ONIT Xarxes organitzatives, innovació i desenvolupament d'estratègies i productes turístics (ONIT)

Projectes i contractes

Contacte

Grup de recerca ONIT

Facultat de turisme

Universitat de Girona

Pl, Ferrater Mora, 1

17071 Girona

Tel. +34 972 41 97 20

Fax +34 972 41 97 09

Projectes i contracte

Participació en projectes

Contracte
Projecte: Dictamen Pericial sobre els perjudicis econòmics, en concepte de lucre cessant, per l'accident que va patir l'autobús matrícula 3190HTF, propietat de l'empresa Gironabus, S.L., el dia 21 de setembre de 2014, i que el va mantenir paralitzat al taller, per a la seva reparació, fins al dia 26 de novembre de 2014 ()
Entitat ALLIANZ Seguros, S.A.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2015
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoración de los perjuicios económicos causados al Sr. Raimon Marquier Esteve, a consecuencia del incumplimiento, por parte del Sr. Alfred Fàbrega, de la cláusula tercera del contrato firmado en Girona el 18 de abril de 2013 ()
Entitat Raimon Marquier Esteve
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2015
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoración del cálculo de los perjuicios económicos, causados al Sr. Ignacio Irazustabarrena Iparraguirre, debido a las lesiones que sufrió en el accidente que tuvo el día 13 de agosto de 2011, y que lo tuvieron de baja laboral hasta el día 4 de julio de 2013, fecha a partir de la cual se le reconoció una incapacidad permanente en el grado de total, realizado por el Sr. Asier Ilzarbe Bergara ()
Entitat GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2014
Projecte: Dictamen pericial sobre los contenidos referentes al lucro cesante de la sentencia Nº23/2014 de la Juez Sra. Angela Fernandez Zabalegui del Juzgado de Instrucción Nº3 de Tolosa (Gipuzkoa) ()
Entitat GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2014
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoración del lucro cesante como consecuencia del accidente sufrido por la Sra. Isabel Rosario Pérez García el día 5 de agosto de 2011, realizado por el Sr. Daniel Riera Cabau. ()
Entitat GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2014
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoración del cálculo de los perjuicios económicos causados a la Sra. Esther España García, debido a la paralización del camión Mercedes Ateo matrícula 6484FXD, accidentado el día 22 de junio del año 2009, realizado por la parte demandante ()
Entitat AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2014
Projecte: Dictamen Pericial sobre la comptabilitat de la mercantil Torre del Fum, S.L. ()
Entitat Jaume Roldós i Casellas
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2014
Projecte: Estudi sobre l'impacte econòmic de l'edició 58ena edició de Girona Temps de Flors (037/13 15/07/13)
Entitat Ajuntament de Girona
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors: 3
Import: 5623 €
Període: 2013
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoración del lucro cesante como consecuencia del accidente que sufrió el Sr. Daniel Socías Soto, que le causó la muerte, el día 16 de abril del 2009, realizado por el Sr. Borja Vallbona de la Cruz de Vias Asesores Tributarios, S.L. ()
Entitat GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2013
Projecte: Dictamen pericial a los efectos de aportarlo al proceso judicial seguido en el Juzgado de Instrucción número 4 de Girona, Diligencias Previas 2433/2011, promovido por las mercantiles reseñadas, y en el cuál me piden que realice el cálculo de los fondos generados por las operaciones (Cash Flow) y de los resultados operativos (EBITDA) de los ejercicios económicos 2008 a 2011 de la mercantil Matadero Salida 13, S.A., con la finalidad de elaborar conclusiones, sobre la capacidad de dicha empresa de producir flujos de caja positivos y autofinanciarse, y sobre los beneficios de las operaciones de los cuatro ejercicios analizados. ()
Entitat Matadero Salida 13, S.A.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2013
Projecte: Dictamen pericial sobre la situación contable, patrimonial y financiera de las mercantiles Tepibages, S.L. Y Canamap, S.L., y la viabilidad de explotación de los negocios, sobre la evolución de las facturas emitidas por Telepizza, S.A.U., contra las mercantiles citadas anteriormente, i las inversiones realizadas no amortizadas. ()
Entitat Tepibages, S.L.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2013
Projecte: Dictamen Pericial sobre el càlcul dels interessos de demora per operacions comercials derivats dels impagaments o del retard en els pagaments de les factures emeses per la mercantil Agusti y Masoliver, S.A., contra la Junta de Compensació Can Sola Gros I, pels treballs del contracte signat per la mercantil Agusti y Masoliver, S.A., i la Junta de Compensació Can Sola Gros I, en data 21 d'abril de 2006, d'acord amb la sentència núm. 137/2013 de 24 d'abril de 2013 del Sr. Jordi Palomer Bou, Magistrat Jutge del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona ()
Entitat Agusti i Masoliver, S.A.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2013
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració del càlcul dels perjudicis econòmics, realitzat per la part demandant, causats al Sr. Juan Francisco Mora Castro, degut a la paralització del vehicle Ford Transit amb matrícula 7394GDC des del dia 19 de març de 2012 fins al dia 23 de maig de 2012 ()
Entitat ALLIANZ Seguros, S.A.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2013-
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics, provocats per l'accident que va patir el Sr. Clausjürgen Franken, que el va mantenir en situació d'incapacitat laboral, des del dia 7 de abril de 2011 fins al dia 5 d'abril de 2012 ()
Entitat Clausjürgen Franken
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2013-
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats per la paralització per accident del vehicle marca SCANIA, model 420LA4X2MNA, amb matrícula 9124-FBX i amb nº de bastidor VLUR4X20009110535, propietat de l'empresari individual Antonio Casado Perales, entre els dies 29/05/2012 i 26/07/2012. ()
Entitat Helvetia Compañía Suzia, S.A. de Seguros y Reaseguros
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2013-
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoración del perjuicio económico causado a la mercantil Representaciones Pérez Santamaría, S.L., por la pérdida de la representación de los productos elaborados por Bodegas Lan, S.A., Santiago Ruiz, S.A. y Tierras y Viñas, S.A., en la provincia de Girona. ()
Entitat Representaciones Pérez Santamaría, S.L.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2013-
Projecte: Realització d'una diagnosi turística del municipi de Susqueda (054/12 31/08/12)
Entitat Ajuntament de Susqueda
Direcció:  Silvia Aulet Serrallonga
Investigadors: 6
Import: 5085 €
Període: 2012
Projecte: Estudi d'un Pla Estratègic de Desenvolumapment Econòmic del minicipi Sarria de Ter (005/12 31/01/12)
Entitat Ajuntament de Sarrià de Ter
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors: 4
Import: 17492 €
Període: 2012
Projecte: Col.laborar en el projecte ERNEST d'accessibilitat, sostenibilitat i competitivitat a les platges de l'Estartit. (046/12 14/06/2012)
Entitat Ajuntament de Torroella de Montgrí
Direcció:  Lluis Prats Planaguma
Investigadors: 2
Import: 5932 €
Període: 2012
Projecte: BEST. BEaches accessibility and Security improvemenT. ()
Entitat Ajuntament de Torroella de Montgrí
Direcció:  Lluís Prats Planagumà
Investigadors:
Import: 5042 €
Període: 2012
Projecte: A-BEST. Accessibility - Beach Ecology Safety Technology. ()
Entitat Associació Elsa Integració
Direcció:  Lluís Prats Planagumà
Investigadors:
Import: 5042 €
Període: 2012
Projecte: Exellence. Beach Establishments Accessibility, Security and Environmental Impacts Education. ()
Entitat Ajuntament de Palafrugell
Direcció:  Lluís Prats Planagumà
Investigadors:
Import: 5042 €
Període: 2012
Projecte: Anàlisi d'indicadors d'atracció previ a la redacció del Mapa de Turisme i Patrimoni (002/14 17/01/2014)
Entitat
Direcció:  Jose Antonio Donaire Benito
Investigadors: 8
Import: 17373 €
Període: 2012-2013
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoración del lucro cesante como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió el Sr. David Marzo Cabero, realizado por el Sr. Marc Arias Bellot de Arias Actuarios, S.L.. ()
Entitat GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2012
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoración del perjuicio económico causado a la mercantil Representaciones Pérez Santamaría, S.L., por la pérdida de la representación de los productos elaborados por Gramona, S.A., en la provincia de Girona. ()
Entitat Representaciones Pérez Santamaría, S.L.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2012
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats a Gaforio Transports, S.L., per l'accident que va patir el Sr. Ricardo Gaforio Sánchez, el dia 27 d'agost de 2011 ()
Entitat Gaforio Transports, S.L.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2012
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoración del cálculo de los perjuicios económicos, realizado por el Sr. Miquel Verdaguer Puig, causados al Sr. Miguel Angel Agüera Martínez, debido a los sucesivos problemas de funcionamiento del vehículo BMW X-5, X-Drive 3.5d. que alega el demandante ()
Entitat Martín i Conesa, S.A.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2012
Projecte: Dictamen Pericial sobre los perjucicios económicos causados a la mercantil Fertilaiser, S.L., por la pérdida del contrato de mantenimiento de la depuradora industrial de Zumos Catalano Aragoneses, S.A. ()
Entitat Fertilaiser, S.L.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2012
Projecte: Dictamen Pericial sobre l'activitat econòmica i financera de la mercantil S&S Associats, S.L., amb N.I.F., des de l'exercici 2006 fins a l'exercici 2009. ()
Entitat Sònia Casassas Artigas
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2012
Projecte: Realitzar varis estudis sobre diferents temes: mercats, productes,competidors i promoció i comercialització. (032/11 22/06/11)
Entitat Patronat de Turisme Costa Brava Girona
Direcció:  Jose Antonio Donaire Benito
Investigadors: 8
Import: 11750 €
Període: 2011-2012
Projecte: Assessorament de suport a la presa de decisions, mitjançant la redacció d'un pla d'actuació. (047/11 02/09/2011)
Entitat Associació per al Desenvolupament de la Ribagorça Romànica (Patronat la Vall de Boí)
