If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Llengües i aprenentatge

Projectes

Contacte

Sílvia Llach i Jordi Cicres

(silvia.llach o jordi.cicres

arrova udg.edu)

 

Projectes

Project participation

Projecte
Projects: Llengües aplicades (MPCUdG2016/108)
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Silvia Llach Carles; Jordi Cicres Bosch
Researchers: 02
Amount: 9000 €
Period: 2016-2018
Projects: Identidades y culturas digitales en la educación lingüística ( EDU2014-57677-C2-1-R)
Entity MINECO
Directed by:  Daniel Cassany Comas
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2015-2017
Projects: Implementació d'un model de formació realista i reflexiu per a la millora de la pràctica docent en els estudis del Grau de Mestre de la UdG (2014 ARMIF 00001)
Entity Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Directed by:  Angel Alsina Pastells
Researchers: 10
Amount: 17500 €
Period: 2014-2016
Projects: Implementació d'un model de formació realista i reflexiu per a la millora de la pràctica docent en els estudis del Grau de Mestre de la UdG (Implementació d'un model )
Entity Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Directed by:  Angel Alsina Pastells
Researchers: 10
Amount: 17500 €
Period: 2014-2016
Projects: Unitat de Variació Linguística (UVAL) (2014SGR1317)
Entity Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Directed by:  Esteve Baptista Clua Julve
Researchers: 01
Amount: 0 €
Period: 2014-2017
Projects: Hacia la consolidación de un índice de similitud/distancia idiolectal (IS/DI) en idiolectometría forense (FFI2012-34601)
Entity
Directed by:  M. TERESA TURELL / LLUÍS DE YZAGUIRRE
Researchers:
Amount: 35100 €
Period: 2013-2016
Projects: Jugant amb les paraules de la ciència (2012ACDS00050)
Entity Generalitat de Catalunya
Directed by:  Rosa Estopà
Researchers:
Amount: 3000 €
Period: 2012
Projects: Jugando a definir la ciencia (2): laboratorios de palabras (FECYT-FCT-12-4482)
Entity Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia, FECYT
Directed by:  Rosa Estopà
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2012-2013
Projects: IES 2.0. Prácticas letradas digitales. Materiales, actividad de aula y recursos lingüísticos en línea (EDU2011-28381)
Entity
Directed by:  Daniel Cassany
Researchers:
Amount: 38115 €
Period: 2012-2014
Projects: Desenvolupament de recursos tecnològics per a l'ensenyament i l'aprenentatge autònom del català ()
Entity Obra Social 'La Caixa'
Directed by:  Clàudia Pons
Researchers:
Amount: 42917 €
Period: 2012-2013
Projects: Desenvolupament de recursos tecnològics per a l'ensenyament i l'aprenentatge autònom del català. PROGRAMA RecerCaixa. (RecerCaixa 2011)
Entity Obra Social 'La Caixa'
Directed by:  Clàudia Pons-Moll
Researchers: 41
Amount: 0 €
Period: 2012-2014
Projects: IES 2.0: Prácticas letradas digitales. Materiales, actividad de aula y recursos lingüísticos en línea (EDU2011-28381)
Entity Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Directed by:  Daniel Cassany Comas
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2012-2014
Projects: Jugando a definir la ciencia (2): Laboratorios de palabras (FECYT-FCT-12-4482)
Entity Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia, FECYT
Directed by:  Rosa Estopà Bagot
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2012-2013
Projects: Jugant amb les paraules de la ciència. PROGRAMA ACDS. (2012ACDS00050)
Entity Generalitat de Catalunya. Departament d'Economia i Coneixement
Directed by:  Rosa Estopà Bagot
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2012-2013
Projects: Els sons del català. Desenvolupament de recursos tecnològics per a l'ensenyament i l'aprenentatge autònom de la fonètica (tercera fase) (2010-MQD-00193)
Entity Generalitat de Catalunya
Directed by:  Clàudia Pons
Researchers:
Amount: 8000 €
Period: 2011-2012
Projects: Jugando a definir la ciencia (FECYT-FCT-11-2501)
Entity Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia, FECYT
Directed by:  Rosa Estopà Bagot
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2011-2012
Projects: Las lenguas de especialidad y su enseñanza Subprojecte: Índice de Distancia/Similitud Idiolectal (ID/SI) aplicado a la producción oral/escrita no nativa (interlengua) en español, con finalidades descriptivas o formativas (IP subprojectes): M. Teresa Turell i Jordi Cicres ()
Entity
Directed by:  Lourdes Díaz
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2010-2011
Projects: Els sons del català. Desenvolupament de recursos tecnològics per a l'ensenyament i l'aprenentatge autònom de la fonètica (tercera fase) (2010-MQD-00193)
Entity Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Directed by:  Clàudia Pons-Moll
