If the contents are not translated, you can use the automatic translator

ONIT Xarxes organitzatives, innovació i desenvolupament d'estratègies i productes turístics (ONIT)

Membres

Contact us

Grup de recerca ONIT

Facultat de turisme

Universitat de Girona

Pl, Ferrater Mora, 1

17071 Girona

Tel. +34 972 41 97 20

Fax +34 972 41 97 09

ONIT Research Group

Faculty of Tourism

University of Girona

C/ Alemanys, 4

17071 Girona

Tel. +34 972 41 97 00

Fax +34 972 41 97 09

Membres

M. DOLORES MUÑOZ SOLER DOCTORA PER LA UNIVERSITAT DE GIRONA

RAQUEL CAMPRUBÍ SUBIRANA DOCTORA PER LA UNIVERSITAT DE GIRONA

MARTA MINISTRAL I MASGRAU DOCTORA EN GEOGRAFIA

LLUÍS PRATS PLANAGUMA DOCTOR PER LA UNIVERSITAT JAUME I

JORDI COMAS TRAYTER DOCTOR PER LA UNIVERSITAT DE GIRONA

JORDI CASASSAYAS CABANAS DIPLOMATURA EN TURISME. GRADUAT SUPERIOR EN TURISME

JUDIT DÍAZ SAUCEDA DIPLOMATURA EN TURISME. MÀSTER EN DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME

JOAN SOLÉ PLA DOCTOR PER LA UNIVERSITAT DE GIRONA

JAIME OSCAR GUIA JULVE DOCTOR EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

ORIOL SALLENT I BONAVENTURA DOCTOR PER LA UNIVERSITAT DE GIRONA


EMMA CASADEMUNT I PARRA  

ISABEL
PAULINO
DOCTORAND BR/2014


LAURA BLANC PERPIÑA
DOCTORAND BR/2013


ARIADNA
GASSIOT MELIAN
MÀSTER EN DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME


YASSINE
BOUALLALA LECHHEB
MÀSTER EN DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME


 JORGE EDUARDO
MOLL DE ALBA CABOT
MÀSTER EN DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME - DOCTORAND    
 CINTA  GUTIERREZ MÀSTER EN DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME - DOCTORAND
   
DANIEL
BLASCO FRANCH
DOCTOR PER LA UNIVERSITAT DE GIRONA
 
BELÉN
CAPARRÓS DOCTORAND DEL PROGRAMA DOCTORATS INDUSTRIALS