Direcció:  Daniel Blasco Franch
Investigadors: 11
Import: 14000 €
Període: 2011-2012
Projecte: ERNEST - Xarxa europea de Recerca en Turisme Sostenible (FP7-ERANET-2007-RTD219438)
Entitat Comissió Europea
Direcció:  Lluís Prats Planagumà
Investigadors:
Import: 28000 €
Període: 2011-2012
Projecte: Addenda per ampliar el contracte i les tasques del contracte inicial, per a l' assessorament de suport a la presa de decisions, mitjançant la redacció d'un pla d'actuació. (AD047/11 11/05/12)
Entitat Associació per al Desenvolupament de la Ribagorça Romànica (Patronat la Vall de Boí)
Direcció:  Daniel Blasco Franch
Investigadors: 11
Import: 9516 €
Període: 2011-2012
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoración del cálculo de los perjuicios económicos, realizado por el Sr. Manuel Herrera García, causados al Sr. Oscar Saldaña Rodríguez, debido a las lesiones que sufrió el día 02/09/2008, y que lo tuvieron 540 días de baja laboral. ()
Entitat GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2011
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració del càlcul del lucre cessant, realitzat per la part demandant, causat a l'empresa Ribas Ribot, S.L., degut a l'accident que va tenir el dia 24 de desembre de 2009, amb el camió marca Mercedes, amb matrícula número 4828 DSM i que va causar danys al remolc cisterna, marca Parcisa amb matrícula R-2528-BBZ, paralitzant la seva activitat des del mateix dia de l'accident fins al dia 13 d'abril de 2010 ()
Entitat Helvetia Compañía Suzia, S.A. de Seguros y Reaseguros
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2011
Projecte: Dictamen Pericial sobre la responsabilitat de la Gestoria Marré & Campàs, S.C.P., en els suposats errors i/o omissions en la seva activitat d'assessoria fiscal que van comportar una sanció administrativa a les mercantils Germans Monfulleda, S.L., Obres i Carrers Tordera, S.L., Agropecuaria Forestal, S.L. i Terres del Tordera, S.L., per deixar de presentar dintre del període establert en la normativa del tribut, la declaració referent al Model 110 IRPF Retención Trabajo Personal, corresponent al 4t. Trimestre de l'exercici 2008, i determinació de l'import de la reparació dels perjudicis econòmics directes. ()
Entitat Germans Monfulleda, S.L.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2011
Projecte: Dictamen Pericial sobre el procedimiento DP 6629/09-D contra Promociones Espartero Sur, S.L., Carlemany Construmany, S.L. y Caliope Construmat, S.L. ()
Entitat Pere Rossinyol i Vidal
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2011
Projecte: Dictamen Pericial sobre la situación patrimonial, económica y financiera de la sociedad mercantil Pen Duick, S.L., en los ejercicios contables 2008 y 2009. Determinación de las cantidades facturadas en concepto de royalties y publicidad de la sociedad Tele Pizza, S.A.U. a Pen Duick, S.L. en los ejercicios 2008 y 2009 e información sobre la cuota de mercado de Tele Pizza, S.A.U. en el mercado de las pizzas español. ()
Entitat Pen Duick, S.L.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2011
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats per la paralització per accident del vehicle marca VOLVO, denominació comercial FH480, amb matrícula 3883DZH i número de bastidor YV2ASW0A76B432484, propietat de l'empresa Operador Gallego & Lao, S.L. ()
Entitat Operador Gallego & Lao, S.L.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2011-
Projecte: Ampliació del nombre d'enquestes a realitzar en l' estudi sobre els factors que expliquen l'elecció de l'Aeroport de Girona i elaboració d'un informe. (AD063/10 17/01/2011)
Entitat GESTIO DE MARQUETING I SERVEIS DE LES COMARQUES GIRONINES,SLU
Direcció:  Jose Antonio Donaire Benito
Investigadors: 5
Import: 4298 €
Període: 2010
Projecte: Estudi sobre els factors que expliquen l'elecció de l'Aeroport de Girona i elaboració d'un informe. (063/10 22/07/10)
Entitat GESTIO DE MARQUETING I SERVEIS DE LES COMARQUES GIRONINES,SLU
Direcció:  Jose Antonio Donaire Benito
Investigadors: 5
Import: 17650 €
Període: 2010
Projecte: Creació d'un model d'enquesta sobre els factors que expliquen l'elecció de l'Aeroport de Girona. (002/11 17/01/11)
Entitat GESTIO DE MARQUETING I SERVEIS DE LES COMARQUES GIRONINES,SLU
Direcció:  Jose Antonio Donaire Benito
Investigadors: 3
Import: 17880 €
Període: 2010-2011
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració del càlcul del lucre cessant, causat al Sr. Joan Massegú Márquez, degut a l'accident que va tenir el dia 8 de setembre de 2008, amb el camió marca VOLVO, model FH12, amb matrícula número 9381 BZD i semi remolc marca TISVOL, model A87015, amb matrícula número R-8174-BBJ. ()
Entitat ALLIANZ Seguros, S.A.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2010
Projecte: Dictamen pericial sobre el Plan de viabilidad y Plan de pagos justificativo para el acuerdo con los acreedores de la sociedad INDUOVO, S.L. (Concurso Voluntario de Acreedores 32/2009-C) ()
Entitat Induovo, S.L.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2010
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats per la paralització per accident del furgó, IVECO Daily City 35S14, amb matrícula 5939 DLJ i amb nº de bastidor ZCFC35A400D278465, propietat de l'empresari individual Salvador Salas Torreblanca. ()
Entitat Helvetia Compañía Suzia, S.A. de Seguros y Reaseguros
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2010
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració de les participacions de la societat mercantil CARBO LLAG, S. L., amb data 16 de març de 2006 ()
Entitat CARBO LLAG, S.L.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2010
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics que podria provocar el tancament de les instal·lacions de la cuina central del restaurant, propietat del Sr. Lluís Roura Cruz i la Sra. Isabel Marques Granados, ubicat al carrer de La Guàrdia, núm. 22, de Tossa de Mar. ()
Entitat Lluís Costa Cruz
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2010
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració del càlcul dels perjudicis econòmics, causats al Sr. Jaime Icart Lamarca, degut a les lesions que va sofrir el dia 25/09/2008, i que el van tenir de baixa per incapacitat temporal fins al dia 08/01/2009, realitzat per el Sr. Juan Carlos Martínez Rodríguez ()
Entitat La Estrella, S.A. de Seguros y Reaseguros
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2010-
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats per la paralització per accident del vehicle marca IVECO, model 440S43 T/P, amb matrícula 8884 CRC i amb nº de bastidor WJMM1VUJ00C129523, propietat de l'empresari individual Ricardo Mateo Sancho, entre els dies 18/05/2009 i 06/07/2009. ()
Entitat Ricardo Mateo Sancho
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2010-
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració del càlcul dels perjudicis econòmics, realitzat per la part demandant, causats a la Sr. Josep Maria Humà i Vilaró, degut a les lesions que va sofrir en un accident de treball el dia 13 de juny de 2003, el qual el va portar a estar de baixa des del dia 13 de juny de 2003 fins al dia 9 d'agost de 2003, i des del dia 20 de gener de 2004 fins al dia 5 d'abril de 2004. ()
Entitat GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2010-
Projecte: Servei per a la elaboració de l'estudi sobre les necessitats de senyalització turística de la Comarca del Matarranya. (041/09 19/08/2009)
Entitat
Direcció:  Raquel Camprubi Subirana
Investigadors: 2
Import: 0 €
Període: 2009
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració del càlcul dels perjudicis econòmics, realitzat per la part demandant, causats a la Sra. Giussepina Veglia, degut a les lesions que va sofrir el dia 03/09/2007, i que la van tenir 90 dies de baixa laboral. ()
Entitat Línia Directa Aseguradora, S.A.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors: 1
Import: 1000 €
Període: 2009
Projecte: Dictamen Pericial sobre la responsabilitat de TAX Assessoria i Gestió, S.L.U., en els errors i/o omissions en la seva activitat d'assessoria fiscal i comptable que van comportar una sanció administrativa a la societat Estació de Servei Estel, S.L., i determinació de l'import de la reparació dels perjudicis econòmics directes. ()
Entitat Estació de Servei Estel, S.L.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors: 1
Import: 1000 €
Període: 2009-2010
Projecte: Dictamen Pericial sobre el resultat econòmic obtingut per la societat Serveis Financers Olot, S.L. durant els exercicis 2005, 2006, 2007 i 2008. ()
Entitat Merlant Assessoraments, S.L.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2009
Projecte: Dictamen Pericial sobre la determinació del valor final dels préstecs cedits pel Sr. Josep Mercader Serra a la societat JORDI COSTA I CIA., SOC. COL., l'any 1997 i 1998, considerant aquest valor final en data 30 de setembre de 2009. ()
Entitat Josep Mercader Serra
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2009
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració del dictamen sobre els perjudicis econòmics, realitzats pel Sr. Esteve Moya Goti i el Sr. Francesc Gubert Maria de l'empresa Addiens Asesores, S.L., en el marc del litigi judicial interposat per la Sra. Maria Eugenia Carbó Pagès. ()
Entitat Banco Vitalicio de España Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2009
Projecte: Dictamen Pericial sobre el resultat econòmic obtingut per la societat Core Sound Image 2007, S.L., durant els exercicis 2007 i 2008 i la causa del mateix. ()
Entitat Core Sound Image, 2007, S.L.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2009
Projecte: Dictamen Pericial sobre el resultat econòmic obtingut per la societat Cornest 2004 Consultors, S.L., durant els exercicis 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008 i la causa del mateix. ()
Entitat Core Sound Image, 2007, S.L.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2009
Projecte: Dictamen Pericial sobre la comparació dels rendiments del treball i dels rendiments del capital mobiliari de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de la Sra. Sílvia Esteve Colls i del Sr. Josep Maria Cornell Mir en els exercicis 2007 i 2008. ()
Entitat Josep Maria Cornell Mir
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2009
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats per la paralització per accident del semiremolc marca INVEPE amb matrícula L-170350 i amb nº de bastidor TX9S3803R4P005049, propietat de l'empresa TRANSNOS TRANSPORTES LDA, amb NIPC nº 503627429. ()
