If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Llengües i aprenentatge

Publicacions

Contacte

Sílvia Llach i Jordi Cicres

(silvia.llach o jordi.cicres

arrova udg.edu)

 

Journal publications

  Article
  Cassany, D.; Llach, S.  "La digitalización del aula de ciencias: creencias y prácticas = The Digitalization of Science Classes: Beliefs and Practices."  Digital Education Review   (2017):  93-115.
  Cicres, J.; Llach, S.; De Ribot, M. D.  "Representaciones del programa eduCAT 1x1 en la prensa impresa catalana (2009-2012)."  Documentación de las Ciencias de la Información  39 (2016):  133-150.
  Alsina, A.; Llach, S.  "Com desenvolupar les competències bàsiques dels 6 als 12 anys? Algunes aportacions des de la didàctica de la matemàtica i de la llengua. ."  Escola catalana : publicació de la Delegació d'Ensenyament Català d'Omnium Cultural   (2015):  -.
  Cicres, Jordi; Blecua, Beatriz  "Caracterización acústica de las róticas fricativas prepausales en español peninsular."  Loquens  2 (2015):  e019-.
  Llach, S.; Cicres, J.; De Ribot, M.D.  "La consciència fonològica: amb petites dosis n'hi ha prou ."  Guix : elements d'acció educativa   (2015):  23-27.
  Llach, S.; Cicres, J.; Mola, M.  "Aspectes conflictius d'ortografia catalana."  Treballs de Sociolingüística Catalana   (2015):  113-128.
  Blecua, Beatriz; Cicres, Jordi; Gil, Juana  "Variación en las róticas del español y su implicación en la identificación del locutor."  Revista de Filología Románica  31 (2014):  13-35.
  Cicres, J.  "Comparación forense de voces mediante el análisis multidimensional de las pausas llenas."  Revista Signos  47 (2014):  365-394.
  Cicres, J., Gavaldà, N.  "lingüística forense: la llengua com a evidència."  Revista de Llengua i Dret  61 (2014):  60-71.
  Cicres, J.; De Ribot, M.D.; Llach, S.  "Didáctica integrada de lenguas: una propuesta de actividades."  Tréma  42 (2014):  67-75.
  Cicres, J.; Llach, S.; De Ribot, M. D.  "Detection and correction of linguistic errors: results according to linguistic preferences and uses."  Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas  9 (2014):  14-22.
  Cicres, J; Llach, S.  "Análisis de las creencias hacia el registro formal y la variedad estándar en la formación inicial de los maestros."  Tonos Digital. Revista electrónica de filología  26 (2014):  -.
  Cicres, J.; Boix-Fuster, E.  "Article in memoriam sobre el llegat de M. Teresa Turell."  Treballs de Sociolingüística Catalana  23 (2013):  14-18.
  Alsina, A.; Llach, S.  "La enseñanza de los sistemas externos de representación matemáticos y lingüísticos en la educación infantil ."  Revista de Investigación Educativa  30 (2012):  131-144.
  Llach, S.; Alsina, A.  "¿Cómo enseñar la notación lingüística y matemática? Un triple enfoque: epistémico, interdisciplinar y sociocultural. ."  Revista Española de Pedagogía  Any LXX (2012):  321-335.
  Llach, S.; Baltrons, J.  "Descobrir l'ortografia ."  Perspectiva Escolar   (2012):  62-67.
  Llach, S.; Cicres, J.; De Ribot, M.D.   "L’enseignement de la prononciation dans l’école immersive. Perspective historique et innovation."  RECERC (Revue Électronique du Centre d'Etudes et de Recherches Catalanes)   (2012):  1-10.
  Llach, S.; Palmada, B.   "Consonant acquisition: a first approach to the distribution of errors in four positions in the word."  Revista de investigación en Logopedia  2 (2012):  78-103.
  Llach, Sílvia  "Los procesos de simplificación del habla: diferencias entre denominación de la palabras y repetición de pseudopalabras en niños de 3 a 5 años. ."  Revista Espanola de Linguistica Aplicada  25 (2012):  93-115.
  Cicres, J.  "Leer y escribir en la era de internet. Orientaciones didácticas para la escuela primaria ."  Lenguaje y Textos  34 (2011):  121-130.
  Cicres, J.  "Los sonidos fricativos sordos y sus implicaciones forenses."  Estudios Filologicos  48 (2011):  33-48.
  Cicres, J.  "Transcripció i autenticació de gravacions en contextos judicials ."  Llengua, societat i comunicació = Language, society and communication  9 (2011):  25-31.
  Llach, Sílvia; Palmada, Blanca  "Cambios en la adquisición del sistema fonológico de las consonantes entre 4 y 5 años ."  Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología  2 (2011):  106-112.
  Cicres, J.; Turell, M. T.  "Índice de distancia / similitud idiolectal (ID/SI) aplicado a la producción no nativa (interlengua) en español con finalidades descriptivas o formativas."  marcoELE : revista de didáctica ELE  11 (2010):  8-19.
  De Ribot, M. D.; Llach, S.; Cicres, J.  "La incidencia de las nuevas tecnologías en los hábitos formativos de los estudiantes de magisterio."  Píxel-Bit: revista de medios y educación   (2010):  107-120.
  Llach Carles, S.  "Aprendre els sons del català en un entorn multilingüe: una proposta ."  Articles de didàctica de la llengua i de la literatura   (2010):  79-97.
  Llach, S; De Ribot, D.  "Contrarios y aprendizaje: preferencia por las diferencias salientes entre objetos. ."  Educar   (2010):  107-121.
  Cicres, J.  "Evaluación del uso de los cocleagramas para la identificación de hablantes en fonética forense."  Síntesis Tecnológica  4 (2009):  37-47.
  Llach Carles, S.; Alsina Pastells, A.  "La Adquisición de competencias básicas en Educación Primaria: una aproximación interdisciplinar desde la didáctica de la lengua y de las matemáticas ."  Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado (REIFOP)  12 (2009):  71-85.
  Llach Carles, S.  "Llengua i estratègies manipulatives: partir del món per aprendre llengües; conèixer llengües per entendre el món ."  Perspectiva Escolar   (2008):  43-52.
  Cicres, J.  "Análisis discriminante de un conjunto de parámetros fonético-acústicos de las pausas llenas para identificar hablantes