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2010-2011
Projects: CULTUR PRO (EFA 54/08)
Entity DG for Regional Policy. European Commission (REGIO)
Directed by:   Vicerectorat de Politica Internacional
Researchers: 18
Amount: 318813 €
Period: 2009-2012
Projects: Bateria d'instruments per a la promoció de la competència reflexiva ()
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Àngel Alsina
Researchers: 6
Amount: 800 €
Period: 2009-2010
Projects: Visites pràctiques al Laboratori de Fonètica ()
Entity Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (DIUE)
Directed by:  Jordi Cicres Bosch
Researchers: 6
Amount: 2000 €
Period: 2007
Projects: Idiolectometría forense e Índice de Similitud Idiolectal (FII2008-03583/FILO )
Entity
Directed by:  M. Teresa Turell
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2007-2008
Projects: Idiolectometría aplicada a la lingüística forense (PROJECTE EXPLORA-INGENIO) (HUM2007-29140-E)
Entity
Directed by:  M. Teresa Turell
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2007-2008
Projects: Fonètica i ordinador (2004MQD 00147)
Entity Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Directed by:  Beatriz Blecua Falgueras
Researchers:
Amount: 9400 €
Period: 2004-2005
Projects: Fonètica i ordinador. PROGRAMA MQD (MQD 2004 0147)
Entity Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Directed by:  Beatriz Blecua Falgueras
Researchers: 5
Amount: 0 €
Period: 2004-2005
Projects: Ensemble se former, echanger pou mieux se connaitre (13A-8-110-E)
Entity DG for Regional Policy. European Commission (REGIO)
Directed by:  Joaquim Pelach Busom
Researchers: 2
Amount: 29371 €
Period: 2002-2006
Projects: Bases funcionals dels processos fonològics del català (AGP (Gaspar de Portolà))
Entity
Directed by:  Blanca Palmada i Jaye Padgett
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2002-2003
Projects: L'aportació dels indicis acústics a la construcció de les entitats fonològiques (10103/3220)
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Salvador Oliva Llinas
Researchers: 10
Amount: 3005 €
Period: 2001-2002
Projects: Adaptació al català del curs multimèdia Speech Production and Perception I (SPP1-Cat), programa MQD 2001 (Adaptació al català del c)
Entity Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Directed by:  Blanca Palmada Félez
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2001-2003
Projects: Ajuts per al desenvolupament i consolidació de Xarxes Temàtiques (2000XT-00032)
Entity
Directed by:  Espinal Farré, Teresa (UAB)
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2000-2001
Projects: Lingüística Teòrica (1995SGR/00486)
Entity CIRIT
Directed by:  Rigau Oliver, Gemma (UAB)
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 1998-1999
Projects: La aportación de las neutralizaciones a la identificación de los límites prosódicos en catalán y en español (PB96-1199-C04-03)
Entity Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Directed by:  Salvador Oliva Llinas
Researchers: 08
Amount: 7933 €
Period: 1997-2000
Projects: Contexto y desarrollo (PB96-0460)
Entity Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Directed by:  Jose Ignacio Vila Mendiburu
Researchers: 13
Amount: 11074 €
Period: 1997-2000
Projects: Grup de recerca de Catalunya: Grup de Lingüística Teòrica (Renovació del GRQ 93-2035) (1995SGR/00486)
Entity Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya (CIRIT)
Directed by:  Gemma Rigau Oliver
Researchers: 28
Amount: 39000 €
Period: 1996-1997
Projects: Condiciones gramaticales sobre la interpretación sintáctica y fonógica en las lenguas románicas (PB93-0893-C04-03)
Entity Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Directed by:  Salvador Oliva Llinas
Researchers: 09
Amount: 17213 €
Period: 1994-1997
Projects: Finançament de la dotació i millora de la infraestructura de material de recerca. ()
Entity Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Directed by:  Joaquim Pelach Busom
Researchers: 1
Amount: 18030 €
Period: 1993
Projects: Elaboració d'unitats didàctiques, des d'una perspectiva multidisciplinar, amb equips i material multimèdia ()
Entity Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Directed by:  Joaquim Pèlach
Researchers: 6
Amount: 30000 €
Period: 1992-1993
Projects: Avaluació psicopedagògica dels aprenentatges instrumentals ()
Entity Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Directed by:  Ramon Canals
Researchers: 6
Amount: 24150 €
Period: 1992-1994
Projects: La reforma de la Formació del Professorat ()
Entity Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Directed by:  Joaquim Pèlach
Researchers: 3
Amount: 6000 €
Period: 1989-1991


Datum references: System of information GREC