Entitat ALLIANZ Seguros, S.A.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2009-
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics, provocats per la situació d'incapacitat laboral per accident del Sr. Lluís Sanchez-Cuenca Cama, des del dia 27 de juny de 2008 fins al dia 24 d'octubre de 2008. ()
Entitat LLuís Sanchez-Cuenca Cama
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2009-
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats per la situació d'incapacitat temporal per accident del Sr. Joan Esqueu Collell, entre els dies 30 de desembre de 2007 i 27 d'octubre de 2008. ()
Entitat Joan Esqueu Collell
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2009-
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics, provocats per la situació d'incapacitat laboral per accident del Sr. Jordi Font Ponce, des del dia 9 de setembre de 2008 fins al dia 26 de juny de 2009. ()
Entitat Jordi Font Ponce
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2009-
Projecte: Diagnosi estratègica del comerç a Figueres en relació a la demanda dels nord-catalans del departament dels pyrénées orientales ()
Entitat
Direcció:  Lluis Prats Planaguma
Investigadors: 6
Import: 18000 €
Període: 2008
Projecte: Desarrollo turístico en la Isla de Marajó (Brasil) ()
Entitat Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Direcció:  Lluís Mundet
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2008-2009
Projecte: Pla de desenvolupament turístic a Caldes de Malavella ()
Entitat Ajuntament de Caldes de Malavella
Direcció:  Ramon Palau
Investigadors: 3
Import: 24000 €
Període: 2008
Projecte: Elaboració d'un manual de procediments pels albergs de joventut de Catalunya (093/08 19/11/2008)
Entitat Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Raquel Camprubi Subirana
Investigadors: 5
Import: 7700 €
Període: 2008
Projecte: Development of a formative System of linguistic tourism. ()
Entitat Scuola Superiore per Mediatori Linguistici
Direcció:  Lluís Prats Planagumà
Investigadors:
Import: 1072 €
Període: 2008
Projecte: Estudi de viabilitat econòmica i financera per a un projecte d'instal·lació hotelera a Llofriu (Palafrugell). (061/08 26/08/08)
Entitat Costa Brava Centre Hotels Cooperativa, SCCL
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors: 2
Import: 3000 €
Període: 2008
Projecte: Servei d'assessormaent i anàlisi estratègica sobre la incidència del fenomen turístic a la ciutat de Girona (024/08 01/04/08)
Entitat Ajuntament de Girona
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors: 3
Import: 10345 €
Període: 2008
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats a l'empresa Germans Genoher, C.B., per les lesions provocades al Sr. Francesc Xavier Genoher Sureda, en l'accident que va patir el dia 03/12/2006. ()
Entitat ARAG Compañía Internacional de Seguros i Reaseguros, S.A
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 750 €
Període: 2008
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats a l'empresa TALLER GIRONÍ DE DELINEACIÓ, S.L., en l'exercici 2006, per les entrades d'aigua de pluja al pis 3r, 3a., de l'edifici de la Comunitat de Propietaris Plaça Marquès de Camps, 19, que es el local en el qual desenvolupen la seva activitat. ()
Entitat ARAG Compañía Internacional de Seguros i Reaseguros, S.A
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2008
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats a l'empresa ADRIÁ CASAS, S.A., per la impossibilitat d'explotar, des del dia 05/07/2007 fins al dia 11/07/2007, el sortidor número 8 de la gasolinera BP, ubicada a Sant Feliu de Guíxols, carretera de Girona, Km. 0, degut a un impacte d'un vehicle que el va deixar inutilitzat. ()
Entitat ARAG Compañía Internacional de Seguros i Reaseguros, S.A
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2008
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats a la Sra. Montserrat Amagat Cubí, titular de l'explotació d'un negoci de quiosc i premsa situat a la Carretera de Santa Coloma, número 6 del municipi de Girona. ()
Entitat Montserrat Amagat Cubí
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2008
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats per la paralització per accident del camió marca SCANIA amb matrícula 2377 FDP i amb nº de bastidor XLER6X20004473696, propietat de l'empresari individual Daniel Mena Fernández ()
Entitat ALLIANZ Seguros, S.A.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2008-
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats per la paralització per accident del camió caixa marca VOLVO, model FH12 460 CV, amb matrícula GI-7765-BS i amb nº de bastidor YV2A4DBC9YB256599, propietat de l'empresari individual Carles Grabulosa Pericot. ()
Entitat La Estrella, S.A. de Seguros y Reaseguros
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2008-
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats per la paralització per accident del camió marca IVECO, amb matrícula número 2155-FSW i amb nº de bastidor WJMM1VUH40C171260, que arrossegava el semiremolc marca LECITRAILER amb matrícula número R-1449-BBP, propietat de l'empresa Trans-Llomar 2003, S.L. ()
Entitat ALLIANZ Seguros, S.A.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2008-
Projecte: Estudi de mercat per a un projecte d'instal·lació hotelera a Viladasens (022/07 02/03/2007)
Entitat Costa Brava Centre Hotels Cooperativa, SCCL
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors: 2
Import: 6500 €
Període: 2007
Projecte: Desenvolupament del producte 'Tren Verd dels Pirineus' i l'estudi de la seva viabilitat econòmica i financera. (051/07 31/05/2007)
Entitat Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (DIUE)
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors: 4
Import: 7741 €
Període: 2007
Projecte: Estudi de mercat per a un projecte d'instal·lació hotelera a Palamós. (064/07 29/06/2007)
Entitat Costa Brava Centre Hotels Cooperativa, SCCL
Direcció:  Raquel Camprubi Subirana
Investigadors: 2
Import: 6500 €
Període: 2007
Projecte: Ús vacacional de les vivendes a Catalunya ()
Entitat Generalitat de Catalunya. Departament de Turisme
Direcció:  Anna Garriga
Investigadors: 4
Import: 0 €
Període: 2007
Projecte: Estudi sobre l'administració, comptabilitat financera i altres aspectes relacionats en l'organització de l'empresa (093/07 10/10/2007)
Entitat SUV VOLUM
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors: 4
Import: 7200 €
Període: 2007-2008
Projecte: Realització d'un estudi sobre la gestió del turisme actiu (123/07 11/01/08)
Entitat Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (DIUE)
Direcció:  Jaume - Oscar Guía Julve; Josep Maria Bech Serrat
Investigadors: 2
Import: 60530 €
Període: 2007-2008
Projecte: Realització d'un estudi sobre les agencies de viatges a Catalunya (124/07 11/01/08)
Entitat Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (DIUE)
Direcció:  Jaime Oscar Guia Julve
Investigadors: 1
Import: 40331 €
Període: 2007-2008
Projecte: Protocol per a la posada en marxa de l'Institut de Recerca en Turisme de Catalunya (IRTUCA) (125/07 11/01/08)
Entitat Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (DIUE)
Direcció:  Jaime Oscar Guia Julve
Investigadors: 1
Import: 124711 €
Període: 2007-2008
Projecte: Pla de desenvolupament turístic a Torroella de Montgrí-l'Estartit ()
Entitat
Direcció:  Lluís Mundet
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2007-
Projecte: Pla de desenvolupament de producte a Peratallada ()
Entitat Ajuntament de Forallac
Direcció:  Jordi Casassayas
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2007-
Projecte: Estudis Permanents d'Ocupació i del Perfil de la Demanda a les marques Costa Brava i Pirineus ()
Entitat Patronat de Turisme Costa Brava Girona
Direcció:  Ramon Palau
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2007-2010
Projecte: Estudis Permanents d'Ocupació i del Perfil de la Demanda a les marques Costa Brava i Pirineus ()
Entitat Patronat de Turisme Costa Brava Girona
Direcció:  Ramon Palau i Emma Casademunt
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2007-2010
Projecte: Estudi de mercat per a un projecte d'instal·lació hotelera a Llafranc (098/07 19/10/07)
Entitat Costa Brava Centre Hotels Cooperativa, SCCL
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors: 2
Import: 3500 €
Període: 2007-2008
Projecte: Realització i avaluació del grau d'execució i compliment del pla de desenvolupament turístic sostenible a les comarques gironines. (016/07 15/02/2007)
Entitat Patronat de Turisme Costa Brava Girona
Direcció:  Ramon Palau Saumell
Investigadors: 2
Import: 11500 €
Període: 2007
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració de la indemnització sol·licitada en concepte de lucre cessant i pèrdua de valor en la demanda de judici ordinari presentada pel Sr. Rafael Herzog Dieguez i la Sra. María del Mar González Ruiz, contra el Sr. José Antonio Arce Gómez i contra l'entitat asseguradora Línia Directa Aseguradora, S.A. ()
Entitat Línia Directa Aseguradora, S.A.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors: 1
Import: 1000 €
Període: 2007
Projecte: Dictamen Pericial sobre la determinació de la valoració econòmica dels perjudicis per lesions permanents originats a conseqüència de l'accident de trànsit (atropellament) del Sr. Ibrahim El Hachmi en data 28 de novembre de 2003. ()
Entitat Abderrhamane El Hachmi
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors: 1
Import: 1000 €
Període: 2007
Projecte: Dictamen Pericial sobre la viabilitat econòmica de la inclusió del sou d'un encarregat, en les pliques presentades a l'Ajuntament de Sils, per part de l'empresa Gestió Ambiental de Residus, S.L., per a la concessió administrativa dels serveis de recollida de les diverses fraccions de residus municipals, la neteja viària i altres serveis complementaris. ()
Entitat Gestió Ambiental de Residus, S.L.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors: 1
Import: 1000 €
Període: 2007
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració a 31/12/2006 del saldo de tresoreria i del saldo del fons de reserva de la Comunitat de Propietaris C/ Riera, 62 del municipi de L'Escala. ()
Entitat ARAG Compañía Internacional de Seguros i Reaseguros, S.A
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2007
Projecte: Estudi sobre Yield Management en el sector turístic. (032/06 29/05/06)
Entitat IGM Web
Direcció:  Lluis Prats Planaguma
Investigadors: 2
Import: 18757 €
Període: 2006
Projecte: Estudi sobre Yield Management en el sector turístic. (AD032/06 )
Entitat IGM Web
Direcció:  Lluis Prats Planaguma