  ."  Síntesis Tecnológica  3 (2007):  87-98.
  Falgàs, Margarida; Masgrau, Mariona; Llach, Sílvia  "La creatividad poética: reciclaje, conexiones y 'collage'."  Aula de innovación educativa   (2006):  29-34.
  Cicres, J.  "Anàlisi espectral de [f θ s x] en espanyol i la seva utilitat en la identificació de parlants ."  Interlingüística  1 (2004):  291-298.
  Prieto, P.; Oliva, S.; Palmada, B.; Serra, P.; Blecua, B.; Llach, S.; Oliva, V.  "Anàlisi acústica de la resolució de xocs accentuals en català ."  Estudios de Fonética Experimental   (2001):  11-40.

   

  Review (Ressenyes i Recensions)
  Cicres, J.  "Curbet, J.: Epistolografia popular a l'Alt Empordà (s.XIX)

  ."  Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos   (2004):  435-438.
  Cicres, J.  "Catalan Studies: Language ."  The Year's Work in Modern Language Studies  63 (2001) (2003):  292-303.

   

   

  Source of the data: System of information GREC
  Actes de Congressos
  LLACH, SÍLVIA Comentaris a 'L'harmonia vocàlica del valencià i el canvi lingüístic', de Jesús Jiménez, Actes del XXI Col·loqui Lingüístic de la UB 'Clàssics d'ahir i d'avui en la gramàtica del català'. Barcelona (ESP): Universitat de Barcelona, 2013. 
  Llach, Sílvia; Calabuig, Teresa; Alsina, Miquel; Fernández, Maria; Falgàs, Margarida; Ferrer, Rita; Vila, Ramon; Godoy, Joan de la Creu Com desenvolupar competències professionals per aprendre a ensenyar les competències bàsiques a primària, http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/Bones_practiques/index.htm. Girona (ESP): Universitat de Girona. Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach, 2013. 
  Llach, Sílvia; Frigola, Climent; Ametller, Jaume Jugant a definir la ciència, Innovació i investigació en didàctiques específiques. La interdisciplinarietat a l'aula d'infantil i primària..  (ESP): Departament de Didàctiques Específiques, 2013. 

