If the contents are not translated, you can use the automatic translator

ONIT Xarxes organitzatives, innovació i desenvolupament d'estratègies i productes turístics (ONIT)

Recerca A

Contact us

Grup de recerca ONIT

Facultat de turisme

Universitat de Girona

Pl, Ferrater Mora, 1

17071 Girona

Tel. +34 972 41 97 20

Fax +34 972 41 97 09

ONIT Research Group

Faculty of Tourism

University of Girona

C/ Alemanys, 4

17071 Girona

Tel. +34 972 41 97 00

Fax +34 972 41 97 09

Recerca A