Investigadors: 2
Import: 0 €
Període: 2006
Projecte: Estudi sobre Yield Management en el sector turístic. (AD2036/06)
Entitat IGM Web
Direcció:  Lluis Prats Planaguma
Investigadors: 2
Import: 0 €
Període: 2006
Projecte: Elaboració d'una radiografia de l'estat dels hotels de les comarques de Girona que operen amb touroperadors quant a certificacions i sensibilitats medioambiental. (081/06 02/11/2006)
Entitat European Centre for Eco Agro Tourism (ECEAT)
Direcció:  Jaime Oscar Guia Julve
Investigadors: 2
Import: 9750 €
Període: 2006
Projecte: Disseny d'una base de dades (097/06 30/11/2006)
Entitat Ajuntament de Torroella de Montgrí
Direcció:  Daniel Blasco Franch
Investigadors: 1
Import: 1700 €
Període: 2006
Projecte: Clusters turístics a Catalunya ()
Entitat Generalitat de Catalunya
Direcció:  Jaime Oscar Guia Julve
Investigadors: 2
Import: 25875 €
Període: 2006-2007
Projecte: Anàlisi de la informació qualitativa compresa en les enquestes dels viatges dels catalans i dels espanyols a Catalunya ()
Entitat Observatori de Turisme de Catalunya
Direcció:  Jordi Comas Trayter i Raquel Camprubí Subirana
Investigadors: 2
Import: 12000 €
Període: 2006
Projecte: Estudi al voltant de l'ús turístic sostenible de l'espai natural de Les Gavarres. (110/06 08/01/2007)
Entitat Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (DIUE)
Direcció:  Lluis Mundet i Cerdan
Investigadors: 1
Import: 24900 €
Període: 2006
Projecte: Conveni de col·laboració entre Departament d'Innovació, universitats i empresa, Universitat Rovira i Virgili i Universitat de Girona 2006: Projectes de política turística per a la Generalitat (111/06)
Entitat Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (DIUE)
Direcció:  Jaime Oscar Guia Julve
Investigadors: 1
Import: 73328 €
Període: 2006
Projecte: Estudi sobre l'administració, comptabilitat financera, gestió de tresoreria, comptabilitat analítica i altres aspectes relacionats en l'organització de l'empresa Suv-Volum, SL. (066/06 20/09/2006)
Entitat SUV VOLUM
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors: 4
Import: 3100 €
Període: 2006-2007
Projecte: Creació de productes turístics a l'EIN Gavarres ()
Entitat Consorci de les Gavarres
Direcció:  Lluís Mundet
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2006-
Projecte: El perfil dels usuaris de les Low-cost dels aeroports catalans ()
Entitat Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Jaime Oscar Guia Julve
Investigadors:
Import: 22000 €
Període: 2006-2007
Projecte: Distritos o clústers turísticos en Cataluña ()
Entitat Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Jaime Oscar Guia Julve
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2006-
Projecte: La rentabilidad de los hoteles en Cataluña ()
Entitat Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Jaime Oscar Guia Julve
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2006-
Projecte: El diferencial de preus en relació a les zones turístiques de Catalunya ()
Entitat Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Modest Fluvià
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2006-
Projecte: Egipte ()
Entitat Altres Organismes Nacionals
Direcció:  Xavier Font
Investigadors: 15
Import: 0 €
Període: 2006-2007
Projecte: Colombia ()
Entitat Altres Organismes Nacionals
Direcció:  Xavier Font
Investigadors: 15
Import: 0 €
Període: 2006-2007
Projecte: BCN Q qualitat ()
Entitat Ajuntament de Sant Gregori
Direcció:  Xavier Font
Investigadors: 15
Import: 0 €
Període: 2006-2007
Projecte: Leeds ()
Entitat Altres Organismes Nacionals
Direcció:  Xavier Font
Investigadors: 15
Import: 0 €
Període: 2006-2007
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats pel sinistre que va patir el local, Bar-Cafeteria del Sr. Luis García Santiago, situat al C/ Rosselló, 15 del municipi de Palamós (Girona), i que el va tenir tancat des del dia 02/04/2005 fins al dia 06/07/2005 ambdós inclosos. ()
Entitat ARAG Compañía Internacional de Seguros i Reaseguros, S.A
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors: 1
Import: 850 €
Període: 2006
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats a l'empresa EL TERRI TRACTAMENT TÈRMIC EFICIENT, S.A., per la impossibilitat d'explotar, entre els dies 11/10/2005 i 13/10/2005, la seva planta d'assecat de fangs, i la seva planta de cogeneració elèctrica de gas natural, que proporciona l'energia produïda a la xarxa general. ()
Entitat ARAG Compañía Internacional de Seguros i Reaseguros, S.A
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors: 1
Import: 1000 €
Període: 2006-2007
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats a l'empresa ARMACELL IBERIA, S.L., per la impossibilitat de produir en les seves dues línies d'elastomèric entre els dies 13/10/2005 i 14/10/2005, degut a talls en el subministrament elèctric. ()
Entitat ARAG Compañía Internacional de Seguros i Reaseguros, S.A
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors: 1
Import: 1000 €
Període: 2006-2007
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats per la paralització per accident del camió marca SCANIA amb matrícula E-8900BJF i amb nº de bastidor 9060459, propietat de l'empresa Transportes Aguilera-Herce, S.L. ()
Entitat ALLIANZ Seguros, S.A.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors: 1
Import: 1000 €
Període: 2006
Projecte: Desenvolupament d'un projecte de desenvolupament i implementació d'un sistema d'indicadors del turisme a la Comarca (059/05 23/06/2005)
Entitat
Direcció:  Jordi Balague Canadell
Investigadors: 6
Import: 10011 €
Període: 2005-2006
Projecte: Contracte de col·laboració UdG Patronat de Turisme Costa Brava per un estudi sobre la utilització de l'aeroport de Girona i l'impacte sobre la seva zona d'influència (036/05 25/04/05)
Entitat
Direcció:  Esther Martinez Garcia
Investigadors: 2
Import: 13392 €
Període: 2005
Projecte: Estudi sobre la utilització de l'aeroport de Girona i l'impacte sobre la seva zona d'influència durant la temporada alta de 2005 (076/05 07/09/2005)
Entitat Patronat de Turisme Costa Brava Girona
Direcció:  Esther Martinez Garcia
Investigadors: 2
Import: 14721 €
Període: 2005-2006
Projecte: Adequació de la Formació Professional al mercat de treball (006/06 31/01/06)
Entitat
Direcció:  Josep Anguera Torrents
Investigadors: 1
Import: 10560 €
Període: 2005-2006
Projecte: Estudi sobre les colònies industrials del Ripollès i proposta d'usos per al desenvolupament comarcal (141/05 27/12/05)
Entitat Consorci Ripollès Desenvolupament
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors: 8
Import: 24948 €
Període: 2005-2006
Projecte: El impacto económico del establecimiento de compañias de bajo coste en el aeropuerto de Girona ()
Entitat Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Ramon Palau
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2005-2007
Projecte: Escenaris de futur pera l'Estartit. Realització d'un estudi basat en la projecció de possibles escenaris de futur de la destinació de l'Estartit, i proposta d'estrattègies a seguir en funció dels escenaris ()
Entitat Ajuntament de Torroella de Mongrí- l'Estartit
Direcció:  Lluís Mundet
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2005-
Projecte: El mapa escolar de la Vall del Llémena ()
Entitat Ajuntament de Sant Gregori
Direcció:  Marta Ministral
Investigadors: 2
Import: 4000 €
Període: 2005
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats per averies d'origen elèctric que impossibiliten el funcionament dels surtidors de gasoil de l'empresa Oil Albera, S.L., situada al Polígon Industrial La Campa, parcel·la 5 de La Jonquera, els dies 17 i 18 de febrer de 2005. ()
Entitat Oil Albera, S.L
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors: 1
Import: 800 €
Període: 2005
Projecte: Realització d'un estudi sobre la utilització de l'aeroport de Girona i l'impacte sobre la seva zona d'influència. Anàlisi de les caracteríestiques dels usuaris de vols de baix cost en temporada alta i temporada baixa (034/04 28/04/04)
Entitat Patronat de Turisme Costa Brava Girona
Direcció:  Esther Martinez Garcia
Investigadors: 3
Import: 17626 €
Període: 2004
Projecte: Elaboració d'una estratègia de marketing per a la Catedral de Girona i el seu museu (122/04 15/12/04)
Entitat
Direcció:  Marcelo Royo Vela
Investigadors: 6
Import: 12500 €
Període: 2004-2005
Projecte: Estudi demogràfic i urbanístic sobre les perspectives de creixement municipal per plantejar propostes de millora (083/04 08/09/04)
Entitat
Direcció:  Marta Ministral i Masgrau
Investigadors: 3
Import: 8000 €
Període: 2004
Projecte: Estudi demográfic sobre les necessitats actuals i futures d'escolarització de la Vall de Llémena (084/04 08/09/04)
Entitat
Direcció:  Marta Ministral i Masgrau
Investigadors: 1
Import: 3500 €
Període: 2004
Projecte: Realització d'un treball de diagnòstic estratègic per a elaborar un pla d'activitats en l'àmbit dels Serveis Socials (055/04 09/06/04)
Entitat
Direcció:  Jaime Oscar Guia Julve
Investigadors: 3
Import: 14740 €
Període: 2004-2005
Projecte: Realització d'un estudi de segmentació estratègica dels sectors industrials a Catalunya (069/04 14/07/04)
Entitat
Direcció:  Jaime Oscar Guia Julve
Investigadors: 1
Import: 4000 €
Període: 2004
Projecte: Estudi sobre la importància dels espais fluvials com a pols d'atracció turística a Europa. Estratégia turística al riu Ter (081/04 08/09/04)
Entitat
Direcció:  Jaime Oscar Guia Julve
Investigadors: 2
Import: 6035 €
Període: 2004
Projecte: Estudi per a l'organització dels serveis del sistema de salut des de la perspectiva de l'anàlisi espaial (118/04 15/12/04)
Entitat
Direcció:  Marc Saez Zafra
Investigadors: 4
Import: 17845 €
Període: 2004-2005
Projecte: Figueres ciutat del XIX. Desenvolupament de productes turístics vinculats amb la història de la ciutat entre 1911 i 1939 ()
Entitat Ajuntament de Figueres
Direcció:  Jose Antonio Donaire Benito
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2004
Projecte: Propuestas de marqueting para la gestión de la Catedral de Gerona ()
Entitat Capítulo de la Catedral de Gerona
Direcció:  Marcelo Royo
Investigadors: 7
Import: 6000 €
Període: 2004-2006
Projecte: San Gregorio en el 2025: análisis de las perspectivas demográficas y urbanísticas del municipio ()
Entitat Ajuntament de Sant Gregori
Direcció:  Marta Ministral
Investigadors: 4
Import: 7200 €
Període: 2004
Projecte: Dictamen Pericial sobre la racionalidad o la irracionalidad, la conveniencia o inconveniencia y la lógica o la ilógica de realizar una ampliación de capital en la empresa Industria del Celuloide, S.A. ()
Entitat Industria del Celuloide, S.A.