   

  Capítol de llibre
  Blecua, B.; Cicres, J.  "Rhotic variation in Spanish codas: acoustic analysis and effects of context in spontaneous speech ." Romance Phonetics and Phonology (editat per M. Gibson i J. Gil). Oxford (GBR): Oxford University Press (OUP), 2017. 
  Cicres, J.  "The Role of Idiolectal Evidence in Speaker Identification (editat per F. Orletti i L. Mariottini) ." Theories, Practices, Instruments of Forensic Linguistics.  (GBR): Cambridge Scholars Publishing, 2016. 
  Llach, S.  "Comentaris a 'L'harmonia vocàlica i el canvi lingüístic' de Jesús Jiménez i Ricard Herrero ." Lloret, Maria-Rosa; Pons-Moll, Clàudia; Bosch-Roura, Eva (Eds.) (2015). Clàssics d'ahir i d'avui en la gramàtica del català. Col·lecció Lingüística Ca. Barcelona (ESP): Edicions de la Universitat de Barcelona, 2015. 
  Llach, S.  "Tractament d'urgència per ajudar a escriure bé ." Alsina, À.; Llach, S. (Eds.) Com podem millorar a pràctica docent? Bones pràctiques des de l'aprenentatge realista i reflexiu. Girona (ESP): Universitat de Girona, 2015. 
  Cicres, J.; García, D.; Gavaldà, N.; Marquina, M.; Queralt, S.; López, F.; Spassova, M.  "Idiolectometria forense: Estat de la qüestió ." Ens queda la paraula: estudis de lingüística aplicada en honor a M. Teresa Turell.  (ESP): , 2014. 
  Cicres, J.; Turell, M. T.  "Investigación, docencia y práctica profesional en Lingüística Forense ." Lingüística forense: la Lingüística en el ámbito legal y Policial (coord. Garayzábal, E.; Jiménez, M.; Reigosa, M.). Madrid (ESP): Euphonía Ediciones, 2014. 
  Cicres, J.  "El paper de les noves tecnologies en l'ensenyament de llengües ." Aprenentatge de la llengua del veí i immersió lingüística. Apprentissage de la langue du voisin et immersion linguistique. Camiade, M.; Pèlach, Q. (di. Perpinyà (ESP): ICRESS/UPVD, 2013. 
  Cornudella, Miquel; Domènech, Ona: Grisó, Sílvia; Llach, Sílvia  "El Microscopi: banc obert de definiciona terminològiques i catàleg de representacions ." La terminologia en les ciències de la vida, en la química i en el món educatiu. Barcelona (ESP): Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana de Terminologia, 2013. 
  Llach, Sílvia  "El repte d'assolir la competència plurilingüe i pluricultural ." Apprentissage de la langue du voisin et immersion linguistique. Perpignan (FRA): Éditions Talaia, 2013. 
  Cicres, J.  "La pronominalització dels complements del nom que indiquen possessió ." Joan Solà, in memoriam. Oliva, S. (ed.). Girona (ESP): Universitat de Girona, 2012. 
  Llach, Sílvia; Cicres, Jordi; De Ribot, M. Dolors  "Taller de consciència fonològica. ." Recerca en Didàctiques Específiques: Universitat i Escola.. Girona (ESP): Departament de Didàctiques Específiques, 2012. 
  Llach, Sílvia; Serra, Pep  "Ser o estar? Les raons d'algunes vacil·lacions. ." Joan Solà, in memoriam. Girona (ESP): Universitat de Girona. Servei de Publicacions, 2012. 
  Cicres, J.  "La lingüística forense y el uso de los corpus lingüísticos ." Actas del III Congreso Internacional de Lingüística de Corpus. Las tecnologías de la información y las comunicaciones: presente y futuro en el análisi. València (ESP): Universitat Politècnica de València, 2011. 
  Corredor, Anna-Maria; Mola, Montserrat  "Parlem, escoltem, compartim... aprenem: taller d'expressió oral en L2 ." Recerca en Didàctiques Específiques: Universitat i Escola (Àngel Alsina , ed.. Girona (ESP): Departament de Didàctiques Específiques, Universitat de Girona, 2011. 
  Llach, S.; Cicres, J.; De Ribot, M. D.  "Taller de consciència fonològica ." Recerca en didàctiques específiques: universitat i escola. Alsina, À. (ed.). Girona (ESP): Universitat de Girona, 2011. 
  Mola, M.; Cicres, J.  "Programación didáctica mediante el uso de corpus ." Actas del III Congreso Internacional de Lingüística de Corpus. Las tecnologías de la información y las comunicaciones: presente y futuro en el análisi. València (ESP): Universitat Politècnica de València, 2011. 
