gallart
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2001-2003
Projects: Rutes turístiques culturals: estructures de gestió i plans d'acció (ICT/107/202(codi ajut Z1))
Entity
Directed by:  Jaime Oscar Guia Julve
Researchers: 6
Amount: 15000 €
Period: 2001
Projects: Móduls de síntesi activa: instruments per a l’aprenentatge de conceptes econòmics ()
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Ramon Ballester González
Researchers: 5
Amount: 4808 €
Period: 2000-2001
Projects: Determinants de la competitivitat empresarial a les comarques gironines. ()
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Jordi Balague Canadell
Researchers: 08
Amount: 6010 €
Period: 2000-2001
Projects: L'impacte del sector de la construcció en el model turístic de la Costa Brava. ()
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Jose Antonio Donaire Benito
Researchers: 06
Amount: 6010 €
Period: 2000-2001
Projects: Análisis del impacto del sector de la construcción en el modelo turístico de la Costa Brava ()
Entity Universitat de Girona - Instituto Superior de Estudios Turísticos
Directed by:  José Antonio Donaire Benito
Researchers: 7
Amount: 6011 €
Period: 2000-2001
Projects: Estudi de la Planificació Bibliotecària per a la ciutat de Terrassa ()
Entity Sense Especificar
Directed by:  Joan Solé Pla
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 1999
Projects: Ajuda amb càrrec al fons del "Programa Institucional d'Ajuts a la Recerca" (PIAR) ()
Entity Sense Especificar
Directed by:  Joan Solé Pla
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 1996-
Projects: Avaluació econòmica de projectes medi-ambientals i turístics ()
Entity Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Directed by:  Marc Saez Zafra
Researchers: 09
Amount: 6010 €
Period: 1996
Projects: El fracàs escolar a Catalunya - Centre d'Iniciatives i Recerques sobre l'Europa Mediterrània (CIREM). ()
Entity Sense Especificar
Directed by:  Joan Sole Pla
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 1995
Projects: Contextos de desarrollo y cualidad de vida de la infancia de 6 a 12 años de la provincia de Girona (PB93-0544)
Entity Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Directed by:  Jose Ignacio Vila Mendiburu
Researchers: 11
Amount: 25874 €
Period: 1994-1997
Projects: Estudio comparativo de los contenidos de los oficios del Sector de la Construcción en los diferentes países de la Comunidad Económica Europea -Centre d'Iniciatives i Recerques sobre l'Europa Mediterrània (CIREM). ()
Entity Sense Especificar
Directed by:  Joan Sole Pla
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 1991
Projects: Transformaciones Laborales en la Industria de la Construcción en Catalunya. ()
Entity Sense Especificar
Directed by:  Joan Sole Pla
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 1990
Projects: Las Relaciones Laborales y Trabajo Precario en el Comercio. ()
Entity Sense Especificar
Directed by:  Joan Sole Pla
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 1988
Projects: La Industria Textil Lanera del Vallès Occidental. ()
Entity Sense Especificar
Directed by:  Joan Sole Pla
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 1988
Projects: Características socio-económicas de los residentes europeos en la Costa Brava ()
Entity
Directed by:  M. Dolores Muñoz Soler
Researchers: 02
Amount: 0 €
Period: 1987-1988


Datum references: System of information GREC