Direcció:  Jordi Comas Trayter i Jaume Guia Julve
Investigadors: 2
Import: 1000 €
Període: 2004
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats per la situació d'incapacitat per accident del Sr. Pedro Luis Almenara Martin. ()
Entitat Pedro Luis Almenara Martin
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors: 1
Import: 850 €
Període: 2004
Projecte: Dictamen Pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats per la impossibilitat d'accedir a l'establiment que explota la Sra. Eva Maria Fort Maune al C/ Peralada, 29 del municipi de Figueres (Girona), des del dia 24/08/2004 al 26/08/2004 ambdós inclosos. ()
Entitat Eva Maria Fort Maune
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors: 1
Import: 850 €
Període: 2004
Projecte: Pèrit economista en l'execució de titols judicials 433/2004. secció 1A ()
Entitat Pic Dolç S.L.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2004
Projecte: Realització d'un estudi sobre la utilització de l'aeroport de Girona i l'impacte sobre la zona d'influència (069/03 09/09/03)
Entitat Patronat de Turisme Costa Brava Girona
Direcció:  Esther Martinez Garcia
Investigadors: 2
Import: 10468 €
Període: 2003
Projecte: Curs de formació sobre "Comerç i negoci Transfronterer" (063/04 01/07/04)
Entitat
Direcció:  Marta Ministral i Masgrau
Investigadors: 1
Import: 2500 €
Període: 2003-2004
Projecte: Recerca per l'exposició 'Imatge i destí. Cartells turístics de les comarques gironines' ()
Entitat Museu d'Art de Girona
Direcció:  M. Dolors Vidal Casellas
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2003
Projecte: Estudi de les característiques, necessitats i satisfacció dels turistes del Baix Empordà ()
Entitat Consell Comarcal del Baix Empordà
Direcció:  Marta Ministral Masgrau
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2003-
Projecte: Dictamen pericial sobre la determinació del resultat de la mercantil Level Electrodomèstics, S.C., en el darrer exercici tancat (2002), així com del valor de la societat. ()
Entitat Anna Maria Costa García
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors: 1
Import: 800 €
Període: 2003
Projecte: Estudi per a la comercialització de productes turístics de Brasil (027/02 15/04/02)
Entitat
Direcció:  Marcelo Royo Vela
Investigadors: 4
Import: 14422 €
Període: 2002
Projecte: Curs de formació sobre comerç i negoci transfronterer (025/02 19/03/02)
Entitat
Direcció:  Marta Ministral i Masgrau
Investigadors: 1
Import: 1877 €
Període: 2002
Projecte: Avaluació Institucional del Consorci de Benestar Social de la Garrotxa ()
Entitat
Direcció:  Jaime Oscar Guia Julve
Investigadors: 3
Import: 13100 €
Període: 2002
Projecte: El consum turístic del patrimonial de Girona. Una anàlisi dels itineraris urbans ()
Entitat
Direcció:  Jose Antonio Donaire Benito
Investigadors: 5
Import: 18000 €
Període: 2002-2004
Projecte: Dictamen pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats per les obres que es van portar a terme en els carrers Magre, M.Àngels Vayreda i Sant Pere de la localitat de Figueres i que van afectar a l'activitat econòmica de l'empresa DOLORS TOMAS S.L. ()
Entitat ARAG Compañía Internacional de Seguros i Reaseguros, S.A
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors: 1
Import: 600 €
Període: 2002
Projecte: Dictamen pericial sobre la valoració dels perjudicis econòmics provocats per el deficient funcionament de l'equip d'aire condicionat instal·lat en l'empresa Hotel Reimar, S.A. ()
Entitat ARAG Compañía Internacional de Seguros i Reaseguros, S.A
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors: 1
Import: 600 €
Període: 2002
Projecte: Pla estratègic de turisme de Tossa de Mar ()
Entitat Serviturisme, S.A.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2001
Projecte: Les tecnologies de la informació en la gestió hotelera ()
Entitat Xarxa d'Escoles de Turisme de la Universitat de Girona
Direcció:  Jaime Oscar Guia Julve
Investigadors:
Import: 2000 €
Període: 2001
Projecte: Análisis de las necesidades y grado de satisfacción de los turistas en el Baix Empordà ()
Entitat Consell Comarcal del Baix Empordà
Direcció:  Marta Ministral
Investigadors: 4
Import: 23984 €
Període: 2001-2002
Projecte: Projecte d'investigació i anàlisi dels valors i actituds dels joves d'una mostra de diferents tipus de pobles representatius de les comarques gironines (004/01 10/01/01)
Entitat Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT)
Direcció:  M. Dolores Muñoz Soler
Investigadors: 3
Import: 32229 €
Període: 2000-2001
Projecte: Realització d'una diagnòsi del sector turístic al Baix Empordà (NR)
Entitat Consell Comarcal del Baix Empordà
Direcció:  Marta Ministral i Masgrau
Investigadors: 1
Import: 15530 €
Període: 2000-2002
Projecte: Estudi de les característiques, necessitats i satisfacció dels turistes del Baix Empordà ()
Entitat Consell Comarcal del Baix Empordà
Direcció:  Marta Ministral i Masgrau
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2000-2002
Projecte: Análisis de mapa escolar en la comarca del Gironès ()
Entitat Ajuntament de Sant Gregori
Direcció:  Marta Ministral
Investigadors: 2
Import: 3000 €
Període: 1995
Projecte: Análisis estadístico de la satisfacción de la demanda turística en la Costa Brava ()
Entitat Patronato de Turismo. Diputación de Girona
Direcció:  Marta Ministral
Investigadors: 6
Import: 6000 €
Període: 1995
Projecte: Plan estratégico de turismo sostenible para las comarcas gerundenses ()
Entitat Patronato de Turismo. Diputación de Girona
Direcció:  Eulogio Bordas
Investigadors: 12
Import: 150000 €
Període: 1994-1996
Projecte: Plan de Actuación Comarcal en el Pla de l'Estany ()
Entitat Generalitat de Catalunya i Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Direcció:  Marta Ministral
Investigadors: 4
Import: 40000 €
Període: 1993
Projecte: Análisis de mapa escolar en la comarca del Pla de l'Estany ()
Entitat Ajuntament de Banyoles
Direcció:  Marta Ministral
Investigadors: 4
Import: 3000 €
Període: 1993
Projecte: Análisis de las perspectivas e interpretación del Plan Territorial General de Cataluña ()
Entitat Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Direcció:  Marta Ministral
Investigadors: 2
Import: 1000 €
Període: 1993
Projecte: Análisis de las perspectivas e interpretación del Plan Territorial General de Cataluña ()
Entitat Consell Comarcal del Gironès
Direcció:  Marta Ministral
Investigadors: 2
Import: 1000 €
Període: 1993
Projecte: Análisis de las perspectivas e interpretación del Plan Territorial General de Cataluña ()
Entitat Consell Comarcal del Baix Empordà
Direcció:  Marta Ministral
Investigadors: 2
Import: 1000 €
Període: 1993
Projecte: Análisis de las perspectivas e interpretación del Plan Territorial General de Cataluña ()
Entitat Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Direcció:  Marta Ministral
Investigadors: 2
Import: 1000 €
Període: 1993-1994
Projecte: Análisis de la actividad industrial para la delimitación de suelo industrial en las Planas de Hostoles (Garrotxa) ()
Entitat Ajuntament de les Planes de Hostoles
Direcció:  Joan Albesa
Investigadors: 3
Import: 18000 €
Període: 1990
Projecte: Análisis de los factores geográficos para la correcta segregación de los términos municipales litorales de Calonge y Sant Antoni ()
Entitat Col·laboradora Calongina para la Defensa del Término
Direcció:  Marta Ministral
Investigadors: 4
Import: 3000 €
Període: 1990-1997
Projecte: Análisis urbano y demográfico de las urbanizaciones de montaña en Caldas de Malavella (Selva) ()
Entitat Ajuntament de Caldes de Malavella
Direcció:  Joan Nogué
Investigadors: 5
Import: 12000 €
Període: 1989
Projecte: Evaluación del Impacto Ambiental del aeropuerto de montaña de la Cerdaña ()
Entitat Ajuntament de Das (Cerdanya)
Direcció:  Marta Ministral
Investigadors: 4
Import: 10000 €
Període: 1988
Projecte: Análisis del mercado de trabajo y la mobilidad laboral ()
Entitat Instituto Nacional de Empleo
Direcció:  Marta Ministral
Investigadors: 3
Import: 25000 €
Període: 1987-1989


Projecte
Projecte: INCOME (588476-EPP-1-2017-1-PT-EP)
Entitat Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Direcció:  Joaquim Majo Fernandez
Investigadors: 12
Import: 141285 €
Període: 2018-2020
Projecte: Actividades en el Medio Natural, motor de desarrollo sostenible en los territorios transfronterizos pirenaicos de montaña – NATTUR 2e AAP (EFA146/16 NATTUR)
Entitat European Commission
Direcció:  José Conrado Garcia Boër
Investigadors: 12
Import: 112339 €
Període: 2018-2021
Projecte: Ajut Programa TransferUdG 2016 (TRANSFER2016/24)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Marc Saez Zafra
Investigadors: 20
Import: 12000 €