  Cicres, J.; Turell, M.T.  "Investigación, docencia y práctica profesional en Lingüística Forense ." Panorama actual de la Lingüística Forense en el ámbito legal y policial. Teoría y práctica. Jornadas (in)formativas de Lingüística Forense. Garayzábal.  (ESP): , 2010. 
  Llach, S.   "En defensa de la poesia: pàgina web ." Actes del II Congrés Internacional de Didàctiques Específiques (CD-Rom).  (ESP): , 2010. 
  De-Ribot, M.D.; Llach Carles, S.; Cicres, J.  "Recerca d'informació a internet pels estudiants universitaris: estratègies, criteris i propostes de millora ." Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació (5è : 2008 : Lleida). El canvi en la cultura docent universitaria : contiguts de les conferè. Lleida (ESP): , 2009. 
  Turell, M.T.; Cicres, J.  "El Análisis multidimensional de la voz como herramienta para la identificación del hablante en fonética forense ." Congreso de Lingüística General (6è : 2004 : Santiago de Compostela). Actas del VI Congreso de Lingüística General : Santiago de Compostela, 3-7 de ma. Santiago de Compostela (ESP): Universidad de Santiago de Compostela, 2007. 
  Cicres, J.; Yzaguirre, L.; Llopis, J.  "Presentation of SERP (Electronic System of Speakers Recognition) ." Proceedings of the 2nd European IAFL Conference on Forensic Linguistics / Language and the Law 2006. Turell, M.T; Spassova, M.S.; Cicres, J. (ed.). Barcelona (ESP): IULA, Univesitat Pompeu Fabra, 2007. 
  Cicres, J.; Llach Carles, S.   "Variaciones en la producción de /s/ i /S / durante la adquisición del catalán: análisis acústico y fundamentos fonéticos ." Usos sociales del lenguaje y aspectos psicolingüísticos: perspectivas aplicadas. Actas del XXIII Congreso Internacional de AESLA. Palma de Mallorca (ESP): , 2006. 
  Cicres, J.; Llach Carles, S.  "Variaciones en la producción de /s/ y /&31./ en catalanohablantes de 3 a 7 años: análisis acústico y fundamentos fonéticos ." Usos sociales del lenguaje y aspectos psicolingüísticos, perspectivas aplicadas / editoras, Joana Salazar Noguera, Marian Amengual Pizarro, María Juan.  (ESP): Universitat de les Illes Balears, 2006. 
  De-Ribot, M.D.; Llach Carles, S.; Masgrau Juanola, M.; Falgàs, M.  "La competència comunicativa, bàsica per al mestres de primària: una proposta ." Actes del IV Congrés Internacional de Docència Universitària. Barcelona (ESP): , 2006. 
  Turell, M.T.; Cicres, J.  "Lengua y variación ." Hablamos de lengua con niños y niñas. Estopà, R.(ed.). . Barcelona (ESP): Editorial Graó, 2006. 
  Turell, M.T.; Cicres, J.  "Llengua i variació ." Parlant de llengua amb nens i nenes. Estopà, R.(ed.). . Barcelona (ESP): Editorial Graó, 2006. 
  Batllori, M.; Llach Carles, S.; Pujol Payet, I.  "Condiciones fonéticas de producción y percepción en segmentos consonánticos en la evolución del Latín a las lenguas románicas ." Actas del XXIII Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románica. Salamanca, Universidad de Salamanca, 24-30 de septiembre de 2001.. Tübingen (DEU): Max Niemeyer Verlag, 2003. 
  Cicres, J.  "Acoustic study of the vowel formant frequencies and F0: A contribution to Catalan forensic phonetics ." Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Sciences. Barcelona (ESP): , 2003. 
  Llach, S.  "Correlatos acústico-perceptivos de la sonoridad: contraste y neutralización ." Actas del IV Congreso de Lingüística General. Cádiz (ESP): , 2002. 
  Llach, S.  "Anàlisi acústica de la neutralització de la sonoritat de les formes verbals sense terminació del mallorquí ." Actas del I Congreso de Fonética Experimental. Tarragona (ESP): IDSIA, 1999. 
  Oliva, S; Palmada, B; Serra, P; Blecua, B; Llach, S; Oliva, V, Prieto, P.  "Manifestació acústica de la resolució dels xocs accentuals en català ." I Congreso de Fonética Experimental.  Tarragona (ESP): IDSIA, 1999. 