Període: 2017-2019
Projecte: Models of Integrated TOurism in the MEDiterranean Plus, MITOMED + (782)
Entitat European Commission
Direcció:  Lluis Prats Planaguma
Investigadors: 14
Import: 343870 €
Període: 2017-2020
Projecte: Ajut Programa TransferUdG 2016 (TRANSFER2016/23)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Maria del Pilar Marques Gou
Investigadors: 12
Import: 12000 €
Període: 2017-2019
Projecte: GRHCS087. Xarxes organitz., innov. i desenvolup. d'estratèg. i product.turístics (ONIT). (GdRCompetUdG2017/25)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Jaume - Oscar Guía Julve; Lluis Prats Planaguma
Investigadors: 02
Import: 28500 €
Període: 2017-2019
Projecte: GRHCS066. Grup de recerca en Estadística, Econometria i Salut. GRECS. (GdRCompetUdG2017/19)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Marc Saez Zafra
Investigadors: 02
Import: 57000 €
Període: 2017-2019
Projecte: Anàlisis de Dades Composicionals i Espacials. Compositional and Spatial Data Analysis (COSDA) (2017SGR0656)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Jose Antonio Martin Fernandez
Investigadors: 04
Import: 0 €
Període: 2017-2021
Projecte: InfCT-2017.55 (InfCT-2017.55)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Marc Saez Zafra
Investigadors: 7
Import: 5075 €
Període: 2017
Projecte: Recerca Interdisciplinar en Gènere i Superació de Desigualtats Socials (2017SGR1744)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Patricia Melgar Alcantud
Investigadors: 04
Import: 0 €
Període: 2017-2021
Projecte: Organizational Networks and Innovation in Tourism (ONIT) (2017SGR0487)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Lluis Prats Planaguma
Investigadors: 06
Import: 10000 €
Període: 2017-2021
Projecte: Recerca en gestió de destinacions turístiques (MPCUdG2016/134)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Jaume - Oscar Guía Julve
Investigadors: 08
Import: 36000 €
Període: 2016-2018
Projecte: Modelització estadística i economètrica (MPCUdG2016/069)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Marc Saez Zafra
Investigadors: 14
Import: 45000 €
Període: 2016-2018
Projecte: A proposal for stimulating young tourism mobility out of season though Spiritual Tourism (699460)
Entitat European Commission
Direcció:  Maria Dolors Vidal Casellas
Investigadors: 6
Import: 40061 €
Període: 2016-2017
Projecte: Discovering rural Europe through hiking trails (699540)
Entitat European Commission
Direcció:  Lluis Prats Planaguma
Investigadors: 1
Import: 13766 €
Període: 2016-2017
Projecte: SPIRIT-Youth (699460)
Entitat European Commission. Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)
Direcció:  Dolors Vidal Casellas
Investigadors: 6
Import: 0 €
Període: 2016-2017
Projecte: ACCENTGASTRONOMY (SI2.710594)
Entitat DG Enterprise and Industry. European Commission (ENTR)
Direcció:  Lluis Prats Planaguma
Investigadors: 7
Import: 78269 €
Període: 2015-2017
Projecte: ACTITUDES Y MECANISMOS SOCIALES EN TORNO A LA EVASION FISCAL: UN ANALISIS DE LOS FACTORES EXPLICATIVOS INDIVIDUALES Y CONTEXTUALES UTILIZANDO EL METODO DEL FACTORIAL SURVEY (CSO2015-66077-R)
Entitat Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:  Edurne Bartolomé Peral
Investigadors: 9
Import: 300000 €
Període: 2015-2017
Projecte: Grup de Recerca en Innovació Tecnològica al Sistema Productiu (GITASP) (2014SGR0868)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Joaquim de Ciurana Gay
Investigadors: 21
Import: 0 €
Període: 2014-2017
Projecte: Anàlisis de Dades Composicionals i Espacials. COmpositional and Spatial Data Analysisi [COSDA] (2014SGR0551)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Jose Antonio Martin Fernandez
Investigadors: 24
Import: 43000 €
Període: 2014-2017
Projecte: El joc de l'avaluació continuada! ()
Entitat Subcomissió de Millora i Innovació de la CACG, el Vicerectorat de Política Docent i el PMID
Direcció:  Mercè Bernardo
Investigadors: 6
Import: 1500 €
Període: 2014-2015
Projecte: L’ús social de l’espai turístic (HSEQUIP24)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Nuria Gali Espelt
Investigadors: 31
Import: 7404 €
Període: 2014
Projecte: Models of Integrated TOurism in the MEDiterranean (1M-MED14-10)
Entitat European Commission
Direcció:  Lluis Prats Planaguma
Investigadors: 9
Import: 45674 €
Període: 2014-2015
Projecte: Fidelització de turistes a través de gamificació (2013 DI 050)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Lluis Prats Planaguma
Investigadors: 01
Import: 27360 €
Període: 2014-2017
Projecte: Estudi Hotel Torre Mirona (14PTXP004)
Entitat Costa Brava Centre Hotels Cooperativa, SCCL
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 500 €
Període: 2014
Projecte: Estudi Econòmic per la pèrdua de la representació dels productes elaborats per Bodegas Lan, Santiago Ruíz, SA i Tierra y Viñas, SA. (13PGXP016)
Entitat Representaciones Pérez Santamaría, S.L.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 1200 €
Període: 2014
Projecte: Estudi i anàlisis de la demanada potencial de turisme xinès en la destinació Costa Brava - Girona (2013 DI 040)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Jiayi Lin; Jaume - Oscar Guía Julve
Investigadors: 2
Import: 0 €
Període: 2014-2017
Projecte: Un modelo formativo para el desarrollo de competencias profesionales en educación para la sostenibilidad y en educación científica: caracterización, aplicación y evaluación (EDU2012-39027-C03-03)
Entitat
Direcció:  Doctora Rosa M. Medir Huerta
Investigadors: 10
Import: 16000 €
Període: 2013-2015
Projecte: Un modelo formativo para el desarrollo de competencias profesionales en educación para la sostenibilidad y en educación científica: caracterización, aplicación y evaluación. (EDU2012-39027-C03-03)
Entitat Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:  Rosa M. Medir Huerta
Investigadors: 10
Import: 18750 €
Període: 2013-2015
Projecte: Un modelo formativo para el desarrollo de competencias profesionales en educación para la sostenibilidad y en educación científica: caracterización, aplicación y evaluación (EDU2012-39027-C03-03)
Entitat Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:  Rosa M. Medir Huerta
Investigadors: 11
Import: 18720 €
Període: 2013-2015
Projecte: Impacto de la crisis económica sobre la utilización de servicios sanitarios (SING12/19)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Maria Carme Saurina Canals
Investigadors: 22
Import: 8140 €
Període: 2013-2014
Projecte: NEZEH. Nearly Zero Energy Hotels. ()
Entitat Comissió Europea
Direcció:  Lluís Prats Planagumà
Investigadors:
Import: 50276 €
Període: 2013-2016
Projecte: CONFIANZA Y DESCONFIANZA SOCIAL EN GRUPOS EXTERNOS EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA USANDO LA METODOLOGIA DEL FACTORIAL SURVEY (CSO2012-34684)
Entitat Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:  Edurne Bartolomé Peral
Investigadors: 9
Import: 14000 €
Període: 2013-2015
Projecte: Impacte econòmic de l'activitat turística a Barcelona ()
Entitat Barcelona Activa-Ajuntament de Barcelona
Direcció:  Esther Martinez Garcia
Investigadors: 11
Import: 54595 €
Període: 2013-2014
Projecte: Beques per a estades de recerca a l'estranger (BE2012) (2012 BE1 00708)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Lluis Coromina Soler
Investigadors: 1
Import: 8438 €
Període: 2013
Projecte: Evaluation of Quality of Cooperation in Education Ecosystem as a Mechanism for Building Professional Competencies (544028)
Entitat Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Direcció:  Lluis Prats Planaguma
Investigadors: 3
Import: 15176 €
Període: 2013-2017
Projecte: Estudi econòmic a Helvetia Previsión SA (13PGXP015)
Entitat Helvetia Compañía Suzia, S.A. de Seguros y Reaseguros
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 1200 €
Període: 2013
Projecte: Valoració Económica Clausjürgen Franken (12PGXP041)
Entitat Clausjürgen Franken
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 1000 €
Període: 2013
Projecte: Estudi Pla Econòmic de l'Hotel Coll de Torroella de Montgrí (12PGXP031)
Entitat Costa Brava Centre Hotels Cooperativa, SCCL
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 1500 €
Període: 2013
Projecte: Estudi Pla Econòmic de la Casa Cilella i Can Blanxart (12PGXP030)
Entitat Costa Brava Centre Hotels Cooperativa, SCCL
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 1400 €
Període: 2013
Projecte: Estudi econòmic i financer Ca la Bonica (13PGXP012)
Entitat Costa Brava Centre Hotels Cooperativa, SCCL
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 600 €
Període: 2013
Projecte: Estudi Valoració Econòmica per Allianz (13PGXP003)
Entitat ALLIANZ Seguros, S.A.