   

  Editor llibre
  Turell, M.T.; Spassova, M.S.; Cicres, J. Proceedings of the 2nd European IAFL Conference on Forensic Linguistics Language and the Law 2006, . Barcelona (ESP): IULA, Univesitat Pompeu Fabra, 2007. 

   

  Llibre
  Alsina, A.; Llach, S. (eds.) Com podem millorar la pràctica docent? Bones pràctiques des de l'aprenentatge realista i reflexiu, . Girona (ESP): Universitat de Girona, 2015. 
  Cicres, J. Aplicació de l'anàlisi de l'entonació i l'alineació tonal a la identificació de parlants en fonètica forense, . Barcelona (ESP): IULA, Univesitat Pompeu Fabra, 2007. 
  Cicres, J. Anàlisi de la veu amb finalitat forense, . Barcelona (ESP): , 2004. 
  Cicres, J. Estudi pilot d'identificació de parlants amb finalitat forense, . Barcelona (ESP): Universitat Pompeu Fabra, 2003. 

   

  Material Docent
  Arce, M; López, L; Miret, P; Mola, M. Bloc de actividades. Vigía. Lengua castellana y Literatura 1 ESO, . Barcelona (ESP): Teide, 2015. 
  Arce, M; López, L; Miret, P; Mola, M. Bloc de actividades. Vigía. Lengua castellana y Literatura 3, . Barcelona (ESP): Teide, 2015. 
  Arce, M; López, L; Miret, P; Mola, M. Vigía. Bloc de actividades. Lengua castellana y literatura 2 ESO, . Barcelona (ESP): Teide, 2015. 
  Arce, M; López, L; Miret, P; Mola, M. Vigía. Lengua castellana y Literatura 1 ESO, . Barcelona (ESP): Teide, 2015. 
  Arce, M; López, L; Miret, P; Mola, M. Vigía. Lengua castellana y literatura 2 ESO, . Barcelona (ESP): Teide, 2015. 
  Arce, M; López, L; Miret, P; Mola, M. Vigía. Lengua castellana y literatura 2º ESO (digital), . Barcelona (ESP): Teide, 2015. 
  Arce, M; López, L; Miret, P; Mola, M. Vigía. Lengua castellana y Literatura 3 ESO, . Barcelona (ESP): Teide, 2015. 
  Arce, M; López, L; Miret, P; Mola, M. Vigía. Lengua castellana y literatura 3 ESO (digital), . Barcelona (ESP): Teide, 2015. 
  Arce, M; López, L; Miret, P; Mola, M. Vigía. Lengua castellana y literatura 4 ESO (digital), . Barcelona (ESP): Teide, 2015. 
  Arce, M; López, L; Miret, P; Mola, M. Lengua castellana y literatura 1. ESO (digital) 2014, . Barcelona (ESP): Teide, 2014. 
  Llach, Sílvia Col·lecció de materials didàctics 'A volar' per a Educació Infantil, . Barcelona (ESP): Editorial Casals, 2014. 
  Llach, Sílvia Col·lecció de materials didàctics 'A volar' per a Educació Infantil, . Barcelona (ESP): Editorial Casals, 2014. 
  Llach, Sílvia Col·lecció de materials didàctics 'A volar' per a Educació Infantil, . Barcelona (ESP): Editorial Casals, 2014. 
  Llach, Sílvia Col·lecció de materials didàctics 'A volar' per a Educació Infantil, . Barcelona (ESP): Editorial Casals, 2014. 
  Llach, Sílvia Col·lecció de materials didàctics 'A volar' per a Educació Infantil, . Barcelona (ESP): Editorial Casals, 2014. 
  Llach, Sílvia Col·lecció de materials didàctics 'A volar' per a Educació Infantil, . Barcelona (ESP): Editorial Casals, 2014. 
  Llach, Sílvia Col·lecció de materials didàctics 'A volar' per a Educació Infantil, . Barcelona (ESP): Editorial Casals, 2014. 
  Llach, Sílvia Col·lecció de materials didàctics 'A volar' per a Educació Infantil, . Barcelona (ESP): Editorial Casals, 2014. 
  Llach, Sílvia Col·lecció de materials didàctics 'A volar' per a Educació Infantil, . Barcelona (ESP): Editorial Casals, 2014. 
  Llach, Sílvia Col·lecció de materials didàctics 'A volar' per a Educació Infantil, . Barcelona (ESP): Editorial Casals, 2014. 
  Llach, Sílvia Col·lecció de materials didàctics 'A volar' per a Educació Infantil, . Barcelona (ESP): Editorial Casals, 2014. 
  Llach, Sílvia Col·lecció de materials didàctics 'A volar' per a Educació Infantil, . Barcelona (ESP): Editorial Casals, 2014. 
  Blecua, B.; Cicres, J.; Ibba, D.; Llach Carles, S.; Rost, A. Guia de suport per a pràctiques de fonètica, . Girona (ESP): Universitat de Girona. Servei de Publicacions, 2006. 
  Cicres, J. Manual d'ús del Praat, . Barcelona (ESP): , 2006. 