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 750 €
Període: 2013
Projecte: Confianza y desconfianza social en grupos externos en la sociedad española usando la metodología del factorial survey (CSO2012-34684)
Entitat Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:  Edurne Bartolome Peral
Investigadors: 06
Import: 14000 €
Període: 2013-2015
Projecte: Un modelo formativo para el desarrollo de competencias profesionales en educación para la sostenibilidad y educación científica: caracterización, aplicción y evaluación (EDU2012-39027-C03-03)
Entitat
Direcció:  Rosa M. Medir Huerta
Investigadors: 12
Import: 36000 €
Període: 2012-2015
Projecte: ACCESSI Turisme. Destinacions turístiques accessibles. ()
Entitat Agencia Catalana de Turisme (Generalitat de Catalunya)
Direcció:  Lluís Prats Planagumà
Investigadors:
Import: 43216 €
Període: 2012
Projecte: Projecte sobre la Viabilitat Econòmica i Jurídica de la Segregació de l'Actual Entitat de Població de Medinyà (12PGXP008)
Entitat Ajuntament de St. Julià de Ramis
Direcció:  Jordi Comas Trayter
Investigadors:
Import: 9000 €
Període: 2012
Projecte: Millora de la qualitat docent mitjançant aprenentatge cooperatiu en una perspectiva interdisciplinar. (2010MQD00017)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Alberto Ruda Gonzalez
Investigadors: 07
Import: 10000 €
Període: 2011-2012
Projecte: ERNEST. European Research Network on Sustainable Tourism. ()
Entitat Comissió Europea
Direcció:  Lluís Prats Planagumà
Investigadors:
Import: 28000 €
Període: 2011-2012
Projecte: Anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball no sexuats en els plans de igualtat i convenis col·lectius de la província de Girona, com a eina bàsica per a la gestió dels recursos humans no discriminatòria. (U-84/10)
Entitat Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya
Direcció:  M. Dolores Muñoz Soler
Investigadors: 4
Import: 12883 €
Període: 2010-2011
Projecte: Regional Policies for Responsible Development: evaluation of CSR and economic performance in the MED area (2G-MED09-2336)
Entitat DG for Regional Policy. European Commission (REGIO)
Direcció:  Maria del Pilar Marques Gou
Investigadors: 6
Import: 103938 €
Període: 2010-2012
Projecte: Modelització de processos puntuals. Perspectiva de conservació paisatgística mitjançant l'estudi dels incendis forestals. (SING2010A/7)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Marc Saez Zafra
Investigadors: 17
Import: 5200 €
Període: 2010-2011
Projecte: Un procés de qualitat per un turisme actiu sostenible en l'espai pirinenc transfronterer. (EFA 111/09)
Entitat DG for Regional Policy. European Commission (REGIO)
Direcció:   Vicerectorat de Politica Internacional
Investigadors: 8
Import: 115341 €
Període: 2010-2014
Projecte: Desarrollo y gestión de destinaciones turísticas en las fronteras norte y sur de Mexico ()
Entitat Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Direcció:  Jaime Oscar Guia Julve
Investigadors: 8
Import: 28000 €
Període: 2010
Projecte: Res'pir, Un procés de qualitat per un turisme actiu sostenible en l'espai pirinenc transfronterer. (EFA 111/09 - Res'pir)
Entitat FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional)
Direcció:  José Conrado García-Boër
Investigadors:
Import: 1798130 €
Període: 2010-2013
Projecte: Un procés de Qualitat per un turisme actiu sostenible en l'espai pirinenc transfronterer RESPIR. ()
Entitat DG for Regional Policy. European Commission (REGIO)
Direcció:  Lluís Prats Planagumà
Investigadors:
Import: 62032 €
Període: 2010-2013
Projecte: Grup de recerca en innovació tecnològica al sistema productiu (GITASP) (2009SGR0577)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Marti Casadesus Fa
Investigadors: 24
Import: 41600 €
Període: 2009-2014
Projecte: L'organització de Serveis Territorials Complexos: el cas de les Destinacions Turístiques ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Jaime Oscar Guia Julve
Investigadors:
Import: 14000 €
Període: 2009
Projecte: Desarrollo turístico en la frontera El Paso-Juarez ()
Entitat Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Direcció:  Jaime Oscar Guia Julve
Investigadors: 8
Import: 28000 €
Període: 2009-2010
Projecte: Memories and Souvenirs: There is something new? ()
Entitat Xarxa d'Universitats del Programa Euroweek
Direcció:  Raquel Camprubí Subirana
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2009
Projecte: Ajut a la publicació d'articles vinculats a tesis doctorals (Dani Blasco Franch) ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Jaime Oscar Guia Julve
Investigadors: 1
Import: 800 €
Període: 2009
Projecte: Ajut a la publicació d'articles vinculats a tesis doctorals (Pilar Presas Maynegre) ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Jaime Oscar Guia Julve
Investigadors: 1
Import: 800 €
Període: 2009
Projecte: Ajut a la publicació d'articles vinculats a tesis doctorals (Raquel Camprubí Subirana) ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Jaime Oscar Guia Julve
Investigadors: 1
Import: 800 €
Període: 2009
Projecte: Ajut a la publicació d'articles vinculats a tesis doctorals (Joan Solé Pla) ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Jaime Oscar Guia Julve
Investigadors: 1
Import: 500 €
Període: 2009
Projecte: Ajuts a la coordinació de projectes de gran abast ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Jaime Oscar Guia Julve
Investigadors:
Import: 25000 €
Període: 2009-2010
Projecte: InterCareer ()
Entitat Organismo Autonomo Programas Educativos Europeos OAPEE
Direcció:  Lluis Prats Planaguma
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2009
Projecte: Desarrollo de destinos de turismo transfronterizo en las fronteras norte y sur de México: Diagnóstico y propuestas de gestión. (A/028139/09)
Entitat
Direcció:  Jaime Oscar Guia Julve
Investigadors: 5
Import: 23000 €
Període: 2009-2010
Projecte: Ajuts Complementaris per a la Mobilitat d'Investigadors de la UdG 2009 ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Raquel Camprubi Subirana
Investigadors: 1
Import: 3400 €
Període: 2009-2010
Projecte: Marketing & Management Strategies for Small Family hotels II (MnM's II) ()
Entitat Organismo Autonomo Programas Educativos Europeos OAPEE
Direcció:  Lluis Prats Planaguma
Investigadors: 14
Import: 35279 €
Període: 2008-2009
Projecte: Formation - Handicap - Tourisme: cap vers de nouveaux horizons ()
Entitat
Direcció:  Lluis Prats Planaguma
Investigadors: 9
Import: 0 €
Període: 2008-2009
Projecte: Processos Complexos d'Emprenentatge: El cas d'un producte turísic tranfronterer (Complex Entrepreneurial Processes: the case of a crossborder tourism product ) ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Jaime Oscar Guia Julve
Investigadors:
Import: 8000 €
Període: 2008
Projecte: Handicap tourism ()
Entitat Organismo Autonomo Programas Educativos Europeos OAPEE
Direcció:  Lluis Prats Planaguma
Investigadors: 8
Import: 35000 €
Període: 2008-2009
Projecte: The Mirror Effect ()
Entitat Xarxa d'Universitats del Programa Euroweek
Direcció:  Raquel Camprubí Subirana
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2008
Projecte: Ajuts Complementaris per a la Mobilitat d'Investigadors de la UdG 2008 ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Lluis Prats Planaguma
Investigadors: 1
Import: 3700 €
Període: 2008-2009
Projecte: Análisis del potencial de desarrollo de un destino turístico transfronterizo en redes dinámicas ciudad Juárez -el paso y propuesta de implementación. (A/016271/08)
Entitat
Direcció:  Jaime Oscar Guia Julve
Investigadors: 5
Import: 20000 €
Període: 2008-2009
Projecte: Marketing & Management Strategies for Small Famili Hotels ( MnM´s III) ()
Entitat Organismo Autonomo Programas Educativos Europeos OAPEE
Direcció:  Lluis Prats Planagumà
Investigadors:
Import: 39343 €
Període: 2008-2009
Projecte: Accessibilità, Mobilità Overland a Roma: Cultura e turismo per tutti(AMOR) ()
Entitat Agència Nacional Italiana Erasmus
Direcció:  Lluis Prats Planagumà
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2008-2010
Projecte: La construcció de la imatge de la destinació turística: el paper de les xarxes relacionals ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Jaime Oscar Guia Julve
Investigadors:
Import: 14000 €
Període: 2007-2008
Projecte: Desigualtats socioeconòmiques i mediambientals en la incidència del càncer en la Regió Sanitària Girona ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Marc Saez Zafra
Investigadors: 11
Import: 11000 €
Període: 2007-2008
Projecte: Ajuts Complementaris per a la mobilitat d'Investigadors de la UdG 2006. ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Raquel Camprubi Subirana
Investigadors: 1
Import: 3550 €
Període: 2007
Projecte: Marketing and Management Strategies for small family hotels (ES/07/PAP-ERA/IP/11)
Entitat Socrates Programme
Direcció:  Lluis Prats Planaguma
Investigadors: 14
Import: 35279 €
Període: 2007-2008
Projecte: Vocational management training for the European tourism industry (VocMat) ()
Entitat Organismo Autonomo Programas Educativos Europeos OAPEE
Direcció:  Lluis Prats Planaguma
Investigadors: 14
Import: 0 €
Període: 2007-2010
Projecte: Compatibilitat dels horaris laborals i familiars ()
Entitat Fons Social Europeu iniciativa comunitaria EQUAL
Direcció:  M. Dolores Muñoz Soler
Investigadors: 04
Import: 6000 €
Període: 2007
Projecte: Estudio comparativo sobre la utilización de los servicios sanitarios en Catalunya en función del origen y del género de los usuarios. La atención pediátrica y la atención a la salud sexual y reproductiva (07/0156)
Entitat
Direcció:  M. Dolores Muñoz Soler
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2007-2009
Projecte: Centro de Investigación Biomédica en Red en Epidemiología y Salud Pública (CIBER CB06/02/1002)
Entitat MCYT
Direcció:  Marc Saez Zafra
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2007-
Projecte: Estudio sobre El sector turístico y sus necesidades formativas en los municipios ribereños del río Ter ()
Entitat
Direcció:  Margarida Castañer Vivas
Investigadors: 3
Import: 0 €
Període: 2007
Projecte: Estudi del desenvolupament sostenible del turisme a Madagascar. ()
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Marta Ministral Masgrau
Investigadors: 1
Import: 15000 €
Període: 2007
Projecte: Estudi del desenvolupament sostenible del turisme a Perú. ()
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Marta Ministral Masgrau
Investigadors: 1
Import: 15000 €
Període: 2007
Projecte: Prevalencia de fragilidades en personas de 75 y más años (PI050860)
Entitat Instituto de Salud Carlos III - Fondo de Investigación Sanitaria (FIS)
Direcció:  Josep Garre Olmo
Investigadors: 11
Import: 42245 €
Període: 2006-2008
Projecte: Optimización de un Programa de Evaluación y Desarrollo de Competencias Directivas. (SEJ2006-10017)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Joan Manuel Batista Foguet
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2006-2009
Projecte: Diferències de preus entre zones turístiques i no turístiques ()
Entitat
Direcció:  Modest Fluvia Font
Investigadors: 3
Import: 0 €
Període: 2006-2007