   

  Obres Col·lectives
  Cicres, J. La reflexió metalingüística a l’entorn dels sons. Una proposta basada en l’experimentació fonètica, Actes del II Congrés Internacional de Didàctiques. L’activitat del docent: intervenció, innovació, investigació.  (ESP): , 2010. 
  Serra, P.; Cicres, J.; De Ribot, M.D.; Llach, S. La reflexió metalingüística dels estudiants i el domini de la gramàtica normativa. Una proposta de millora basada en l’autoaprenentatge dels estudiants, Actes del II Congrés Internacional UNIVEST 2009. Claus per a la implicació dels estudiants a la Universitat . Girona (ESP): Universitat de Girona. Servei de Publicacions, 2009. 
  De-Ribot, M.D.; Llach Carles, S.; Masgrau Juanola, M. Innovació docent? Noves tecnologies? Malgrat tot, la llengua. La millora de les capacitats de l'alumne al llarg de la formació inicial com a instrument clau per als processos d'aprenentatge, Mestres del segle XXI. Girona (ESP): CCG Edicions, 2007. 
  Membres del departament de Didàctiques Específiques Aproximació a les competències en els nous títols de mestre, Aproximació a les competències en els nous títols de mestre. Girona (ESP): Universitat de Girona. Servei de Publicacions, 2006. 
  Cicres, J.; Palmada, B.; Valsalobre, P.; Sala, J.; Pla, X.; Serra, P.; Martí, S. Josafat: pàgines web de suport a la docència de filologia catalana, La Innovació docent a la Universitat de Girona: presentació de projectes d'innovació docent. Girona (ESP): Universitat de Girona. Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach, 2003. 
  Llach, S. Catalan Studies, The Year's work in modern language studies. Oxford (ENG): Oxford University Press (OUP), 2000. 
  Llach, S.; Joan, B. Catalan Studies, The Year's work in modern language studies. Oxford (ENG): Oxford University Press (OUP), 1999. 
  Serra, P.; Llach, S.; Joan, B. 'Catalan Studies', The Year's work in modern language studies. Oxford (ENG): Oxford University Press (OUP), 1998. 

   

  Publicació Multimèdia
  Llach, Sílvia Elaboració de 9 vídeos docents sobre els sons de la parla, .  (ESP): UOC , 2015. 
  Blecua, B.; Cicres, J.; Ibba, D.; Llach, S.; Rost, A. CD-Rom: Manual del programari d'anàlisi acústica Praat i pràctiques interactives, .  (ESP): , 2004. 
  Oliva, S.; Palmada, B.; Serra, P.; Llach, S.; Cicres, J. Curs virtual de Fonètica i Fonologia catalanes http://web.udg.es/labfon/fonetica, .  (ESP): , 2002. 
  Grup de treball de la Universitat de Girona Josafat:Pàgines web de suport a la docència de filologia catalana, .  (ESP): , 2000. 
  Grup de treball de la Universitat Oberta de Catalunya Laboratori virtual de pràctiques de fonètica i fonologia catalanes, .  (ESP): Editorial UOC, 2000. 

   

  Traducció Altres Publicacions
  Llach, S. Traducció del CD-Rom Speech Production and Perception I, .  (ESP): ,2000. 

   

  Traducció de Capítol de Llibre
  Llach, S.  "Traducció del capítol 'New Historicism: an older-fashioned topic'", Penedo, A.; Pontón, G. (eds.), Nuevo Historicismo. Madrid (ESP): Arco Libros, 1998. 

   

  Traducció de Llibre
  Llach, Sílvia  Revisió i correcció dels textos del llibre d'Actes de les II Jornades de Didàctiques Específiques a les comarques gironines. Universitat i Escola., Actes de les II Jornades de Didàctiques Específiques a les comarques gironines. Universitat i Escola.. Girona (ESP): Departament de Didàctiques Específiques, 2013. 

   

   

  source of the data: System of information GREC