Projecte: Recerca de les eines per a la millora de la competitivitat de les empreses a través de l'europeització de la jornada laboral ()
Entitat
Direcció:  M. Dolores Muñoz Soler
Investigadors: 04
Import: 0 €
Període: 2006
Projecte: ESSi: European Social Survey (3rd round). Improving Social Measurement in Europe. (026042(RII3))
Entitat Comissió Europea
Direcció:  Willem E. Saris (Universitat Ramon Llull - ESADE)
Investigadors: 11
Import: 0 €
Període: 2006-2008
Projecte: Estudi de la formació superior universitaria en Turisme al Regne Unit. Els processos formatius en l'Espai Superior d'Ensenyament Superior. ()
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Marta Ministral Masgrau
Investigadors: 1
Import: 15000 €
Període: 2006
Projecte: Estades de professors-investigadors en centres d'investigació estrangers o espanyols (Programa Salvador de Madariaga) (PR2006-0285)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Marta Ministral i Masgrau
Investigadors: 1
Import: 34400 €
Període: 2006-2007
Projecte: Aprenentatge de conceptes econòmics bàsics a través de les tecnologies de la informació i comunicació: part 2 (AICEB-TIC-2) ()
Entitat Sense Especificar
Direcció:  Ramon Ballester Gonzalez
Investigadors:
Import: 2500 €
Període: 2005
Projecte: Ajuts per a la mobilitat d'investigadors de la UdG 2005 ()
Entitat Altres Organismes Nacionals
Direcció:  Lluis Prats Planaguma
Investigadors: 1
Import: 2070 €
Període: 2005
Projecte: - Grup de recerca en Innovació Tecnològica al sistema Productiu (GITASP) - Ajuts per a grups de recerca consolidats (GRC) (2005SGR 00615)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Jaume Valls Pasola
Investigadors:
Import: 39000 €
Període: 2005-2008
Projecte: Génere i Immigració: utilització dels serveis sanitaris de la població de SALT a la comarca del Gironès. (U-60/05)
Entitat Institut Català de les Dones (ICD)
Direcció:  M. Dolores Muñoz Soler
Investigadors: 04
Import: 6000 €
Període: 2005
Projecte: Estudi de gènere i lideratge a les administracions públiques gironines. Habilitats i coneixements aplicats a la direcció: les dones directives (GAP/2905/2005)
Entitat Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC)
Direcció:  Assumpcio Rafart Serra
Investigadors: 4
Import: 3000 €
Període: 2005
Projecte: Estado de salud, necesidad y utilización de servicios de atención primaria de la población inmigrante en la región sanitaria de Girona (P104495)
Entitat
Direcció:  M. Dolores Muñoz Soler
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2005-2007
Projecte: Grup de Recerca Consolidat Coordinat (ESADE-GRECS). Centre Català de Metodologia Estadística Aplicada I Enquestes/Catalan Center for Survey Research and Applied Statistical Methods. (2005SGR00064)
Entitat Generalitat de Catalunya
Direcció:  Willem Egbert Saris
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2005-2013
Projecte: Generació i transferència de coneixement mitjançant l'establiment d'una xarxa internacional de recerca en gestió estratègica, lideratge i competitivitat. ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Jordi Balague Canadell
Investigadors:
Import: 4000 €
Període: 2004
Projecte: Ajuts per a la mobilitat d'investigadors de la UdG ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Lluis Coromina Soler
Investigadors: 1
Import: 2736 €
Període: 2004
Projecte: Equitat diferencial per gènere en l'utilització de serveis sanitaris d'atenció primària. (U-53/04)
Entitat Altres Organismes Nacionals
Direcció:  M. Dolores Muñoz Soler
Investigadors: 03
Import: 6000 €
Període: 2004
Projecte: Estado de salud, necesidad y utilización de servicios de atención primaria de la población inmigrante en la Región Sanitaria de Girona (PI040495)
Entitat Instituto de Salud Carlos III
Direcció:  Maria Carme Saurina Canals
Investigadors: 31
Import: 50600 €
Període: 2004-2007
Projecte: Desigualdades socioeconómicas y medioambientales en salud en ciudades de Cataluña. (PI040399)
Entitat Instituto de Salud Carlos III
Direcció:  Maria Antonia Barcelo Rado
Investigadors: 08
Import: 21045 €
Període: 2004-2007
Projecte: Innovació, xarxes i competitivitat a la indústria turística. ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Jaime Oscar Guia Julve
Investigadors:
Import: 2500 €
Període: 2004-2005
Projecte: Las estrategias de exploración y explotación: Una aproximación desde el concepto de capital social a los casos de la industria cerámica y turística ()
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  Lluis Prats Planaguma
Investigadors: 6
Import: 0 €
Període: 2004-2007
Projecte: Programa de recerca en xarxes i innovació en turisme ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Jaime Oscar Guia Julve
Investigadors:
Import: 3000 €
Període: 2004
Projecte: Comparativa de les diferents fórmules de contemplar la figura del municipi turístic i el seu finançament als diferents països de la Unió Europea ()
Entitat Patronat Catalunya Món
Direcció:  Jaime Oscar Guia Julve
Investigadors: 4
Import: 10000 €
Període: 2004
Projecte: Estadística, Economia Aplicada i Salut. GRECS ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Germà Coenders Gallart
Investigadors:
Import: 2500 €
Període: 2003-2004
Projecte: Commerciaux transfrontaliers en Catalogne (I3A-8-208-E)
Entitat DG for Regional Policy. European Commission (REGIO)
Direcció:  Lluis Prats Planaguma
Investigadors: 7
Import: 38000 €
Període: 2003-2006
Projecte: Actividades extraescolares de los alumnos de primaria de Girona ()
Entitat
Direcció:  Mª Carmen Saurina Canals
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2003-2004
Projecte: Estudi descriptiu de l'estat actual de les oficines de turisme de la Xarxa d'Oficines de Turisme de Catalunya ()
Entitat Consorci Turisme de Catalunya
Direcció:  Joaquim Majó Fernández
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2003-
Projecte: Història del Turisme ()
Entitat Xarxa d'Escoles de Turisme de la Universitat de Girona
Direcció:  M. Dolors Vidal Casellas
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2003-
Projecte: The cultural dimension in the tourism marketing stratgey - A comparative study in selecte3d areas in Spain and Norway. The Telemark Region and Catalunya ()
Entitat Xarxa d'Universitats del Programa Euroweek
Direcció:  Nuria Gali Espelt
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2003-
Projecte: Habilitats i coneixements aplicats a la direcció d'empreses: les dones directives, estudi de gènere i direcció a les empreses gironines ()
Entitat Institut Català de les Dones (ICD)
Direcció:  M. Dolores Muñoz Soler
Investigadors: 07
Import: 6000 €
Període: 2003
Projecte: La dinámica el estado de salud y los factores socioeconómicos a lo largo del ciclo vital. Implicaciones para las política públicas. ()
Entitat Fundación BBVA
Direcció:  M. Dolores Muñoz Soler
Investigadors: 03
Import: 0 €
Període: 2003-2005
Projecte: Informe sobre les possibilitats turístiques de l'Alta Garrotxa vinculades a l'excursionisme i al turisme científic ()
Entitat
Direcció:  Margarida Castañer Vivas
Investigadors: 3
Import: 0 €
Període: 2003
Projecte: Recerca en Estrategia, Competitivitat, Innovació i Territori ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Jordi Balague Canadell
Investigadors:
Import: 4953 €
Període: 2002-2004
Projecte: Atlas de mortalidad de las capitales de provincia de catalunya, 1992-1999 (PI020735)
Entitat Instituto de Salud Carlos III - Fondo de Investigación Sanitaria (FIS)
Direcció:  Marc Saez Zafra
Investigadors: 04
Import: 14375 €
Període: 2002-2005
Projecte: Turismo y medio ambiente en el litoral Mediterráneo de España e Italia (HI2000-65)
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  Lluís Mundet Cerdán
Investigadors: 6
Import: 8476 €
Període: 2002
Projecte: Encuestas y Calidad de la Información Estadística ()
Entitat Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)
Direcció:  Germà Coenders Gallart
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2001-2003
Projecte: Rutes turístiques culturals: estructures de gestió i plans d'acció (ICT/107/202(codi ajut Z1))
Entitat
Direcció:  Jaime Oscar Guia Julve
Investigadors: 6
Import: 15000 €
Període: 2001
Projecte: Móduls de síntesi activa: instruments per a l’aprenentatge de conceptes econòmics ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Ramon Ballester González
Investigadors: 5
Import: 4808 €
Període: 2000-2001
Projecte: Determinants de la competitivitat empresarial a les comarques gironines. ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Jordi Balague Canadell
Investigadors: 08
Import: 6010 €
Període: 2000-2001
Projecte: L'impacte del sector de la construcció en el model turístic de la Costa Brava. ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Jose Antonio Donaire Benito
Investigadors: 06
Import: 6010 €
Període: 2000-2001
Projecte: Análisis del impacto del sector de la construcción en el modelo turístico de la Costa Brava ()
Entitat Universitat de Girona - Instituto Superior de Estudios Turísticos
Direcció:  José Antonio Donaire Benito
Investigadors: 7
Import: 6011 €
Període: 2000-2001
Projecte: Estudi de la Planificació Bibliotecària per a la ciutat de Terrassa ()
Entitat Sense Especificar
Direcció:  Joan Solé Pla
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 1999
Projecte: Ajuda amb càrrec al fons del "Programa Institucional d'Ajuts a la Recerca" (PIAR) ()
Entitat Sense Especificar
Direcció:  Joan Solé Pla
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 1996-
Projecte: Avaluació econòmica de projectes medi-ambientals i turístics ()
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Marc Saez Zafra
Investigadors: 09
Import: 6010 €
Període: 1996
Projecte: El fracàs escolar a Catalunya - Centre d'Iniciatives i Recerques sobre l'Europa Mediterrània (CIREM). ()
Entitat Sense Especificar
Direcció:  Joan Sole Pla
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 1995
Projecte: Contextos de desarrollo y cualidad de vida de la infancia de 6 a 12 años de la provincia de Girona (PB93-0544)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Jose Ignacio Vila Mendiburu
Investigadors: 11
Import: 25874 €
Període: 1994-1997
Projecte: Estudio comparativo de los contenidos de los oficios del Sector de la Construcción en los diferentes países de la Comunidad Económica Europea -Centre d'Iniciatives i Recerques sobre l'Europa Mediterrània (CIREM). ()
Entitat Sense Especificar
Direcció:  Joan Sole Pla
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 1991
Projecte: Transformaciones Laborales en la Industria de la Construcción en Catalunya. ()
Entitat Sense Especificar
Direcció:  Joan Sole Pla
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 1990
Projecte: Las Relaciones Laborales y Trabajo Precario en el Comercio. ()
Entitat Sense Especificar
Direcció:  Joan Sole Pla
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 1988
Projecte: La Industria Textil Lanera del Vallès Occidental. ()
Entitat Sense Especificar
Direcció:  Joan Sole Pla
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 1988
Projecte: Características socio-económicas de los residentes europeos en la Costa Brava ()
Entitat
Direcció:  M. Dolores Muñoz Soler
Investigadors: 02
Import: 0 €
Període: 1987-1988


Font de les dades: Sistema d'informació GREC